Sprawdź ślad węglowy
swojej paczki w aplikacji
InPost!

Zastanawiasz się czasem nad tym jaki wpływ na klimat ma dostawa Twoich paczek? Teraz możesz to sprawdzić!

A wszystko dzięki innowacyjnej i unikatowej funkcji dostępnej
w aplikacji InPost Mobile!

0 1

Świadomość ekologiczna to coraz istotniejszy element współczesnego stylu życia
– kierujemy się nią w naszej działalności i wiemy, jak ważna jest dla wielu z Was. Dlatego wprowadziliśmy nową funkcję w aplikacji InPost Mobile, dzięki której możecie sprawdzić, ile CO2 wyemitowała dostawa Waszych paczek do urządzeń Paczkomat® lub do domu!

0 2

Mamy nadzieję, że ta funkcjonalność pozwoli lepiej zrozumieć wpływ naszych działań na planetę, ponieważ dokonując świadomych wyborów, możemy wspólnie przyczynić się do ochrony naszego środowiska. Gdy masz świadomość, że nawet proste codzienne czynności wpływają na stan naszej planety, możesz uczestniczyć w globalnym wysiłku na rzecz jej ochrony.

0 3

Dzięki nowej funkcji w aplikacji InPost Mobile, zobaczysz, jak ekologiczna jest dostawa przez Paczkomat® InPost w porównaniu do naszej dostawy do domu – nie tylko zyskujesz wygodę i możliwość odbioru paczki 24/7, ale także realnie przyczyniasz się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dostarczając wiele paczek w jedno miejsce, redukujemy liczbę indywidualnych dostaw, co ma pozytywny wpływ na środowisko. Jeden Twój wybór i tyle plusów – dla Ciebie i planety!

0 4

Działaj razem z nami na rzecz zrównoważonego rozwoju! Grupa InPost angażuje się w wiele projektów ekologicznych i tworzy rozwiązania, które pomagają Ci codziennie dokonywać bardziej ekologicznych wyborów. Mamy ambitny cel bycia NET-ZERO do 2040 roku. Co to oznacza? Sprawdź koniecznie TUTAJ. Zapraszamy Cię do towarzyszenia nam w tej drodze!

Jak mam odczytać wyniki w mojej aplikacji?

Nasza instrukcja pomoże Ci lepiej zrozumieć to, co widzisz na ekranie swojej aplikacji. Nie rozumiesz niektórych pojęć? Spokojnie! Sprawdź poniżej nasze Q&A!

W aplikacji możesz sprawdzić, jaki ślad węglowy wygenerowała dostawa Twojej paczki. W InPost liczymy ślad węglowy paczki na całej jej trasie, ale Tobie pokazujemy ślad węglowy z ostatniej mili – czyli najbardziej znaczącego pod kątem emisji CO2 etapu drogi przesyłki. Wynik podajemy w kilogramach CO2e, zgodnie z metodą WTW (Well to Wheel).

Na ślad węglowy Twojej paczki składają się nie tylko emisje z transportu, ale również z ogrzewania i poboru energii w oddziałach, jak również z transferu danych i infrastruktury IT, która pomaga śledzić Tobie oraz kurierom status Twojej paczki. W przypadku dostawy przez Paczkomat® dodaliśmy również emisje wynikające z zużycia przez niego energii elektrycznej.

Wynik CO2, który widnieje w aplikacji jest średnią wartością dla oddziału, z którego dostarczyliśmy Twoją paczkę. Wartość tę będziemy co miesiąc uaktualniać, biorąc m.in. pod uwagę ile razy kurier zatrzymywał się aby dostarczyć paczki do maszyn Paczkomat® i pod adres, ilość przejechanych kilometrów samochodami spalinowymi i EV oraz ilość dostarczonych paczek.
Chcesz sprawdzić skróconą metodykę naszego liczenia? Sprawdź tutaj:

Skrócona Metodologia Kalkulatora Śladu Węglowego

Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. dokonał niezależnego przeglądu w zakresie zgodności metodyki i założeń przyjętych przez InPost z wytycznymi GHG Protocol.

Wiemy, że czasami wygodniej jest wybrać dostawę kurierem zamiast dostawy do urządzenia Paczkomat®. Chcielibyśmy Ci jednak pokazać, że małe rzeczy mają wielkie znaczenie.

Średni ślad węglowy paczki dostarczonej do urządzenia Paczkomat® to średnio 0,084 kg CO2e (wliczając ślad węglowy konsumenta, który wynosi 0,036 kg CO2e), podczas gdy ślad węglowy paczki dostarczonej do domu przez kuriera InPost wynosi średnio 0,443 kg CO2e1. Na jednej paczce oszczędzasz zatem aż 0,359 kg CO2e!

Zamawiając zaledwie 4 paczki miesięcznie do urządzenia Paczkomat® zamiast do domu...

To tak, jakbyś zrezygnował(a) z 6 filiżanek kawy
miesięcznie!

Czy wiesz, że jedna filiżanka kawy z mlekiem generuje około 250 gramów CO2?

Na tak wysoki koszt środowiskowy pojedynczej filiżanki składa się szereg czynników: uprawa ziaren, ich przetwarzanie, pakowanie, eksport, palenie, mielenie, a w końcu przygotowanie w ekspresie. Chcesz być bardziej EKO? Kupując kawę na wynos, noś ze sobą zawsze swój kubek!

To tak, jakbyś
zrezygnował(a) z 3
porannych pryszniców!

Czy wiesz, że prysznic, który bierzesz codziennie, generuje średnio 0,5 kg CO2?

Im dłuższy bierzesz prysznic, tym więcej emitujesz śladu węglowego. Zwłaszcza, jeśli lubisz się myć w gorącej wodzie. Chcesz być bardziej EKO? Bierz szybkie i chłodne prysznice! Nie tylko poznasz smak orzeźwienia, ale i zaoszczędzisz wodę. Świat Ci za to podziękuje!

To tak, jakbyś zastąpił(a) 2 porcje kurczaka aż 3 kilogramami warzyw!

Czy wiesz, że produkcja porcji kurczaka (około 85 gramów) wytwarza aż 0,8 kg CO2?

Dla porównania kilogram warzyw to emisja rzędu 0,4 kg CO2. Chcesz być bardziej EKO? Jedz więcej warzyw! Zmiany w diecie redukują emisję śladu węglowego, poprawią jakość środowiska naturalnego i przy okazji Twoje zdrowie.

Dalej wygląda na niewiele? To pomyśl, ile CO2 oszczędzasz w skali zaledwie jednego roku!

1 Dane za wrzesień 2023, średnia ważona dla wszystkich oddziałów w całej Polski.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z naszym Q&A!

Ślad węglowy to pewnego rodzaju "ślad" pozostawiany przez naszą działalność, który pokazuje, ile dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych jest emitowane do atmosfery. Te gazy są powodem globalnego ocieplenia, czyli wzrostu temperatury na Ziemi. Nasza działalność, np. korzystanie z samochodów, produkcja jedzenia i energii, sprawiają, że emitujemy gazy cieplarniane. Mierząc ślad węglowy, możemy zrozumieć, jak bardzo nasze działania wpływają na klimat i w jaki sposób możemy zmniejszyć te negatywne skutki poprzez bardziej przyjazne dla środowiska wybory.

"Ostatnia mila" to termin używany w logistyce i transporcie, który odnosi się do ostatniego etapu dostarczania paczek od magazynu lub centrum dystrybucyjnego do docelowego miejsca odbioru, czyli do klienta. Ostatnia mila ma duże znaczenie w kontekście zrównoważonego transportu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Właśnie dlatego w InPost stale poszukujemy bardziej ekologicznych i efektywnych rozwiązań dostaw, takich jak dostawy elektrycznymi pojazdami, wykorzystywanie rowerów kurierskich czy odbiór paczek przez Paczkomat®, aby ograniczyć wpływ na środowisko i zmniejszyć korki w miastach.

CO2 to skrót od dwutlenku węgla. Jest jednym z najważniejszych gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi. CO2 odgrywa kluczową rolę w procesie efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane zgromadzone w atmosferze, takie jak dwutlenek węgla, przyczyniają się do podgrzewania klimatu. Wzrost poziomu CO2, głównie z powodu działalności człowieka, takiej jak spalanie paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego), prowadzi do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. CO2 jest także niezbędne do życia na Ziemi, ponieważ rośliny wykorzystują go w procesie fotosyntezy do produkcji energii i wytwarzania tlenu, którym oddychamy. Jednak nadmierna emisja CO2 z działalności przemysłowej, transportu i innych źródeł może prowadzić do niebezpiecznych zmian klimatycznych, takich jak podnoszenie poziomu morza, ekstremalne zjawiska pogodowe i utrata bioróżnorodności. Dlatego kontrolowanie emisji CO2 stało się priorytetem w dziedzinie ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi.

Emisja CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla) różni się od emisji CO2 poprzez uwzględnienie innych gazów cieplarnianych, które również przyczyniają się do efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych. Oznacza to, że różne gazy cieplarniane są przeliczane na ekwiwalentne ilości CO2, aby umożliwić porównanie ich wpływu na zmiany klimatu. W skład CO2e wchodzą również gazy takie jak metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O), które są o wiele silniejszymi gazami cieplarnianymi niż CO2, ale występują w mniejszych ilościach.

Naszym celem jest pokazywanie wyników opartych na najnowszych wskaźnikach emisyjności. Zgodnie z metodyką kalkulatora wskaźniki te będą aktualizowane raz do roku. W sytuacji, w której w bazach nie pojawi się nowy wskaźnik w momencie aktualizacji, automatycznie zostawimy wskaźnik z roku poprzedniego.

Tak. Nasze obliczenia opierają się na standardach GHG Protocol: Corporate Accounting and Reporting Standard, The Scope 2 Guidance, The Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

Tak, Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. dokonał niezależnego przeglądu w zakresie zgodności metodyki i założeń przyjętych przez InPost z wytycznymi GHG Protocol. Nasza metodyka będzie ulegać corocznemu przeglądowi, w miarę aktualizacji wskaźników i ulepszeń źródeł danych, aby podawać Wam jak najbardziej dokładne wyniki.

WTW (Well-to-Wheel) to termin związany z analizą efektywności energetycznej i emisjami związanymi z pojazdami samochodowymi. Odnosi się do analizy, która uwzględnia cały cykl życia energii, począwszy od wydobycia surowców, przez produkcję i transport paliwa do jego spalenia w silniku pojazdu. To podejście uwzględnia pełny wpływ danego rodzaju paliwa lub źródła energii na środowisko w stosunku do metody TTW (tank to wheel) uwzględniającej tylko emisję powstałą podczas spalania paliwa. Terminu WTW używamy w odniesieniu paliw, energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywanych w pojazdach, budynkach i urządzeniach Paczkomat®.

Nie, w aplikacji pokażemy Ci ślad węglowy wynikający z samych procesów logistycznych. Ale nie martw się, Twój średni ślad odbioru paczki także policzyliśmy, biorąc pod uwagę wyniki z ankiety, którą prowadziliśmy w aplikacji mobilnej. Może nawet miałeś okazję ją wypełnić! Z badania wynika, że aż 70% konsumentów odbiera swoje paczki przy okazji innych czynności np. powrotu z pracy. Pozostała część z Was specjalnie wybiera się po paczkę – w tym 65% odbiera jedną paczkę, a 35% odbiera ich kilka. Określiliście także, jak daleko macie do swojej najbliższej maszyny Paczkomat® i jakim środkiem transportu się po nie wybieracie. Te wszystkie dane pozwoliły nam wyliczyć, że ślad węglowy odbioru konsumenta wynosi średnio 36 gramów CO2e