Ład korporacyjny

Intencją spółki InPost SA jest przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego przyjętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. 

  • Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki InPost S.A. w latach 2014-15 - pobierz
  • Informacja o treści obowiązującej w InPost SA reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - pobierz
  • Informacja zawierająca opis stosowanej przez InPost SA polityki różnorodności - pobierz 
  • Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 roku - pobierz