Walne zgromadzenia

23 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 grudnia 2015 r. - pobierz

Projekty uchwał - pobierz

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej InPost S.A. - pobierz

30 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r.pobierz

Projekty uchwał na ZWZ zwołanego na 30 czerwca 2016 r. pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki InPost SA za 2015 rok pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InPost za 2015 rok pobierz

Sprawozdanie finansowe spółki InPost SA za 2015 rok pobierz

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej InPost za 2015 rok pobierz

Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne prawne pobierz

Wzór formularza do wykonywania prawa głosu pobierz

Informacje o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w dniu 3 czerwca 2016 roku pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej InPost S.A. z rocznej oceny sprawozdań zarządu wraz z oceną sytuacji Spółki w 2015 r. - pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej InPost S.A. w 2015 r. - pobierz

Decyzja Zarządu Emitenta w zakresie rekomendacji co do podziału zysku za 2015 rokpobierz

Nagranie audio z ZWZ InPost S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r. - pobierz

26 października 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 października 2016 roku - pobierz

Projekty uchwał - pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu -pobierz

InPost SA - wzór pełnomocnictwa -pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki -pobierz