Czy Twojej firmie przysługuje dofinansowanie?
Porady

Czy Twojej firmie przysługuje dofinansowanie?

20 Czerwca 2020

Prowadzenie własnej firmy to bardzo odpowiedzialne zadanie. Wiąże się ono nie tylko z koniecznością przestrzegania określonych przepisów, ale również z pokrywaniem obowiązkowych kosztów działalności, czy stałym inwestowaniem w jej rozwój. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy poszukują pomocy finansowej, która wesprze ich biznes. Sprawdź, czy i Twoja firma może ubiegać się o dofinansowanie!

Wszelkie formy dofinansowania na rozwój najczęściej skierowane są do mikro, małych i średnich firm. W przypadku dużych przedsiębiorstw dodatkowe środki finansowe zazwyczaj nie są potrzebne, dlatego bardzo rzadko takie firmy są brane pod uwagę. O pomoc pieniężną mogą ubiegać się także Ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków przedsiębiorca może skorzystać z szeregu Programów Operacyjnych, oferujących dofinansowanie dla firm z Unii Europejskiej. Ma także możliwość ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy.

Jakie firmy mają największe szanse na dofinansowanie?

Nie da się ukryć, że dofinansowanie nie jest przyznawane każdej firmie. Starający się o wsparcie przedsiębiorca musi więc liczyć się z potencjalną odmową ze strony finansującego. Uważa się, iż największe szanse na pozytywny odzew mają firmy, poszukujące środków na: 

  • prowadzenie projektów badawczych i wdrażanie innowacji

Wszelkie działalności, związane z prowadzeniem badań czy wdrażaniem innowacji, są bardzo atrakcyjne nie tylko dla finansujących je osób, ale również dla państwa. Przede wszystkim chodzi tu o możliwość stałego rozwoju kraju, poprzez wprowadzanie wszelkich unowocześnień i udogodnień. Dlatego też utworzono specjalne programy, dzięki którym takie firmy mogą pozyskać dofinansowanie na dalszą pracę – m.in. Program Inteligentny Rozwój.

  • wdrażanie rozwiązań informatycznych 

W obecnych czasach rozwój handlu internetowego i usług związanych z tą dziedziną jest niezwykle istotny. Wobec tego firmy, w których przeważają nowoczesne technologie i informatyka, mają duże szanse na otrzymanie dofinansowania. Dzięki niemu mają szansę nie tylko rozwijać e-handel, ale również wprowadzać elektroniczne systemy w ramach działalności.

  • zastosowanie ekologicznych rozwiązań

Dużą rolę we współczesnym świecie odgrywa także ekologia. Firmy starające się o dofinansowanie, związane z wprowadzeniem ekologicznych rozwiązań, także mogą liczyć na zapomogę. Pozyskane fundusze pozwolą choćby na termomodernizację budynków firmy, czy wprowadzenie energooszczędnych technologii.

  • działanie poza granicami kraju

Pragnąc rozwijać firmę poza granicami kraju, poprzez otwieranie jej zagranicznych oddziałów, także można ubiegać się o dofinansowanie. Najczęściej wiąże się to z przygotowaniem konkretnej i sprecyzowanej strategii przedsięwzięcia – czyli modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji.

  • szkolenia przedsiębiorców

Jeżeli chodzi o rozwój biznesu, jednym z najistotniejszych jego elementów jest możliwość poszerzania wiedzy przez przedsiębiorców. W związku z tym mogą oni liczyć na dofinansowania w dziedzinie szkoleń. Właściciel firmy ma prawo skorzystać ze specjalnej Bazy Usług Rozwojowych, w której znajduje się spis bezpłatnych szkoleń, kursów zawodowych czy coachingu.

Inne programy Unii Europejskiej

Finansowaniem przedsiębiorstw zajmują się też inne programy oferowane Unii Europejskiej, takie jak COSME, Horyzont 2020, czy EaSI. Każdy z nich skierowany jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich firm. Niemniej jednak na wsparcie mogą liczyć także duże podmioty, samozatrudnieni, czy nawet przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą.

Osoby korzystające z tej formy dofinansowania mogą liczyć na:

  • kredyty inwestycyjne,
  • kredyty obrotowe,
  • pożyczki,
  • poręczenia kredytowe,
  • leasingi.

Za pomocą otrzymanych środków firma może rozwijać swoją działalność w kwestii badawczo-innowacyjnej, a także ma szansę przeznaczyć pozyskane pieniądze na zakup niezbędnego sprzętu czy floty pojazdów. Warto jednak pamiętać, że wszelkie środki UE podlegają zwrotowi. Więcej informacji uzyskamy na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Czy warto ubiegać się o dofinansowanie?

Nie da się ukryć, że na najlepszą formę dofinansowania mogą liczyć firmy, które poszukują środków finansowych na rozpoczęcie działalności. Oferta skierowana do startupów często wiąże się również z brakiem konieczności oddawania zapożyczonych pieniędzy. Niemniej jednak zdobycie dofinansowania bywa bardzo trudne i pracochłonne.

Dofinansowanie dla już działających firm, choć wiąże się ze zwrotem uzyskanej kwoty, z pewnością jest korzystniejsze, aniżeli pożyczki czy kredyty bankowe. Wymagają one niższych zabezpieczeń oraz mniejszego wkładu własnego. Ubieganie się o wsparcie finansowe z UE pozwala także uniknąć skomplikowanych formalności.

Firmy, którym przysługuje dofinansowanie, powinny z niego skorzystać. Jeżeli jednak potrzebują pieniędzy na inne cele, warto przyjrzeć się możliwości pozyskania inwestora.