Наша стратегія сталого розвитку

Ми прагнемо здивувати людей, використовуючи прихований технологічний потенціал на благо планети.

Ми віримо, що для того, щоб розвиватися як компанія, ми повинні прислухатися до потреб наших клієнтів, співробітників і бізнес-партнерів.

Ми прагнемо черпати з потенціалу, прихованого у технології, щоб завдяки їй формувати нову, значно більше зрівноважену дійсність.

Ми хочемо наповнювати креативністю та інноваційністю стиль життя майбутнього, змінювати міста, протидіяти кліматичним змінам, стимулювати людей і бізнес.

Упродовж багатьох років ми вживаємо ключових заходів у багатьох важливих суспільно-екологічних сферах. Ми починаємо з нуля: у нас найстійкіша модель бізнесу, що цінують як наші клієнти, так і бізнес-партнери. Підтримуємо професійну діяльність жінок, досягнення спортсменів, втілюємо рішення, які обмежують викиди CO2, вдосконалюємо ефективність логістичної діяльності. Ми створити комплексну стратегію Сталого Розвитку для того, щоб забезпечити рамкову структуру нашої діяльності та визначити чіткі цілі на майбутнє. Маємо на увазі не лише структурні програми та ініціативи, які прагнемо реалізувати, а також і розвиток концепції корпоративного ладу, відповідно до якої будемо формувати наші відносини із зовнішніми та внутрішніми зацікавленими сторонами.

Як ми діємо?

Пропонуємо нове визначення галузі електронної комерції

Пропонуємо нове визначення галузі електронної комерції Ми – вагомий елемент у ланцюзі вартості провідних торгових марок. Завдяки привабливій пропозиції, адресованій клієнтам і бізнес-партнерам, ми сприяємо створенню нового ринку, а також гарантуємо більшу різноманітність товарів, зручність та заощадження часу.

Інноваційність Групи InPost – це інструмент сталого розвитку, який підтримує зелену трансформацію.

Розуміємо нашу роль перед лицем кліматичної кризи. Вуглецевий слід кожної посилки, доставленої нами до Поштомату, аж на 75% менший, аніж відправлення, доставленого традиційним способом додому. Не зупиняємося на цьому. Ми були однією з перших компаній на польському ринку, які приєдналися до ініціативи Science Based Targets (SBTi). До 2040 року плануємо досягти повної кліматичної нейтральності, а упродовж 5 років повністю замкнемо обіг сировини у власних операціях.

Визначаємо досвід клієнтів так зв. останньої милі.

Ми вже маємо у Польщі понад 16000 Поштоматів, 2021 року ми доставили понад 400 млн відправлень до 91% клієнтів, які користуються Поштоматами. Маємо величезний діапазон впливу, а отже, потенціал поширення благ. Прагнемо, щоб інноваційність стала прикметною ознакою Групи InPost на всіх ринках, на яких ми ведемо діяльність. Ми усвідомлюємо, коли йдеться про боротьбу з кліматичними змінами, багато залежить від залучення клієнтів та формування серед них відповідних навиків, тому ми хотіли б навчати і надихати клієнтів і наших бізнес-партнерів.

Wszystkie dane, na jakich operujemy i którymi się dzielimy, są poparte badaniami naukowymi. Nasz autorski kalkulator śladu węglowego powstał we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie i Polską Akademią Nauk."

ESG-стратегія та її підвалини у Групі InPost

ESG-стратегія Групи InPost – невід’ємне доповнення нашої бізнес-стратегії, а водночас і внесок в реалізацію глобальних Цілей Сталого Розвитку (SDGs), визначених ООН у Порядку денному на період до 2030 року.

Ця стратегія базується на трьох підвалинах, які є провідними для нас, як у перспективі нашої діяльності, так і фактичного впливу на довкілля. Ми завжди зосереджували увагу на наших Клієнтах, знаємо, що в наших працівниках і бізнес-партнерах сфокусована сила нашого зростання. Отож, Клієнти, планета і партнери, у широкому розумінні, – це фундамент нашої стратегії, а зобов’язання, покладені в її рамках, відповідають на виклики і потреби, які є провідними для кожної з цих груп зацікавлених сторін. І щонайважливіше, усі зобов’язання поєднані між собою, що гарантує стабільне і стале зростання.

Комплексність нашої ESG-стратегії робить її ключовим інструментом посилення інтеграції Групи InPost на всіх ринках, на яких вона веде діяльність.

Змінюємо

стиль життя майбутнього

Доставляємо

електронна комерція з нульовим рівнем викидів

Мотивуємо

працівників і бізнес-партнерів

Zmieniamy styl życia przyszłości
Змінюємо
стиль життя майбутнього
 • 81% споживачів декларують, що охочіше купували б продукцію певної торгової марки, якщо вона уможливлювала б рециклінг упакування товару або весь товар.
 • 68% споживачів старшого віку вважають, що купувати через e-commerce легко

Люди у центрі нашої діяльності. Для них ми хочемо щодня ставати досконалішими. Ми використовуємо потенціал, прихований у технологіях, що вже сьогодні дати усім можливість увійти у стале майбутнє.

Створюємо нові рішення і модифікуємо дійсність, яка нас оточує, оскільки віримо, що завдяки технологіям можемо ставати щоразу ефективнішими, а внаслідок цього життя наших клієнтів може бути простішим і комфортнішим. Надихаємо нашим баченням інших. Акумулюємо людей, схожих на нас, з баченням, сповненим пристрасті та відданості, які шукають нових викликів. Разом долаємо перешкоди, створюємо локальні громади, щоб спільно зводити нові міста.

Цілі на період до 2026 року:
 1. Упровадження щонайменше двох рішень щороку, які підтримують сталі споживчі практики
 2. InPost – вибір № 1 клієнтів (лідер NPS на окремих ринках)
 3. 2 млн учасників програми соціального залучення, яких торкнулися позитивні зміни
Zmieniamy styl życia przyszłości
Ми забезпечуємо
електронну комерцію з нульовими викидами
 • 81% людей у всьому світі стурбовані кліматичними змінами
 • 86% очікує, що бізнес відіграватиме активну роль у боротьбі з кліматичною кризою

Дивовижною рисою технології є її здатність до невпинного вдосконалення. Її перманентне вдосконалення, безперервна оптимізація дозволяють поставити амбітні цілі навіть у такій складній галузі, як стримування кліматичних змін та адаптація до клімату.

Технологія дозволяє мінімізувати, ба навіть зменшити, водночас дозволяє модифікувати і надавати нові значення. Ми використовуємо ці протилежні сили для того, щоб протистояти викликові декарбонізації і замкнення обігу сировини. Всюди, де б ми не були, ми змінюємо дійсність, яка нас оточує, щоб запевнити, що наша присутність буде кліматично нейтральною. Переосмислюємо значення продукції та сировини – даємо їм друге життя. Таким способом ми не лише зберігаємо планету, а також піклуємося про нашу спільну якість життя.

У стратегії ми акцентуємо прагнення розвивати компанію, уникаючи негативного впливу на довкілля:

 • у рамках програми InPost Green City, яка поширена у 21 місті, ми приєднуємося до ініціатив, спрямованих на мінімізування нашого впливу на навколишнє середовище (зокрема, встановлюємо датчики якості повітря, послідовно замінюємо парк електроавтомобілів);
 • завдяки прийнятій бізнесовій моделі доставлення до Поштоматів, >наше зростання сприяє зменшенню вуглецевого сліду, порівняно з традиційними способами кур’єрської доставки, навіть до 75%
 • наша амбіція – досягнення повної кліматичної нейтральності на всіх ринках, на яких ми ведемо діяльність.
Цілі на період до 2026 року:
 1. Кліматична нейтральність до 2025 (Scope 1 i 2) і повна нейтральність до 2040 року (Scope 1, 2 i 3)
 2. Ми заявляємо, що прагнемо бути NET ZERO у діапазоні 1,2,3 до 2040 року відповідно до методології SBTi
 3. До 2024 року 100% упакувань, використовуваних для власних операцій, будуть виготовлені з переробленої сировини
Motywujemy pracowników i partnerów biznesowych
Мотивуємо працівників і бізнес-партнерів
 • 72% покоління Z декларує, що не працюватимуть у компанії, яку вважають такою, що веде незрівноважену діяльність

Якщо ми хочемо змінити наш світ, ми повинні змінити передовсім людей. Надати їм знання, компетенції, віру у свої вміння та енергію ділитися своїм досвідом з іншими. Це стосується нас самих, а також і наших бізнес-партнерів. Ми хочемо творити і зростати разом з ними. Ми хочемо спільно шукати інновації, ідеї, обмінюватися знаннями.
Сила змін – це різноманітність, а технологія дозволяє нам усіх бути ближчими і краще працювати.

KЩодня ми черпаємо з відкритості, готовності приймати нові виклики і долати кордони. Ми розвиваємося як люди і як компанія. Разом ми дивуємо світ.

Ми обрали метою перетворити масштаб нашого впливу і множинність відносин з працівниками і бізнес-партнерами у головну рушійну силу нашого бізнесу:

У стратегії ми акцентуємо прагнення розвивати компанію, уникаючи негативного впливу на довкілля:

 • ми плануємо створювати програми нашого розвитку і співпраці для працівників і бізнес-партнерів, зокрема, кур’єрів, таким чином, щоб зміцнювати їхній зв’язок, а отже, відповідати на виклики ринку праці;
 • наша мета – поглибити задоволеність наших працівників і бізнес-партнерів, оскільки їхні вміння і відданість безпосередньо відображаються на позиції Групи InPost.
Цілі на період до 2026 року:
 1. Залучення працівників не менше 50% (за методологією Kincentric)
 2. 1000 працівників і кур’єрів, які співпрацюють з InPost внаслідок реалізації програм рівних можливостей
 3. Створюємо місце роботи, що ґрунтується на різноманітності. Міцна підтримка гендерної рівності – фундамент нашого розвитку (до 2026 року 30% Правління і №-1 Групи InPost – це жінки)

Цілі сталого розвитку ООН

Cele zrównoważonego rozwoju

Оскільки ми прагнемо долучитися до теперішньої глобальної трансформації, спрямованої до сталого і стабільного майбутнього для всіх, наша стратегія пов’язана із Цілями Сталого Розвитку (SDGs), визначених Організацією Об’єданних Націй.

Такі цілі – це нагальний заклик до дій, спрямований до всіх країн – розвинених і тих, які розвиваються, – об’єднати зусилля у боротьбі за краще майбутнє у глобальному партнерстві.

У рамках стратегії ми ідентифікували сфери, в яких ми можемо мати реальний вплив і використати наші сильні сторони і досвід для створення рішень і побудови програм підтримки, зокрема, у боротьбі з кліматичними змінами, гендерній рівності, вдосконаленні якості життя у містах або боротьбі з географічним виключенням сільських територій.

Добрі практики сталого розвитку (ESG)

Реалізуємо різноманітні ініціативи щодо навколишнього середовища:

 • ми першими на ринку запровадили екологічне тестування упакувань багаторазового вжитку для інтернет-магазинів (разом із MODIVO, модною платформою електронної комерції компанії eobuwie.pl із групи CCC)
 • ми проводимо виняткову програму InPost Green City, в якій, співпрацюючи з органами місцевого самоврядування, мінімізуємо наш вуглецевий слід у найбільших польських містах
 • встановлюємо датчики якості повітря на Поштоматах
 • беремо участь в акціях очищення польських гір і Балтійського моря
 • інтенсивно розвиваємо парк електромобілів і мережу станцій зарядження електромобілів, розташованих поблизу Поштоматів
 • інвестуємо у відновлювані джерела енергії
 • впроваджуємо „зелені” стандарти у співпраці з бізнес-партнерами
 • Ми запровадили упакування з перероблених матеріалів, зокрема, із сертифікатом Blue Angel

Формуємо суспільні цінності:

 • впроваджуємо у Поштоматах пристосування для осіб з обмеженою рухливістю
 • підтримуємо збір взуття для безхатьків
 • підтримуємо розвиток бізнесу жінок
 • проводимо кампанії, які формують усвідомлення турботи про психічне здоров’я працівників
 • піклуємося про лікувально-профілактичні заходи для наших працівників

Ми працюємо прозоро:

 • ми оприлюднили всі політики і кодекси, які регулюють трудові відносини та управління Групою InPost (від антикорупційної політики і протидії відмиванню коштів до кодексу етики працівників)
 • постійно навчаємо наших працівників у сфері Complience, докладаємо зусиль, щоб наше робоче середовище було дружнім для кожного працівника
 • ми проходимо оцінювання рейтингів ESG і постійно покращуємо наші результати
 • прагнемо бути взірцем корпоративного ладу для інших компаній

Наші Партнерства

UN Global Compact – найбільша світова ініціатива, яка об’єднує компанії та інституції, які активно функціонують у сфері сталого розвитку.

Science Based Targets (SBTi) – найбільше визнана платформа кліматичної нейтральності, яка виникла з ініціативи CDP, UN Global Compact, WWF i World Resources Institute (WRI). Визначає наукову методику і стандартизований підхід до декарбонізації.

EVCOM – частина програми „EVE” (добровільні зобов’язання щод захисту навколишнього середовища), реалізованої у Франції за підтримки Міністерства з питань навколишнього середовища. Ініціатива об’єднує експедиторів, тобто компанії, які займаються організацією і перевезенням товарів, які ставлять перед собою амбітні цілі щодо скорочення викидів парникових газів (GHG).

Більше про стратегію ESG
Завантажте презентацію