Raporty bieżące

Rok
Miesiąc
2016-10-14

RB 38/2016 Odrzucenie przez Sąd Okręgowy w Warszawie skargi Centrum Usług Wspólnych w postępowaniu wszczętym na skutek odwolania wniesionego przez Emitenta.

pobierz Pobierz - InPost

2016-10-25

RB 39/2016 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej.

pobierz Pobierz - InPost|pobierz załącznik Pobierz - InPost|pobierz załącznik Pobierz - InPost

2016-10-26

RB 40/2016 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki InPost SA w dniu 26 października 2016 roku.

pobierz Pobierz - InPost|pobierz załącznik Pobierz - InPost

2016-10-26

RB 41/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby glosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu InPost SA w dniu 26 października 2016 roku.

pobierz Pobierz - InPost

2016-10-27

RB 42/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Inpost SA.

pobierz Pobierz - InPost|pobierz załącznik Pobierz - InPost