Wykorzystamy technologiczną przewagę, by wejść w nowe usługi

06/23/2015

Prezes Sebastian Anioł udzielił wywiadu Parkietowi na temat kierunków rozwoju Spółki. Prezes podkreślił jak ważna w rozwoju InPost jest zintegrowana oferta, która zapewnia InPost zdecydowaną przewagę konkurencyjną na rynku.