Rada Nadzorcza

Rafał Brzoska
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Rafał Brzoska posiada wykształcenie wyższe. W 2001 roku ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pan Rafał Brzoska rozpoczynał karierę zawodową w 1999 r. prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą F.H. Feniks Rafał Brzoska. W latach 1999-2000 pełnił funkcję prokurenta w spółce Integer s.c. Od 2001 r. pełni funkcję prezesa zarządu spółki InPost Finanse sp. z o.o. Pan Rafał Brzoska w latach 2003-2007 pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce Integer sp. z o.o. W 2005 r. objął stanowisko dyrektora w spółce Fenix Investmments Limited. Od 2006 r. do chwili obecnej zasiada w organach szeregu spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek związanych z Grupą Kapitałową Integer.pl oraz Grupą Kapitałową InPost. W latach 2014-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu Spółki, a obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.


Wiesław Łatała
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Wiesław Łatała posiada wykształcenie wyższe. W roku 1990 ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Wiesław Łatała ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Wiesław Łatała posiada uprawnienia doradcy podatkowego oraz radcy prawnego. Pan Wiesław Łatała rozpoczynał karierę zawodową w latach 1990-1992 w spółce Cracow Business Services sp. z o.o., w której pełnił funkcję dyrektora. Od 1992 r. do chwili obecnej zasiada w organach szeregu spółek kapitałowych. W latach 2007-2009 Pan Wiesław Łatała pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki Integer.pl S.A. Od 1998 r. Pan Wiesław Łatała jest komplementariuszem w kancelarii prawnej Łatała i Wspólnicy sp.k. Natomiast od 2008 r. jest wspólnikiem oraz pełni funkcję prezesa zarządu spółki Łatała i Wspólnicy Doradztwo podatkowe. Z Grupą Kapitałową InPost związany od 2014 r.


Maciej Krzysztof Filipkowski
Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Krzysztof Filipkowski posiada wykształcenie wyższe. W roku 2002 uzyskał tytuł Master od Business Administration w ramach INSEAD. W roku 1999 uzyskał licencjat na Uniwersytecie Hosftra. Pan Maciej Krzysztof Filipkowski rozpoczynał karierę zawodową w latach 1992-1998 w Radio Shack, gdzie pracował na stanowisku sales manager. Następnie w latach 1998-1999 pracował jako Dyrektor Produktu i Marketingu w spółce Gemini Video sp. z o. o. W latach 2002- 2013 Pan Maciej Krzysztof Filipkowski był związany ze spółkami należącymi do koncernu Dell. W latach 2010-2013 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PKPP Lewiatan. Od 2013 r. pracuje jako VP IM Division Samsung Electronics Polska. Pan Maciej Krzysztof Filipkowski od 2013 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółce Grupa Nokaut S.A. oraz wiceprezesa zarządu Konfederacji Lewiatan. Z Grupą Kapitałową InPost związany od 2015 r. Pan Krzysztof Filipkowski spełnia kryteria niezależności określone w § 16 Statutu Spółki, a tym samym pełni w Spółce funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej.


Grzegorz Pilch
Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Pilch jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W 1997 roku uzyskał licencję maklera giełdowego. Pan Grzegorz Pilch rozpoczynał karierę zawodową w spółce Dom Maklerski Penetrator S.A., w której w latach 1993-1999, kolejno pracował na stanowiskach asystenta maklera, maklera, zastępcy kierownika działu operacyjnego, kierownika działu operacyjnego, zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego w Krakowie. Następnie w latach 1999-2008 był członkiem zarządu (Dyrektor Operacyjny) i wiceprezesem zarządu, (Dyrektor Zarządzający) w Alma Market S.A. W latach 2005-2013 Pan Grzegorz Pilch pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki Premium Cigars sp. z o.o. Od 2008 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółkach Instal Kraków S.A., DCG S.A., W. KRUK S.A. oraz członka zarządu Vistula Group S.A. W latach 2011-2013 Pan Grzegorz Pilch był przewodniczącym rady nadzorczej w Wólczanka Production 3 sp. z o.o. Z Grupą Kapitałową InPost związany od 2015 r.

Zofia Dzik
Członek Rady Nadzorczej

Pani Zofia Dzik jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na INSEAD Business School. Posiada także tytuł MBA Manchester Business School. Pani Zofia Dzik jest certyfikowanym członkiem Association for Project Management (APMP) oraz The John Maxwell Team. Pani Zofia Dzik była w latach 1995-2003 doradcą w firmach Arthur Andersen oraz Andersen Business Consulting, odpowiedzialną za sektor ubezpieczeń (Dyrektor Działu Ubezpieczeń). Od 2003 r. jest związana z Grupą Intouch Insurance (obecnie Grupa RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 S.A., natomiast w latach 2007-2009 sprawowała funkcję członka Zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą rad nadzorczych spółek TU Link4 S.A. i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji (realizacja projektu od start upu) oraz Direct Pojistovna w Czechach (wsparcie start upu) oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A. W latach 2006-2008 członek Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 Pani Zofia Dzik pełniła funkcję członka rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zasiadała również w radach nadzorczych spółek KOPEX S.A. oraz Polish Energy Partners S.A. (PEP S.A.). Obecnie Pani Zofia Dzik pełni funkcję Prezesa Zarządu założonej Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania, której celem jest wsparcie transformacji społecznej w Polsce, jest autorem modelu „Spójnego Przywództwa” (ośmioetapowego programu rozwoju liderów budujących angażujące organizacje), dyrektorem Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, a także członkiem rad nadzorczych następujących spółek: ERBUD S.A., AmRest S.A., Foundation for Strategic Competencies Development oraz PKO Banki Polski S.A., gdzie również pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komitetu Audytu Banku. Pani Zofia Dzik spełnia kryteria niezależności określone w § 16 Statutu Spółki, a tym samym pełni w Spółce funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej.