Polityka dywidendy

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy.

Zarząd Spółki będzie wnioskował o przeznaczenie na kapitał wlasny Spółki takiej części wypracowanego zysku, która przy założeniu wykorzystania innych źródeł finansowania w racjonalnych z punktu widzenia interesów Spółki, proporcjach pozwoli na realizację przez Spółkę programu inwestycyjnego oraz wszystkich jej celów biznesowych oraz jej dalszy dynamiczny rozwój. Zarząd Spólki ocenia, że zgodnie z powyższym założeniem, tj. po zaspokojeniu potrzeb finansowych Spółki, co najmniej 50% wypracowanego przez Spółkę rocznego zysku netto będzie mogło być przeznaczane na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zarząd oczekuje, że wypłata dywidendy będzie mogła rozpocząć się począwszy od zysku netto osiągniętego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

Ostateczne rekomendacje Zarządu Spółki, zarówno w odniesieniu do potencjalnej dywidendy za dany rok obrotowy, jak i ogólnego kształtu polityki dywidendowej, będą na bieżąco dostosowywane do aktualnej sytuacji ekonomicznej Spółki, jej wyników finansowych, zakresu planowanych inwestycji i planów akwizycyjnych oraz otoczenia rynkowego Spółki.