Czy Gdańsk to dobre miejsce do prowadzenia firmy?
Dla biznesu

Czy Gdańsk to dobre miejsce do prowadzenia firmy?

3 Listopada 2022

Gdańsk jest miastem bezsprzecznie przyjaznym dla działalności gospodarczej. Miasto posiada również wyjątkową strukturę gospodarki. Obecność koncernów paliwowo- energetycznych, przemysłu okrętowego, dobrze rozwiniętego i wielokanałowego  transportu czynią Gdańsk niezwykle atrakcyjnym pod kątem biznesowym. Zarówno dla prowadzenia działalności stacjonarnej, jak i internetowej. 

Sklep internetowy jako pomysł na własny biznes. 

Gdańsk jest miastem, w którym e-biznes ma szerokie perspektywy rozwoju. Wpływ na potężny potencjał rozwoju rynku e-commerce mają przede wszystkim takie czynniki jak:

 • szeroki dostęp do niedrogich, importowanych i poszukiwanych towarów, na które jest obecnie popyt,
 • dostęp do rozbudowanej bazy powierzchni magazynowych,
 • doskonale rozwinięty i wielokanałowy transport z innymi miastami w kraju i poza granicami Polski,
 • brak konieczności zawierania umowy z konkretną firmą kurierską.

Prosty dostęp do towarów importowanych

Gdańsk, jako miasto portowe, udostępnia handlowcom dostęp do bogatego asortymentu towarów sprowadzanych z zagranicy transportem morskim. W samym 2022 roku przeładowano w Porcie Gdańsk 14,8 mln ton towarów, z czego aż 6 mln ton stanowią towary drobne, przesyłane bezpośrednio od zagranicznych producentów. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów zatowarowania e-sklepu dzięki wyeliminowaniu pośrednika, jakim jest hurtownia.

Powierzchnie magazynowe

Rozwojowi e-handlu sprzyja także szeroki dostęp do powierzchni magazynowych zlokalizowanych w okolicach portu. Ponieważ z uwagi na niewielką odległość magazynu od miejsca dostarczenia towarów redukcji ulegają koszty przewozu i magazynowania artykułów handlowych.

Wielokanałowy transport

Dochodowości e-handlu sprzyja także szeroko rozwinięta sieć transportu krajowego i zagranicznego. Ponieważ Gdańsk jest miastem umożliwiającym bezpośrednią wysyłkę towarów drogą morską, lotniczą, kolejową i oczywiście drogową. Szerokie możliwości wyboru transportu przekładają się z kolei na niższe koszty wysyłki, i sprawne dostarczenie produktów do odbiorcy. 

Przesyłki kurierskie

Niepodważalnym argumentem przemawiającym za opłacalnością prowadzenia sprzedaży internetowej w Gdańsku jest brak konieczności zawierania umowy z firmą kurierską. Jest to aspekt odgrywający kluczową rolę w ograniczaniu wszelkich kosztów zwłaszcza w początkowym etapie działalności. Brak konieczności wiązania się umową z konkretną firmą kurierską ma dodatkowo tę zaletę, że nie wymusza deklarowania ilości wysyłanych miesięcznie paczek, których ilość w początkowej fazie biznesu musiałaby być wyliczana czysto hipotetycznie. 

Osoby rozpoczynające e-sprzedaż mają możliwość nadawania przesyłek poprzez rozbudowaną w mieście sieć urządzeń Paczkomat InPost, których na terenie Gdańska jest już obecnie ponad 330.

Jak założyć firmę w Gdańsku? 

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Gdańsku pod względem formalnym nie różni się niczym szczególnym od rejestracji przedsiębiorstwa w innych miastach Polski. Pierwszym i podstawowym krokiem, jaki należy wykonać, jest uzyskanie wpisu elektronicznego do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis taki można uzyskać, składając wniosek przez Internet, korzystając z zakładki, “Zarejestruj firmę”. 

Informacje do CEIDG

Do wymaganych informacji niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej należą:  

 • Dane osobowe takie jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców.
 • Dane dotyczące rodzaju i serii dokumentu tożsamości oraz numeru PESEL.
 • Posiadane obywatelstwa.
 • Adres prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Pełna nazwa firmy, która musi zawierać imię i nazwisko właściciela oraz nazwa skrócona firmy.
 • Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 
 • Liczbę pracowników, jeżeli będą zatrudniani.
 • Informacje dotyczące odprowadzania składek ubezpieczeniowych do ZUS, KRUS lub za granicą.
 • Dane Urzędu Skarbowego właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania.
 • I datę planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W trakcie składania elektronicznego wniosku warto dokonać od razu zgłoszenia do odpowiedniej instytucji zajmującej się ubezpieczeniem społecznym. Również do Urzędu Skarbowego wraz z wyborem formy opodatkowania.

Inne pomocne instytucje

Pomocą w rejestracji działalności gospodarczej jest też bezsprzecznie kompendium wiedzy udostępnione pod adresem: http://asystent.gdansk.gda.pl/poradnik i „Asystent gdańskiego przedsiębiorcy” znajdujący się pod adresem: http://asystent.gdansk.gda.pl/kroki.

Wniosek o rejestrację działalności gospodarczej w Gdańsku można również złożyć osobiście  w  Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej na ul. Nowe Ogrody 8/12, w pokoju 117. I w Punktach Obsługi Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej zlokalizowanych: 

 • W Zespole Obsługi Mieszkańców nr 3 mieszczącym się na ul. Nowe Ogrody 8/12, na stanowiskach 10 i 11. 
 • I w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 4 zlokalizowanym na ul. Wilanowskiej 2, na stanowisku 8. 

Wszelkich informacji związanych z rejestracją działalności gospodarczej udziela także Gdańskie Centrum Kontaktu pod numerem telefonu: 58 524 45 00. 

Czy warto prowadzić działalność w Gdańsku? 

Gdańsk jest jednym z niewielu polskich miast niezwykle atrakcyjnych pod kątem działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją w nim branże, którymi miasto jest już wręcz przesycone. Dlatego rozważając uruchomienie własnego biznesu, warto przeanalizować gdański rynek i konkurencję bądź skierować się ku bezpiecznej i dającej szerokie możliwości rozwoju branży e-commerce. Zwłaszcza że miasto jest doskonale rozwinięte pod kątem transportu i logistyki.

Dobra komunikacja z resztą kraju

Decydującą rolę w sukcesie e-sklepu prowadzonego na terenie Gdańska ma oczywiście infrastruktura drogowa. Ponieważ dzięki rozbudowie autostrady A 1 Gdańsk mieści się na szlaku transportowym, który łączy Skandynawię, Europę Północno-Wschodnią z Europą Południową i Morzem Śródziemnym oraz północną część Europy Zachodniej z Europą Wschodnią. W połączeniach krajowych natomiast umożliwia bezpośrednią łączność Gdańska z miastami Polski centralnej i południowej. Transport drogowy zyskał także dzięki połączeniu z autostradą A 2 umożliwiającej płynny kontakt drogowy ze Śląskiem.

Nie bez znaczenia jest też bardzo dobrze zsynchronizowany transport połączeń kolejowych pozwalający na sprawną komunikację portu z obszarem Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy i Białorusi.

Olbrzymią rolę w gdańskim rozwoju działalności gospodarczej odgrywa też Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy obsługujący bezpośrednie połączenia miasta z 40 portami lotniczymi w Polsce i w Europie.

Port jako okno na świat

Kluczowym elementem Gdańska jest oczywiście Port Gdańsk. O jego wpływie na rozwój gdańskich biznesów świadczą w głównej mierze wartości przeładowanych towarów, które oscylują w granicach 240 mld zł i dofinansowują polski budżet średnią kwotą podatków w granicach 20 mld zł. Ponadto Port Gdańsk zajmuje obecnie trzecie miejsce w kraju pod kątem ilości przeładunków kontenerowych zawierających tzw. towary drobnicowe.

Reasumując, doskonale rozwinięty i wielokanałowy transport w Gdańsku czyni miasto miejscem idealnym do prowadzenia e-sklepu. Głównie z uwagi na sprawną wysyłkę towarów do Klientów, którym zależy na szybkim otrzymaniu zakupionych produktów. Prostym i stosunkowo niedrogim zaopatrzeniu w towary importowane, dostępności powierzchni magazynowych, leżących w niewielkiej odległości od miejsca dowozu towarów.