Grupa InPost osiągnęła w II kwartale 2016 r. 107 mln zł przychodów dzięki świetnym wynikom sprzedaży dla e-commerce
Dla biznesu

Grupa InPost osiągnęła w II kwartale 2016 r. 107 mln zł przychodów dzięki świetnym wynikom sprzedaży dla e-commerce

3 Października 2016

Wpis archiwalny

Rafał Brzoska, prezes Grupy InPost:

Wyniki Grupy InPost w drugim kwartale br. są efektem dwóch przeciwstawnych trendów rynkowych oraz naszej na nie reakcji. Z jednej strony obserwujemy dalszy dynamiczny wzrost rynku e-commerce, który przekłada się na znakomite wyniki naszej działalności kuriersko-paczkomatowej. Przychody z priorytetowego dla nas sektora e-commerce w drugim kwartale wzrosły rok do roku ponad 3,5-krotnie, a ich dynamika wynikała bezpośrednio z dalszego wzrostu popularności naszych usług dedykowanych dostawcom i klientom handlu elektronicznego. Co ważniejsze – segment kuriersko-paczkomatowy istotnie zwiększył swoją rentowność na poziomie wyniku EBITDA osiągając marżę 13,4%, w porównaniu z 9% w pierwszym kwartale br. Jest to dla nas kluczowy wskaźnik trafności decyzji o koncentracji działalności na obsłudze rynku e-commerce.

Jest też druga strona medalu – tradycyjna działalność listowa, która od początku roku była pod presją malejących wolumenów i agresywnej polityki cenowej Poczty Polskiej. Pomimo podjętej restrukturyzacji wyniki segmentu uległy dalszej degradacji bez perspektyw na poprawę nawet w dłuższym horyzoncie czasowym. Dlatego też podjęliśmy decyzję o likwidacji tej działalności z dniem 1 sierpnia br., a poniesione jednorazowe koszty jej zamknięcia w wysokości 67 mln zł znacznie obciążyły wynik segmentu listowego i całej Grupy InPost w drugim kwartale. W trzecim kwartale spodziewamy się na poziomie EBITDA już tylko ok. 15 mln zł negatywnego wpływu zakończenia działalności listowej.

Rozwiązanie problemu segmentu listowego było bolesne, ale konieczne z perspektywy zapewnienia możliwości dalszego rozwoju Grupy InPost w obszarze współpracy z dynamicznie rosnącym rynkiem e-commerce, co nie byłoby możliwe przy dalszym utrzymywaniu nierentownej działalności listowej.

 

Trzy miesiące zakończone 30 czerwca 2016 r.

Trzy miesiące zakończone 30 czerwca 2015 r.

Zmiana

Przychody w mln zł

107,1

140,4

- 24%

EBITDA

-87,7

8,7

- 11x

Marża EBITDA

-81,9%

6,2%

- 88,1 pp

Wynik netto

-87,5

3,8

- 24x

 

Sieć Paczkomatów® pod marką InPost należy do spółki easyPack z Grupy Integer.pl. Paczkomaty® InPost w Polsce są obsługiwane logistycznie przez InPost SA – spółkę z Grupy Integer.pl, notowaną na GPW w Warszawie od października 2015 roku.

Usługa InPost Kurier świadczona jest na rzecz InPost Express Sp. z o.o., InPost SA zapewnia obsługę logistyczną.

  • Przychody Grupy InPost w II kwartale 2016 roku wyniosły 107 mln zł i były niższe r/r o 24%. Dalszy bardzo wysoki wzrost sprzedaży usług dla sektora e-commerce o 366% r/r, która osiągnęła w II kwartale 70 mln zł, skompensował 60% spadku przychodów zamykanej tradycyjnej działalności listowej.
  • Wśród usług Grupy InPost najwyższą dynamikę osiągnęły listy polecone e-commerce (w tym Allegro Polecone InPost), których wolumen wzrósł r/r o 218% i osiągnął liczbę 1,7 mln listów w II kwartale b.r. Znakomite wyniki – wyższe niż w I kwartale br. – odnotowały również dostawy przesyłek do Paczkomatów® InPost z wolumenem na poziomie 5,4 mln wyższym r/r o 89%, oraz usługi InPost Kurier, które osiągnęły 4,0 mln przesyłek – o 44% więcej niż w I kwartale br.
  • Segment listowy w II kwartale kontynuował trend spadkowy wolumenu listów (-59% r/r) w efekcie zakończenia w I kwartale kontraktu na obsługę korespondencji sądowej oraz decyzji części klientów z sektora przedsiębiorstw o zmniejszeniu ilości listów obsługiwanych przez Grupę InPost. Pomimo podjętej restrukturyzacji segmentu nie osiągnięto oczekiwanych efektów, które zapewniłyby jego rentowność, a Zarząd podjął decyzję o zakończeniu tradycyjnej działalności listowej z dniem 1 sierpnia br.
  • EBITDA w II kwartale wyniosła -87,7 mln zł i była niższa r/r o ponad 115 mln zł. Przy dalszym wysokim wzroście rentowności usług paczkomatowych i kurierskich, która na poziomie EBITDA osiągnęła wynik 15,2 mln zł i marżę 13,4%, spadek łącznej EBITDA wynika z ujemnego wpływu segmentu listowego w wysokości 110,5 mln zł, z czego 67 mln zł stanowią jednorazowe księgowe odpisy aktualizujące wartość aktywów wykorzystywanych w zakończonej tradycyjnej działalności listowej.