Cenniki

Wybierz usługę

InPost Szybkie Nadania Paczkomat

Rozmiar paczki

Cena brutto

Opis

Gabaryt A

14,69 zł

Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt B

15,69 zł

Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt C

17,39 zł

Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg

Opłata paliwowa

0%

Opłata paliwowa nie jest naliczana dla przesyłek w ramach Cennika Detalicznego.

Usługi dodatkowe

Cena brutto

Opis

Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa do 5 000 zł

w cenie usługi głównej

Usługa dostępna dla Przesyłek ubezpieczonych (w rozumieniu Regulaminu) zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe do wskazanej wartości brutto.

Opłaty dodatkowe

Cena brutto

Opis

Weryfikacja Przesyłki przy zmianie gabarytu

3,68 zł

Opłata jest naliczana w dwóch przypadkach:
a) przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wagi dla przesyłek paczkomatowych (25 kg), lub
b) przekroczenia któregokolwiek z maksymalnych wymiarów dla Gabarytu C przesyłek Paczkomatowych 410 x 380 x 640 mm (wysokość x szerokość x długość).
Opłata za Weryfikację wagi i wymiarów przesyłki jest naliczana łącznie z Opłatą za traktowanie Przesyłki jako ponadgabarytowej. Nie dotyczy Nadawców będących Konsumentami.

Weryfikacja wagi i wymiarów Przesyłki

12,30 zł

Opłata jest naliczana w dwóch przypadkach:
a) przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wagi dla przesyłek paczkomatowych (25 kg), lub
b) przekroczenia któregokolwiek z maksymalnych wymiarów dla Gabarytu C przesyłek Paczkomatowych 410 x 380 x 640 mm (wysokość x szerokość x długość).
Opłata za Weryfikację wagi i wymiarów przesyłki jest naliczana łącznie z Opłatą za traktowanie Przesyłki jako ponadgabarytowej. Nie dotyczy Nadawców będących Konsumentami.

Opłata za traktowanie Przesyłki jako ponadgabarytowej

18,45 zł

Przesyłka ponadgabarytowa – ponad wymiar 500 x 500 x 800 mm lub wagę powyżej 30 kg

246 zł

Opłata jest naliczana w dwóch przypadkach:
a)przekroczenia wagi 30 kg dla przesyłek paczkomatowych, lub
b)przekroczenia któregokolwiek z wymiarów 500x500x800 mm
(wysokość x szerokość x długość).
Uwaga: niniejsza opłata występuje razem i sumuje się z Opłatą za Weryfikację wagi i wymiarów Przesyłki oraz Opłatą za traktowanie przesyłki jako ponadgabarytowej. Nie dotyczy Nadawców będących Konsumentami.