Paczkomaty

Czym są Paczkomaty InPost?

Paczkomaty InPost to największa na świecie sieć nowoczesnych urządzeń do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jako jedyna usługa logistyczna na rynku łączą niską cenę (od 7,31 zł netto) z błyskawicznym terminem dostawy (D+1) i wygodą odbioru dla klienta.

 - InPost

PRICE lowest-cost delivery form in D+1

 - InPost

24/7 possibility to acquire new customers who are looking for low-cost delivery options

 - InPost

D+1 98% of parcels are delivered next day after sending

 - InPost

COD cash-on-delivery payments available in each machine

 - InPost

MP/API easy integration with the system

 - InPost

FAST RETURNS trouble-free returns

Paczkomat Standard

Paczkomaty InPost to najwygodniejsza usługa doręczania paczek do Odbiorców ceniących wygodę odbioru 24/7 oraz tanią i szybką dostawę.

  • Usługa realizowana w serwisie krajowym oraz międzynarodowym do wybranych krajów UE.
  • Maksymalne wymiary: gabaryt A – 8x38x64 cm, gabaryt B – 19x38x64 cm, gabaryt C – 41x38x64 cm.
  • Maksymalna waga paczki w serwisie międzynarodowym nie może przekroczyć: gabaryt A – 5 kg; gabaryt B – 10 kg, gabaryt C – 20 kg, a w serwisie krajowym 25 kg dla każdego z gabarytów.
  • Deklarowany termin doręczenia przesyłek w serwisie krajowym wynosi D+2 lub D+1 dla przesyłek nadanych w Paczkomacie.
  • W przypadku przesyłek międzynarodowych doręczenie zgodne z tabelą terminów doręczeń podanych na stronach 24–25 Przewodnika po usługach.
  • Odbiór przesyłek od Klientów instytucjonalnych 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) do godziny 17:00.

Informacje o usłudze

Usługa dodatkowa dostępna dla usług w serwisie krajowym realizowana dla przesyłek kurierskich i paczkomatowych, zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości do 20.000 zł brutto. Opłata za usługę ubezpieczenia uzależniona jest od wartości przesyłki zadeklarowanej przez Nadawcę, wskazanej na liście przewozowym. W przypadku wybrania usługi ubezpieczenia podanie opisu towaru na liście przewozowym przez Nadawcę przesyłki jest obowiązkowe. W przypadku usług w serwisie międzynarodowych wszystkie przesyłki objęte są ubezpieczeniem CMR przewoźnika.

Usługa dodatkowa dostępna dla usług w serwisie krajowym. Obejmuje doręczenie przesyłki i pobranie od Odbiorcy gotówki w wysokości wskazanej na liście przewozowym. Maksymalny termin zwrotu pobrań wynosi do 5 dni roboczych od następnego dnia po doręczeniu przesyłki. Maksymalna kwota pobrania wynosi 5000 zł od jednego Odbiorcy. W przypadku korzystania z usługi pobrania, dodatkowe ubezpieczenie przesyłki do wysokości wartości pobrania jest obowiązkowe. Realizacja usługi pobrania w Paczkomacie obejmuje tylko płatność kartą kredytową lub płatniczą realizowaną w momencie odbioru przesyłki. W przypadku usługi kurierskiej z doręczeniem do drzwi adresata, usługa obejmuje pobranie należności za towar gotówką przez kuriera doręczającego przesyłkę.

Usługa dodatkowa dostępna dla usług kurierskich w serwisie krajowym. Obejmuje zwrot potwierdzonych (pieczątką i/lub podpisem) dokumentów dołączonych do przesyłki w terminie do 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia po doręczeniu.

Usługa dodatkowo dostępna dla usług kurierskich w serwisie krajowym. Obejmuje przesłanie informacji o kolejnych etapach procesu doręczenia przesyłki za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Odbiorcy. W ramach usługi Odbiorca otrzymuje zestaw następujących po sobie informacji o nadaniu przesyłki przez Nadawcę, z podaniem numeru przesyłki i ewentualnej kwocie pobrania, wydaniu przesyłki kurierowi w celu jej doręczenia, jak również pozostawionym awizo, w przypadku, gdy nie zastaniemy Odbiorcy przesyłki. Warunkiem realizacji usługi jest podanie numeru telefonu komórkowego lub odpowiednio adresu e-mail i zaznaczeniu usługi na liście przewozowym lub aplikacji kurierskiej do tworzenia przesyłek.

Usługa dodatkowa realizowana dla przesyłek kurierskich z doręczeniem do Adresata, obejmująca doręczenie przesyłek w sobotę. Usługa realizowana tylko dla przesyłek nadanych przez Nadawców w piątek do miast z oddziałami sieci kurierskiej InPost.

Paczka standardowa kurierska

Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu. W przypadku paczki kurierskiej wymiar najdłuższego boku nie może przekroczyć 140 cm, a suma wymiarów nie może przekraczać 220 cm. W przypadku przesyłek w serwisie międzynarodowym wymiary boków nie mogą przekroczyć 60x40x40 cm.

Paczka paczkomatowa

Paczki dostarczane do Paczkomatów nie mogą przekroczyć wagi 25 kg w serwisie krajowym i 20 kg w serwisie międzynarodowym, a ich maksymalne wymiary to: w gabarycie A – 8x38x64 cm, w gabarycie B – 19x38x64 cm, w gabarycie C – 41x38x64 cm. Maksymalna waga paczki w serwisie międzynarodowym nie może przekroczyć: gabaryt A – 5 kg; gabaryt B – 10 kg, gabaryt C – 20 kg.

Paczka niestandardowa

Paczka realizowana tylko w ramach usług kurierskich w serwisie krajowym, której jeden z wymiarów przekracza 140 cm lub której suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami. Opcja paczek niestandardowych nie dotyczy paczek dłużycowych.

Paczka gabarytowa

Paczka dotyczy tylko przesyłek kurierskich w serwisie krajowym. Paczka o małej wadze a dużych wymiarach, dla której waga gabarytowa jest większa niż waga rzeczywista paczki. Waga gabarytowa obliczana jest według poniższego wzoru:

Paczka dłużycowa

Paczka dotyczy tylko przesyłek kurierskich w serwisie krajowym. Paczka dłużycowa to taka, której długość najdłuższego boku przekracza 200 cm, a maksymalna waga rzeczywista pojedynczego elementu nie może przekraczać 30 kg. Cenę paczki dłużycowej obliczamy, doliczając 100 cm do najdłuższego boku (każde rozpoczęte 100 cm powyżej 200 cm). Maksymalna długość paczki nie może przekroczyć 350 cm.

Sposób ustalenia wagi paczki kurierskiej

W ustalaniu wagi obowiązuje zasada wyboru wyższej wagi paczki: rzeczywistej, gabarytowej lub dłużycowej. Paczki gabarytowe, niestandardowe, dłużycowe nadawane są na osobnych listach przewozowych zgodnie z zasadą: jedna paczka – jeden list przewozowy.