Wizja i misja

EKOmisja InPost SA.

InPost SA, jako pierwszy stał się prekursorem i wzorem do naśladowania dla firm o podobnym profilu działalności w obszarze ekologii i nie tylko!

Jako pionierzy pragniemy wspierać lokalne i ogólnopolskie akcje społeczne. Angażujemy się również w sferę ochrony środowiska, szukamy nowych rozwiązań wzmacniających działania proekologiczne.

Czujemy się odpowiedzialni za środowisko i warunki w jakich będziemy żyć w przyszłości. Prowadzimy szerokie działania niwelujące zanieczyszczenie naszego otoczenia, idziemy zawsze w kierunku dbałości o Naszą Planetę.

W ramach polsko-norweskiego projektu Grass (Green and Sustainable Transport Systems in Cities) pracownicy Akademii Morskiej w Szczecinie przy współudziale firmy InPost przeprowadzili badanie, którego celem była ocena usługi Paczkomatów na terytorium Polski.

Już w 2013 r. eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej dowiedli, że doręczyciele Paczkomatów zużywają mniej paliwa niż tradycyjni kurierzy, dzięki czemu redukują emisję CO2 do atmosfery nawet o 95%. Naukowcy ze Szczecina wykazali z kolei, że doręczyciele Paczkomatów InPost pokonują dziennie o 120-150 km mniej niż inni dostawcy.

Aby poznać pełne wyniki przeprowadzonego badania pobierz broszurę.InPost rowerowy

Ciepły InPost

Troskliwy InPost

Systemowy InPost