Systemowy InPost

InPost w swoich obiektach wprowadza system selektywnego składowania odpadów. Następnie przekazuje je do dalszego zagospodarowania. Można śmiało stwierdzić, że InPost wykorzystuje koperty wytworzone z własnej makulatury!