Strategia rozwoju

Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej InPost jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy przez dalsze umacnianie pozycji rynkowej oraz optymalizację modelu biznesowego, co zamierzamy osiągnąć przede wszystkim następującymi działaniami:

 • Zapewnienie najszerszej oferty logistycznej dla podmiotów z sektora e-commerce w Polsce – przesyłki paczkomatowe, kurierskie, list polecony e-commerce;
 • rozwój w segmencie przesyłek kurierskich;
 • wykorzystanie potencjału wynikającego z ogólnopolskiego zasięgu sieci obsługi;
 • rozwój produktów dedykowanych poszczególnym grupom odbiorców przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • optymalizację i unifikację sieci placówek;
 • rozszerzenie portfela świadczonych usług o procesy komplementarne z działalnością pocztową;
 • rozwój działalności cross-border.

Strategia Grupy jest z powodzeniem wdrażana w życie we wszystkich opisanych wyżej punktach i przynosi wymierne korzyści w postaci stałego zwiększania obsługiwanych wolumenów przesyłek pocztowych oraz umacniania przez Grupę Kapitałową Inpost pozycji lidera rynku usług pocztowych pod względem efektywności, ceny oraz zakresu oferowanych usług dodatkowych.

Zapewnienie najszerszej oferty logistycznej dla podmiotów z sektora e-commerce w Polsce – przesyłki paczkomatowe, kurierskie, list polecony e-commerce

Grupa Kapitałowa InPost świadczy usługi pocztowe i kurierskie dla klientów indywidualnych oraz biznesowych – jako jedyny operator w Polsce zapewnia kompleksowy i komplementarny zakres usług logistycznych. W ramach dostaw produktów zamawianych online, e-sprzedawcy mają możliwość skorzystania z usług:  Kurier InPost, Paczkomaty® InPost i E-commerce Polecony InPost. We wszystkich tych opcjach, klienci mają zagwarantowaną możliwość bezpłatnego zwrotu zamówionego produktu.

Ofertę uzupełnia również szeroki wachlarz nowoczesnych rozwiązań, między innymi dedykowanych sektorowi przesyłek kurierskich: Dynamiczne Przekierowanie Paczek oraz nadawanie paczek w Paczkomatach® InPost. Dynamiczne Przekierowanie Paczek jest darmową opcją, dzięki której klient może odebrać zamówienie w wyznaczonym przez siebie Paczkomacie® InPost lub w wybranym Punkcie Obsługi Klienta. Usługa jest udogodnieniem stworzonym z myślą o e-przedsiębiorcach realizujących małą dzienną liczbę zamówień, którym zależy na dostosowaniu terminu nadania paczki do ram czasowych pracy. Z kolei opcja nadawania paczek kurierskich w Paczkomatach® InPost pozwala na wysyłkę przesyłek kurierskich o dowolnej porze za pomocą jednego z ponad 1800 dogodnie zlokalizowanych Paczkomatów® InPost w Polsce. Rozwiązanie pozwala na szybką i sprawną realizację zamówień bez czekania na odbiór przesyłek przez pracownika InPost.

 Grupa InPost rozbudowuje również infrastrukturę Punktów Obsługi Klienta na terenie całej Polski. Specjalnie w tym celu został powołany Pion Rozwoju Sieci, którego zadaniem jest przystosowanie sieci POK dla usług dedykowanych e-commerce. Dzięki podjętym działaniom zostanie ona jeszcze lepiej przystosowana do nadawania listów, przesyłek kurierskich i paczkomatowych.

 W najbliższej przyszłości Grupa InPost planuje wdrożenia kolejnych komplementarnych usług dedykowanych podmiotom z sektora E-commerce w Polsce.

Rozwój w segmencie przesyłek kurierskich

W ramach Grupy Kapitałowej Integer.pl w maju 2015 r. rozpoczęto działalność kurierską, a partnerem logistycznym w realizacji tych usług jest Grupa Kapitałowa InPost. Mechanizm współpracy jest oparty na schemacie sprawdzonym przy logistycznej obsłudze Paczkomatów®, tj. Grupa InPost realizuje odbiór, przemieszczenie i dostarczenie przesyłki, w zamian za co jest wynagradzana na podstawie liczby obsłużonych zleceń. Usługi kurierskie są realizowane w segmencie B2C, który zapewnia bezpośrednią ekspozycję na rosnący rynek handlu internetowego i najwyższy potencjał wzrostu. Z kolei usługi dla segmentu B2B,  stanowiące niewielką część działalności kurierskiej Grupy Kapitałowej InPost, wiążą się z obsługą firm nieposiadających własnych sił logistycznych przy dostawach wewnętrznych lub do partnerów biznesowych.

Przez uruchomienie działalności kurierskiej Grupa Kapitałowa Inpost stworzyła najszerszą na polskim rynku ofertę dla masowych nadawców przesyłek rejestrowanych, obejmującą cztery główne kanały dostaw (list polecony, Paczkomat®, kurier, punkt odbiorczy). W ocenie zarządu możliwość integracji obsługi różnych kanałów dystrybucji w ramach jednego operatora stanowi istotną wartość dodaną dla adresatów usług kurierskich, w tym przede wszystkim sklepów e-commerce. Oferta ta obejmuje również darmową obsługę zwrotów nabytych towarów do sprzedawcy, co w świetle obowiązujących przepisów prawnych przełoży się dla sklepów internetowych na wymierne korzyści i stanowić będzie dodatkowy argument za współpracą z Grupą Kapitałową Inpost. Ponadto, pod koniec zeszłego roku wdrożony został unikalny na rynku system umożliwiający zmianę preferencji odbioru przesyłki kurierskiej w czasie rzeczywistym (np. przekierowanie z dostawy do rąk własnych na dostarczenie do Paczkomatu® lub placówki) oraz wdrożona została możliwość nadawania przesyłek kurierskich w Paczkomatach®.

Z uwagi na powyższe, usługi kurierskie są proponowane w pierwszej kolejności wybranym podmiotom, z którymi współpracuje Grupa Kapitałowa Inpost przy okazji świadczenia innego rodzaju usług (przede wszystkim sklepom internetowym, dla których świadczony jest transport przesyłek do Paczkomatów®). Świadczenie usług kurierskich pozwala na wzrost wypełnienia transportów i osiągnięcie dodatkowych przychodów przy wysokiej efektywności kosztowej. Celem strategicznym jest uzyskanie do końca 2017 r. udziału działalności kurierskiej pod logiem InPost w polskim rynku KEP na poziomie ok. 7-8% (pod względem wolumenów).

Wykorzystanie potencjału wynikającego z ogólnopolskiego zasięgu sieci obsługi

Grupa Kapitałowa InPost konsekwentnie dostosowuje swoją sieć placówek pocztowych do rosnącej skali działalności. Na koniec 2013 r. sieć obejmowała 20% terytorium kraju i pozwalała na dotarcie do ok. 75% ludności Polski. Niemniej jednak brak pełnego pokrycia kraju stanowił istotną barierę w obsłudze kontraktów o charakterze ogólnopolskim – dostarczenie przesyłki do obszarów bez pokrycia własną siecią wymagało podzlecenia usługi, co negatywnie wpływało na konkurencyjność tego typu usług. Przystąpienie w 2014 r. do realizacji umów na obsługę pocztową sądów i prokuratur stanowiło przesłankę rozbudowy sieci do skali w pełni ogólnokrajowej. Ogólnopolska sieć obsługi otworzyła przed Grupą Kapitałową InPost szansę dynamicznego rozwoju, wynikającą przede wszystkim z zaoferowania usług pocztowych grupom klientów, z którymi współpraca była dotychczas niemożliwa lub nieefektywna.

Pierwszą grupę klientów, wśród których oferowane były usługi pocztowe z wykorzystaniem ogólnopolskiej sieci obsługi stanowił sektor administracji publicznej. Zarząd zamierza kontynuować pozyskiwanie kolejnych kontraktów w tym segmencie, do czego argumentem są – oprócz ogólnopolskiej sieci – opisane w niniejszym sprawozdaniu usługi dedykowane poszczególnym klientom, choć zarząd InPost S.A. podkreśla, że kluczowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej InPost w kolejnych latach będzie miał sektor e-commerce oraz sektor klientów indywidualnych. Celem Grupy Kapitałowej Inpost jest również dalsza intensyfikacja współpracy z kancelariami komorniczymi oraz firmami windykacyjnymi, które to instytucje stanowiły w ostatnich latach jedną z najdynamiczniej rosnących grup klientów.

Ogólnopolska sieć dystrybucji otwiera zupełnie nowe perspektywy współpracy przy obsłudze jednego z najdynamiczniej rosnących sektorów gospodarki, tj. handlu internetowego. Wyrazem priorytetowego podejścia do tego sektora, ale również dowodem na szybkość wdrażania nowych rozwiązań, jest podpisanie umowy i rozpoczęcie współpracy z Grupą Allegro, operatorem największego polskiego serwisu aukcyjnego. Użytkownikom tego serwisu Grupa Kapitałowa InPost oferuje wystandaryzowane co do ceny i czasu dostawy opcje przesyłki poleconej oraz przesyłki kurierskiej. Obecnie zarząd prowadzi działania, aby podobną funkcjonalność wdrożyć wybranym sklepom internetowym, generującym znaczny wolumen przesyłek. Grupą docelową są zwłaszcza podmioty, które w chwili obecnej oferują dostawę przesyłek do Paczkomatów®.

Kolejne indywidualne kontrakty zwiększają wypełnienie sieci dystrybucyjnej Grupy Kapitałowej Inpost, przez co ich krańcowa efektywność wzrasta. Z tego powodu działalność Grupy Kapitałowej InPost skoncentrowana jest obecnie w dużym stopniu na dalszym zwiększaniu liczby kontraktów o skali ogólnokrajowej.

Rozwój produktów dedykowanych poszczególnym grupom odbiorców przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych

Ekspansja na rynku usług pocztowych wymaga zdolności ciągłego dostosowywania portfela oferowanych usług, jak też procesu ich świadczenia, do rosnących wymagań poszczególnych grup odbiorców. Grupa Kapitałowa Inpost udowodniła, że w kreowaniu i wdrażaniu dedykowanych rozwiązań jest rynkowym liderem, natomiast utrzymanie tej wiodącej pozycji jest niezmiennie jednym z jej głównych celów strategicznych.

W ramach struktur Grupy Kapitałowej Inpost opracowywane są kolejne rozwiązania technologiczne mające na celu zwiększenie efektywności i wygody korzystania poszczególnych grup odbiorców z oferowanych przez nią usług pocztowych. Grupa Kapitałowa InPost opracowuje dalsze usprawnienia systemów zarządzania drukiem po stronie nadawców korespondencji masowej, które pozwolą na synchronizację wysyłki różnych przesyłek do tego samego odbiorcy. Przełoży się to na wzrost efektywności doręczycieli, obniżenie jednostkowych kosztów dostawy, a w konsekwencji na możliwość zaproponowania nadawcom bardziej atrakcyjnych stawek współpracy. Rozwijane są platformy dedykowane sklepom internetowym, umożliwiające płynną i efektywną kosztowo wysyłkę dużej liczby przesyłek poleconych, co pozwoli Grupie Kapitałowej InPost zwiększyć ekspozycję na sektor e-commerce. Zarząd pracuje ponadto nad informatyzacją procesu obsługi reklamacji, co zwiększy efektywność obsługi oraz komfort dla odbiorcy usługi pocztowej. Kolejne rozwiązania usprawniające m.in. monitoring procesu dostarczania przesyłek są na etapie koncepcyjnym.

Zarząd wierzy, że ciągłe poszerzanie funkcjonalności oferowanych usług, zarówno po stronie nadawców, jak i odbiorców, pozwoli na nawiązanie współpracy z większą liczbą klientów, a także na dalszy wzrost rentowności.

Optymalizacja i unifikacja sieci placówek

Na koniec 2015 r. Grupa Kapitałowa InPost posiadała łącznie 226 oddziałów oraz 6 964 punktów awizacyjnych. Sieć ta umożliwia świadczenie ogólnokrajowych usług pocztowych na wysokim poziomie, ale nie we wszystkich aspektach spełnia oczekiwania. Jej optymalizacja jest jednym z obszarów możliwego wzrostu efektywności działalności i jakości obsługi klientów.

Realizowana optymalizacja sieci opiera się na następujących podstawowych założeniach:

 • rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez poszczególne punkty awizacyjne, w tym przede wszystkim wprowadzenie możliwości nadawania przesyłek we wszystkich placówkach;
 • zwiększenie liczby i dostępności punktów nadawczych w celu zwiększenia udziału wśród niewielkich nadawców, których skala działalności jest zbyt mała, aby objąć ich marketingiem bezpośrednim (np. mniejsze sklepy internetowe oraz klienci indywidualni), ale obsługa generowanych przez nich wolumenów zwiększa efektywność sieci dystrybucji;
 • unifikacja wizualna i funkcjonalna placówek pocztowych w celu poprawy ich identyfikacji oraz standaryzacji oferty usługowej i jakości obsługi.

Realizacja powyższych założeń wiąże się również z profesjonalizacją sieci i skutkuje rezygnacją ze współpracy z najmniej efektywnymi partnerami. W tym kontekście Grupa Kapitałowa Inpost nie wyklucza nawiązania współpracy agencyjnej z właścicielami regionalnych lub ogólnopolskich sieci placówek handlowych lub usługowych.

Zarząd oczekuje, że działania w zakresie optymalizacji i unifikacji sieci będą skutkować wzrostem liczby obsługiwanych przesyłek (a w efekcie wyższym wypełnieniem sieci i spadkiem kosztów jednostkowych) oraz poprawą rozpoznawalności i umocnieniem marki InPost.

 

W tabeli poniżej przedstawiono aktualną liczbę oddziałów i punktów awizacyjnych Grupy Kapitałowej InPost.

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

Liczba oddziałów

92

123

161

171

175

179

187

226

w tym odziały własne

14

16

18

20

20

21

39

60

w tym oddziały agencyjne

78

107

143

151

155

158

148

166

Liczba punktów awizacyjnych

447

285

435

633

805

7 590

7 934

6 964

* Dane od 2014 r. uwzględniają 514 placówek PGP istniejących na koniec 2014 r. Rozbudowa sieci PGP nastąpiła na przestrzeni 2014 r., we wcześniejszych latach PGP prowadziło jedynie 3 oddziały własne.

Rozszerzenie portfela świadczonych usług o procesy komplementarne do działalności pocztowej

Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej InPost jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy przez dalsze umacnianie pozycji rynkowej oraz optymalizację modelu biznesowego, co zamierzamy osiągnąć przede wszystkim następującymi działaniami:

 • Zapewnienie najszerszej oferty logistycznej dla podmiotów z sektora e-commerce w Polsce – przesyłki paczkomatowe, kurierskie, list polecony e-commerce;
 • rozwój w segmencie przesyłek kurierskich;
 • wykorzystanie potencjału wynikającego z ogólnopolskiego zasięgu sieci obsługi;
 • rozwój produktów dedykowanych poszczególnym grupom odbiorców przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • optymalizację i unifikację sieci placówek;
 • rozszerzenie portfela świadczonych usług o procesy komplementarne z działalnością pocztową;
 • rozwój działalności cross-border.

Strategia Grupy jest z powodzeniem wdrażana w życie we wszystkich opisanych wyżej punktach i przynosi wymierne korzyści w postaci stałego zwiększania obsługiwanych wolumenów przesyłek pocztowych oraz umacniania przez Grupę Kapitałową Inpost pozycji lidera rynku usług pocztowych pod względem efektywności, ceny oraz zakresu oferowanych usług dodatkowych.

Zapewnienie najszerszej oferty logistycznej dla podmiotów z sektora e-commerce w Polsce – przesyłki paczkomatowe, kurierskie, list polecony e-commerce

Grupa Kapitałowa InPost świadczy usługi pocztowe i kurierskie dla klientów indywidualnych oraz biznesowych – jako jedyny operator w Polsce zapewnia kompleksowy i komplementarny zakres usług logistycznych. W ramach dostaw produktów zamawianych online, e-sprzedawcy mają możliwość skorzystania z usług:  Kurier InPost, Paczkomaty® InPost i E-commerce Polecony InPost. We wszystkich tych opcjach, klienci mają zagwarantowaną możliwość bezpłatnego zwrotu zamówionego produktu.

Ofertę uzupełnia również szeroki wachlarz nowoczesnych rozwiązań, między innymi dedykowanych sektorowi przesyłek kurierskich: Dynamiczne Przekierowanie Paczek oraz nadawanie paczek w Paczkomatach® InPost. Dynamiczne Przekierowanie Paczek jest darmową opcją, dzięki której klient może odebrać zamówienie w wyznaczonym przez siebie Paczkomacie® InPost lub w wybranym Punkcie Obsługi Klienta. Usługa jest udogodnieniem stworzonym z myślą o e-przedsiębiorcach realizujących małą dzienną liczbę zamówień, którym zależy na dostosowaniu terminu nadania paczki do ram czasowych pracy. Z kolei opcja nadawania paczek kurierskich w Paczkomatach® InPost pozwala na wysyłkę przesyłek kurierskich o dowolnej porze za pomocą jednego z ponad 1800 dogodnie zlokalizowanych Paczkomatów® InPost w Polsce. Rozwiązanie pozwala na szybką i sprawną realizację zamówień bez czekania na odbiór przesyłek przez pracownika InPost.

 Grupa InPost rozbudowuje również infrastrukturę Punktów Obsługi Klienta na terenie całej Polski. Specjalnie w tym celu został powołany Pion Rozwoju Sieci, którego zadaniem jest przystosowanie sieci POK dla usług dedykowanych e-commerce. Dzięki podjętym działaniom zostanie ona jeszcze lepiej przystosowana do nadawania listów, przesyłek kurierskich i paczkomatowych.

 W najbliższej przyszłości Grupa InPost planuje wdrożenia kolejnych komplementarnych usług dedykowanych podmiotom z sektora E-commerce w Polsce.

Rozwój w segmencie przesyłek kurierskich

W ramach Grupy Kapitałowej Integer.pl w maju 2015 r. rozpoczęto działalność kurierską, a partnerem logistycznym w realizacji tych usług jest Grupa Kapitałowa InPost. Mechanizm współpracy jest oparty na schemacie sprawdzonym przy logistycznej obsłudze Paczkomatów®, tj. Grupa InPost realizuje odbiór, przemieszczenie i dostarczenie przesyłki, w zamian za co jest wynagradzana na podstawie liczby obsłużonych zleceń. Usługi kurierskie są realizowane w segmencie B2C, który zapewnia bezpośrednią ekspozycję na rosnący rynek handlu internetowego i najwyższy potencjał wzrostu. Z kolei usługi dla segmentu B2B,  stanowiące niewielką część działalności kurierskiej Grupy Kapitałowej InPost, wiążą się z obsługą firm nieposiadających własnych sił logistycznych przy dostawach wewnętrznych lub do partnerów biznesowych.

Przez uruchomienie działalności kurierskiej Grupa Kapitałowa Inpost stworzyła najszerszą na polskim rynku ofertę dla masowych nadawców przesyłek rejestrowanych, obejmującą cztery główne kanały dostaw (list polecony, Paczkomat®, kurier, punkt odbiorczy). W ocenie zarządu możliwość integracji obsługi różnych kanałów dystrybucji w ramach jednego operatora stanowi istotną wartość dodaną dla adresatów usług kurierskich, w tym przede wszystkim sklepów e-commerce. Oferta ta obejmuje również darmową obsługę zwrotów nabytych towarów do sprzedawcy, co w świetle obowiązujących przepisów prawnych przełoży się dla sklepów internetowych na wymierne korzyści i stanowić będzie dodatkowy argument za współpracą z Grupą Kapitałową Inpost. Ponadto, pod koniec zeszłego roku wdrożony został unikalny na rynku system umożliwiający zmianę preferencji odbioru przesyłki kurierskiej w czasie rzeczywistym (np. przekierowanie z dostawy do rąk własnych na dostarczenie do Paczkomatu® lub placówki) oraz wdrożona została możliwość nadawania przesyłek kurierskich w Paczkomatach®.

Z uwagi na powyższe, usługi kurierskie są proponowane w pierwszej kolejności wybranym podmiotom, z którymi współpracuje Grupa Kapitałowa Inpost przy okazji świadczenia innego rodzaju usług (przede wszystkim sklepom internetowym, dla których świadczony jest transport przesyłek do Paczkomatów®). Świadczenie usług kurierskich pozwala na wzrost wypełnienia transportów i osiągnięcie dodatkowych przychodów przy wysokiej efektywności kosztowej. Celem strategicznym jest uzyskanie do końca 2017 r. udziału działalności kurierskiej pod logiem InPost w polskim rynku KEP na poziomie ok. 7-8% (pod względem wolumenów).

Wykorzystanie potencjału wynikającego z ogólnopolskiego zasięgu sieci obsługi

Grupa Kapitałowa InPost konsekwentnie dostosowuje swoją sieć placówek pocztowych do rosnącej skali działalności. Na koniec 2013 r. sieć obejmowała 20% terytorium kraju i pozwalała na dotarcie do ok. 75% ludności Polski. Niemniej jednak brak pełnego pokrycia kraju stanowił istotną barierę w obsłudze kontraktów o charakterze ogólnopolskim – dostarczenie przesyłki do obszarów bez pokrycia własną siecią wymagało podzlecenia usługi, co negatywnie wpływało na konkurencyjność tego typu usług. Przystąpienie w 2014 r. do realizacji umów na obsługę pocztową sądów i prokuratur stanowiło przesłankę rozbudowy sieci do skali w pełni ogólnokrajowej. Ogólnopolska sieć obsługi otworzyła przed Grupą Kapitałową InPost szansę dynamicznego rozwoju, wynikającą przede wszystkim z zaoferowania usług pocztowych grupom klientów, z którymi współpraca była dotychczas niemożliwa lub nieefektywna.

Pierwszą grupę klientów, wśród których oferowane były usługi pocztowe z wykorzystaniem ogólnopolskiej sieci obsługi stanowił sektor administracji publicznej. Zarząd zamierza kontynuować pozyskiwanie kolejnych kontraktów w tym segmencie, do czego argumentem są – oprócz ogólnopolskiej sieci – opisane w niniejszym sprawozdaniu usługi dedykowane poszczególnym klientom, choć zarząd InPost S.A. podkreśla, że kluczowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej InPost w kolejnych latach będzie miał sektor e-commerce oraz sektor klientów indywidualnych. Celem Grupy Kapitałowej Inpost jest również dalsza intensyfikacja współpracy z kancelariami komorniczymi oraz firmami windykacyjnymi, które to instytucje stanowiły w ostatnich latach jedną z najdynamiczniej rosnących grup klientów.

Ogólnopolska sieć dystrybucji otwiera zupełnie nowe perspektywy współpracy przy obsłudze jednego z najdynamiczniej rosnących sektorów gospodarki, tj. handlu internetowego. Wyrazem priorytetowego podejścia do tego sektora, ale również dowodem na szybkość wdrażania nowych rozwiązań, jest podpisanie umowy i rozpoczęcie współpracy z Grupą Allegro, operatorem największego polskiego serwisu aukcyjnego. Użytkownikom tego serwisu Grupa Kapitałowa InPost oferuje wystandaryzowane co do ceny i czasu dostawy opcje przesyłki poleconej oraz przesyłki kurierskiej. Obecnie zarząd prowadzi działania, aby podobną funkcjonalność wdrożyć wybranym sklepom internetowym, generującym znaczny wolumen przesyłek. Grupą docelową są zwłaszcza podmioty, które w chwili obecnej oferują dostawę przesyłek do Paczkomatów®.

Kolejne indywidualne kontrakty zwiększają wypełnienie sieci dystrybucyjnej Grupy Kapitałowej Inpost, przez co ich krańcowa efektywność wzrasta. Z tego powodu działalność Grupy Kapitałowej InPost skoncentrowana jest obecnie w dużym stopniu na dalszym zwiększaniu liczby kontraktów o skali ogólnokrajowej.

Rozwój produktów dedykowanych poszczególnym grupom odbiorców przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych

Ekspansja na rynku usług pocztowych wymaga zdolności ciągłego dostosowywania portfela oferowanych usług, jak też procesu ich świadczenia, do rosnących wymagań poszczególnych grup odbiorców. Grupa Kapitałowa Inpost udowodniła, że w kreowaniu i wdrażaniu dedykowanych rozwiązań jest rynkowym liderem, natomiast utrzymanie tej wiodącej pozycji jest niezmiennie jednym z jej głównych celów strategicznych.

W ramach struktur Grupy Kapitałowej Inpost opracowywane są kolejne rozwiązania technologiczne mające na celu zwiększenie efektywności i wygody korzystania poszczególnych grup odbiorców z oferowanych przez nią usług pocztowych. Grupa Kapitałowa InPost opracowuje dalsze usprawnienia systemów zarządzania drukiem po stronie nadawców korespondencji masowej, które pozwolą na synchronizację wysyłki różnych przesyłek do tego samego odbiorcy. Przełoży się to na wzrost efektywności doręczycieli, obniżenie jednostkowych kosztów dostawy, a w konsekwencji na możliwość zaproponowania nadawcom bardziej atrakcyjnych stawek współpracy. Rozwijane są platformy dedykowane sklepom internetowym, umożliwiające płynną i efektywną kosztowo wysyłkę dużej liczby przesyłek poleconych, co pozwoli Grupie Kapitałowej InPost zwiększyć ekspozycję na sektor e-commerce. Zarząd pracuje ponadto nad informatyzacją procesu obsługi reklamacji, co zwiększy efektywność obsługi oraz komfort dla odbiorcy usługi pocztowej. Kolejne rozwiązania usprawniające m.in. monitoring procesu dostarczania przesyłek są na etapie koncepcyjnym.

Zarząd wierzy, że ciągłe poszerzanie funkcjonalności oferowanych usług, zarówno po stronie nadawców, jak i odbiorców, pozwoli na nawiązanie współpracy z większą liczbą klientów, a także na dalszy wzrost rentowności.

Optymalizacja i unifikacja sieci placówek

Na koniec 2015 r. Grupa Kapitałowa InPost posiadała łącznie 226 oddziałów oraz 6 964 punktów awizacyjnych. Sieć ta umożliwia świadczenie ogólnokrajowych usług pocztowych na wysokim poziomie, ale nie we wszystkich aspektach spełnia oczekiwania. Jej optymalizacja jest jednym z obszarów możliwego wzrostu efektywności działalności i jakości obsługi klientów.

Realizowana optymalizacja sieci opiera się na następujących podstawowych założeniach:

 • rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez poszczególne punkty awizacyjne, w tym przede wszystkim wprowadzenie możliwości nadawania przesyłek we wszystkich placówkach;
 • zwiększenie liczby i dostępności punktów nadawczych w celu zwiększenia udziału wśród niewielkich nadawców, których skala działalności jest zbyt mała, aby objąć ich marketingiem bezpośrednim (np. mniejsze sklepy internetowe oraz klienci indywidualni), ale obsługa generowanych przez nich wolumenów zwiększa efektywność sieci dystrybucji;
 • unifikacja wizualna i funkcjonalna placówek pocztowych w celu poprawy ich identyfikacji oraz standaryzacji oferty usługowej i jakości obsługi.

Realizacja powyższych założeń wiąże się również z profesjonalizacją sieci i skutkuje rezygnacją ze współpracy z najmniej efektywnymi partnerami. W tym kontekście Grupa Kapitałowa Inpost nie wyklucza nawiązania współpracy agencyjnej z właścicielami regionalnych lub ogólnopolskich sieci placówek handlowych lub usługowych.

Zarząd oczekuje, że działania w zakresie optymalizacji i unifikacji sieci będą skutkować wzrostem liczby obsługiwanych przesyłek (a w efekcie wyższym wypełnieniem sieci i spadkiem kosztów jednostkowych) oraz poprawą rozpoznawalności i umocnieniem marki InPost.

 

W tabeli poniżej przedstawiono aktualną liczbę oddziałów i punktów awizacyjnych Grupy Kapitałowej InPost.

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

Liczba oddziałów

92

123

161

171

175

179

187

226

w tym odziały własne

14

16

18

20

20

21

39

60

w tym oddziały agencyjne

78

107

143

151

155

158

148

166

Liczba punktów awizacyjnych

447

285

435

633

805

7 590

7 934

6 964

* Dane od 2014 r. uwzględniają 514 placówek PGP istniejących na koniec 2014 r. Rozbudowa sieci PGP nastąpiła na przestrzeni 2014 r., we wcześniejszych latach PGP prowadziło jedynie 3 oddziały własne.

Rozszerzenie portfela świadczonych usług o procesy komplementarne do działalności pocztowej

Model biznesowy Grupy Kapitałowej InPost wiąże się m.in. z interakcją z bardzo dużą liczbą klientów indywidualnych (odbiorcy) z jednej, oraz współpracą z dostawcami różnego rodzaju usług dla ludności (nadawcy) z drugiej strony. Ponadto, przy świadczeniu usług pocztowych wykorzystywana jest zaawansowana infrastruktura informatyczna, pozwalająca na elektroniczne składanie oświadczeń woli. Zarząd widzi duży potencjał w wykorzystaniu pozycji pomiędzy dostawcami i potencjalnymi odbiorcami usług. Pozycja ta pozwala (przez doręczycieli lub pracowników placówek pocztowych) zaoferować klientom indywidualnym wybrane usługi dużych koncernów, i na miejscu (na podstawie elektronicznych czytników) doprowadzić do zawarcia umowy, za którą spółki należące do Grupy Kapitałowej InPost wynagradzane byłyby prowizyjnie.

Rozwój działalności cross-border

Jednym z perspektywicznych kierunków ekspansji Grupy Kapitałowej InPost będą wybrane rynki zagraniczne, na których działalność skoncentrowana będzie na dwóch obszarach. Pierwszym będzie obsługa logistyczna sieci Paczkomatów® rozwijanych na poszczególnych rynkach zagranicznych przez spółki z Grupy Kapitałowej Integer.pl. Zarząd prowadzi obecnie rozmowy na temat warunków ewentualnej współpracy przy obsłudze zagranicznych sieci. Główne założenia obejmują m.in. dyskrecjonalny charakter współpracy po stronie InPost S.A., a także gwarancję świadczenia usługi w przypadku, gdy Grupa Kapitałowa InPost zapewni warunki współpracy co najmniej na takim samym poziomie jak podmiot konkurencyjny. Wprowadzenie tego typu zapisów w ostatecznych umowach będzie stanowiło dla Grupy Kapitałowej InPost swoistą opcję podjęcia obsługi zagranicznych sieci Paczkomatów® w przypadku, gdyby analizy wskazywały na opłacalność świadczenia tego typu usług.

Drugim obszarem rozwoju na rynkach zagranicznych jest obsługa przesyłek transgranicznych. Obecnie przy obsłudze przesyłek cross-border (zarówno przychodzących, jak i wychodzących z kraju) Grupa Kapitałowa Inpost współpracuje z największymi operatorami pocztowymi w Europie. W efekcie rozszerzenia profilu usług w serwisie międzynarodowym zarząd oczekuje zwiększenia liczby obsługiwanych klientów, a największy  potencjał wysyłkowy w tym segmencie mają klienci biznesowi, w szczególności prowadzący działalność handlową lub produkcyjną. Są to głównie zagraniczne średnie i duże przedsiębiorstwa, nadające jednorazowo dużą liczbę przesyłek, w tym podmioty z branży e‑commerce oraz duże domy wysyłkowe organizujące wysyłkę w ramach centrów dystrybucji. Duży potencjał mają również polscy importerzy, głównie małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora handlu. Dla tego typu klientów kluczowe znaczenie ma współpraca z jednym wybranym dostawcą, integrującym wszystkie kierunki dystrybucji swoich towarów.

Rozwój działalności cross-border

Jednym z perspektywicznych kierunków ekspansji Grupy Kapitałowej InPost będą wybrane rynki zagraniczne, na których działalność skoncentrowana będzie na dwóch obszarach. Pierwszym będzie obsługa logistyczna sieci Paczkomatów® rozwijanych na poszczególnych rynkach zagranicznych przez spółki z Grupy Kapitałowej Integer.pl. Zarząd prowadzi obecnie rozmowy na temat warunków ewentualnej współpracy przy obsłudze zagranicznych sieci. Główne założenia obejmują m.in. dyskrecjonalny charakter współpracy po stronie InPost S.A., a także gwarancję świadczenia usługi w przypadku, gdy Grupa Kapitałowa InPost zapewni warunki współpracy co najmniej na takim samym poziomie jak podmiot konkurencyjny. Wprowadzenie tego typu zapisów w ostatecznych umowach będzie stanowiło dla Grupy Kapitałowej InPost swoistą opcję podjęcia obsługi zagranicznych sieci Paczkomatów® w przypadku, gdyby analizy wskazywały na opłacalność świadczenia tego typu usług.

Drugim obszarem rozwoju na rynkach zagranicznych jest obsługa przesyłek transgranicznych. Obecnie przy obsłudze przesyłek cross-border (zarówno przychodzących, jak i wychodzących z kraju) Grupa Kapitałowa Inpost współpracuje z największymi operatorami pocztowymi w Europie. W efekcie rozszerzenia profilu usług w serwisie międzynarodowym zarząd oczekuje zwiększenia liczby obsługiwanych klientów, a największy  potencjał wysyłkowy w tym segmencie mają klienci biznesowi, w szczególności prowadzący działalność handlową lub produkcyjną. Są to głównie zagraniczne średnie i duże przedsiębiorstwa, nadające jednorazowo dużą liczbę przesyłek, w tym podmioty z branży e‑commerce oraz duże domy wysyłkowe organizujące wysyłkę w ramach centrów dystrybucji. Duży potencjał mają również polscy importerzy, głównie małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora handlu. Dla tego typu klientów kluczowe znaczenie ma współpraca z jednym wybranym dostawcą, integrującym wszystkie kierunki dystrybucji swoich towarów.