Troskliwy InPost

InPost, zgodnie z ideą ochrony środowiska i zasobów naturalnych, wykorzystuje do swoich przesyłek koperty otrzymane z makulatury. Pozwala to oszczędzać ogromną ilość drzew - podstawowego surowca do produkcji papieru.

Zachowując drzewa, InPost przyczynia się równocześnie do redukcji efektu cieplarnianego - następstwa nadmiernej ilości CO2 w atmosferze.

Stosując surowce pozyskane w procesie recyklingu, dbamy o zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach.