Grupa Integer.pl

Spółką dominującą Grupy Kapitałowej Integer.pl  jest spółka Integer.pl SA, której głównym przedmiotem działalności jest produkcja i sprzedaż Paczkomatów® oraz działalność holdingowa polegająca na zarządzaniu spółkami Grupy. Od października 2007 roku Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Więcej informacji o spółce na stronie www.integer.pl