Raporty okresowe

Rok
Okres
2016-09-30

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Inpost SA za I półrocze 2016 roku

pobierz Pobierz - InPost

2016-09-30

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy InPost za i półrocze 2016 roku

pobierz Pobierz - InPost

2016-09-30

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InPost za I półrocze 2016 roku

pobierz Pobierz - InPost

2016-09-30

Raport biegłego rewidenta dotyczący Grupy Kapitałowej Inpost - I półrocze 2016

pobierz Pobierz - InPost

2016-09-30

Raport biegłego rewidenta dotyczący spółki InPost SA za I półrocze 2016 roku

pobierz Pobierz - InPost