Polityka Prywatności spółek Grupy kapitałowej Integer.pl

Data ostatniej aktualizacji: 20.06.2023

SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ I DBAMY O OCHRONĘ TWOICH DANYCH

W związku z tym, że korzystasz z usług oferowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Integer.pl, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz informacje, dlaczego i jak to robimy. Dowiesz się o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak dbamy o ochronę Twoich danych.

ZAŁĄCZNIK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zakres, cele i okres przetwarzania Twoich danych różnią się w zależności od tego, z jakich naszych usług korzystasz. Mogą też wynikać z wyrażonych przez Ciebie zgód oraz sposobu i okoliczności, w jakich nawiązałeś z nami kontakt. Dlatego podzieliliśmy ten załącznik na sekcje, które ułatwią Ci zrozumienie, jak możemy wykorzystywać Twoje dane w zależności od rodzaju relacji, jaka łączy nas z Tobą.

W każdej sekcji znajdziesz informacje o:

  • kategoriach Twoich danych osobowych, które przetwarzamy;
  • celach ich przetwarzania;
  • podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych;
  • okresie ich wykorzystania

Gdy korzystasz z określonych usług lub akcji promocyjnych, szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć również w regulaminach tych usług i akcji.

Ten załącznik podzieliliśmy na kilka części. Przede wszystkim, wskazujemy na Administratora, który przetwarza Twoje dane osobowe, dzieląc treść załącznika na trzy podstawowe części.

Następnie, w przypadku przetwarzania danych osobowych przez InPost, dzielimy daną część na kolejne dwie części. Część A. ŚWIADCZENIE USŁUG dotyczy różnych typów usług. Część B. POZOSTAŁE CELE dotyczy przetwarzania Twoich danych w innych celach. Takie przetwarzanie nie jest związane bezpośrednio ze świadczoną usługą, ale zawsze jest uzasadnione wymogami prawnymi lub naszym istotnym interesem.

OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH

Przy każdym celu przetwarzania w danej sekcji podaliśmy podstawę prawną i maksymalny okres przechowywania danych osobowych. Gdy upłynie ten okres, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych we wskazanym celu. Nie zawsze oznacza to jednak, że je usuniemy. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez najdłuższy z terminów, które ich dotyczą. Na przykład gdy zamkniesz konto, przestaniemy przetwarzać Twoje dane, aby świadczyć Ci usługi w ramach konta, ale będziemy je przechowywać przez okres dopuszczony przepisami prawa, abyś mógł dochodzić swoich praw.

Dlatego żeby uzyskać pełną informacje na temat przetwarzania Twoich danych, zapoznaj się ze wszystkimi sekcjami, które Cię dotyczą.