Struktura

Struktura Grupy Kapitałowej InPost.

InPost SA jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej InPost w której skład wchodzą następujące spółki:

  • Polska Grupa Pocztowa Spółka Akcyjna. Spółka została utworzona w 2006 roku. Postawowym profilem działalności jest działalnosć pocztowo- kurierska.
  • InPost Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zostala utworzona w 2001 roku. Podstawowym profilem działalności jest świadczenie usług pośrednictwa finansowego takich jak: wpłaty na rachunki, ubezpieczenia czy przekazy pocztowe.

Działalność spółek Grupy InPost skupia się wokół usług pocztowo-kurierskich dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych oraz usług finansowo-ubezpieczeniowych.

Na dzień 31 sierpnia 2016 roku udziały w spółkach z Grupy Kapitałowej InPost przedstawiają się następująco:

Spółka InPost SA - 58% udziałów posiada Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o.

Polska Grupa Pocztowa SA - 100% udziałów posiada InPost SA.

InPost Finanse Sp. z o.o. - 100% udziałów posiada InPost SA.