Ciepły InPost

InPost, dzięki uzyskanym dotacjom z Unii Europejskiej, przystąpił do realizacji programu przeprowadzenia termomodernizacji swoich budynków. Ideą programu jest zmniejszenie zapotrzebowania gmachów na ciepło. Korzyść dla środowiska z realizacji tego projektu jest podwójna:

oszczędniejsze i bardziej racjonalne zużywanie energetycznych zasobów naturalnych planety, znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związane z wytwarzaniem ciepła w procesie spalania paliw naturalnych. Program termomodernizacji przewiduje także zwiększenie wykorzystania naturalnych odnawialnych źródeł energii. Część ciepła w budynkach InPost wytwarzana jest z wykorzystaniem specjalistycznych kolektorów słonecznych. Energia słoneczna jest darmowa, a ciepło przez nią wytwarzane jest wolne od zanieczyszczeń środowiska.

System taki zacznie wkrótce funkcjonować na terenie Krakowa, a w przyszłości będzie sukcesywnie wprowadzany w kolejnych obiektach InPost.