Złóż reklamację

UWAGA! Informujemy, że właściwym adresatem reklamacji dotyczących przesyłek nadawanych przez Sądy i Prokuratury jest Polska Grupa Pocztowa S.A.
Stosowny formularz znajduje się na stronie internetowej PGP S.A.