Jak otrzymywać fakturę za wygenerowane przesyłki w Managerze Paczek?

Każdy Nadawca korzystający z Manager Paczek ma możliwość wyboru opcji dotyczącej otrzymania faktury VAT.

Klient posiadający konto przedpłacone (pre-paid) w tym celu zobligowany jest do zaznaczenia opcji Faktura w Managerze Paczek.

Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana przez Operatora drogą e-mail do 10-tego dnia następnego miesiąca.

W pozostałych przypadkach (konto debetowe) faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z zapisami w umowie.