Andrzej Sadowski z Centrum im. A. Smitha: Konieczna likwidacja monopolu Poczty Polskiej

Według Andrzeja Sadowskiego, eksperta CAS, najbardziej istotnym krokiem ku liberalizacji rynku usług pocztowych jest likwidacja realnego monopolu Poczty Polskiej. W jego opinii, liberalizacja rynku pozwoli na jego wzrost. Obecnie w obowiązującym prawie istnieją bariery, które hamują jego rozwój poprze przywileje dla wyznaczonego operatora, jak i próby zmianipulowania przekazywanych treści, gdyż według sugestii niepubliczny operator jest mniej godny zaufania.