Dokumenty korporacyjne

InPost SA, prowadząc otwartą politykę informacyjną, udostępnia inwestorom i akcjonariuszom dokumenty korporacyjne dotyczące działalności spółki, które regulują jej prawa i obowiązki wynikające z obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych.