InPost mecenasem kampanii społecznej Fundacji Avalon!

InPost mecenasem kampanii społecznej Fundacji Avalon!

24 lutego 2023

Fundacja Avalon jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Celem najnowszej ogólnopolskiej kampanii fundacji „Nic co ludzkie nie jest nam obce” jest walka ze stereotypowym postrzeganiem niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami w różnych, społecznych i życiowych sytuacjach. InPost, jako Mecenas Kampanii, angażuje się w działania komunikacyjne oraz stara się sukcesywnie usuwać bariery, które mogłyby utrudniać korzystanie z urządzeń Paczkomat®.

Najnowszy spot kampanii „Nic co ludzkie nie jest nam obce” już od kilku tygodni jest emitowany w telewizji oraz stacjach radiowych, a także w internecie – poprzez reklamy, social media i działania PR. Kampania jest także wspierana przez wielu twórców działających w szeroko rozumianych mediach oraz znane, lubiane osoby publiczne, które angażują się w promowanie ważnych społecznie tematów.

InPost przyjął role mecenasa Kampanii „Nic co ludzkie nie jest nam obce” i wspiera Fundację Avalon w działaniach komunikacyjnych oraz promocyjnych. Prowadzimy również szereg działań zmierzających do wprowadzania rozwiązań, które zdecydowanie ułatwiają korzystanie z usług poprzez Paczkomat® InPost, osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jednym z takich rozwiązań jest Strefa Ułatwionego Dostępu, czyli jedna z funkcjonalności aplikacji InPost Mobile, która umożliwia umieszczenie paczki przez Kuriera InPost w niżej położonych skrytkach, a dzięki temu – łatwiejszy odbiór przesyłki dla osób z niepełnosprawnościami.

"Wierzę, że działalność charytatywna oraz szeroko rozumiana edukacja są fundamentalnymi elementami społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego nie miałem wątpliwości, że wsparcie kampanii "Nic co ludzkie nie jest nam obce" Fundacji Avalon jest ważną cegiełką w kontekście pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Zaangażowanie firmy InPost w kampanię społeczną oraz objęcie jej mecenatem to część szerszego otwarcia na problematykę osób z niepełnosprawnościami, w co wpisuje się także sukcesywne usuwanie barier w korzystaniu z urządzeń Paczkomat®, aby każdy na równi mógł z nich korzystać" - mówi Rafał Brzoska, Prezes InPost oraz założyciel Rafał Brzoska Foundation.

Fundacja Avalon oraz InPost serdecznie zapraszają do obejrzenia spotu kampanii " Nic co ludzkie nie jest nam obce".

Fundacja Avalon to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce wspierających osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore. Organizacja powstała w 2006 roku, a od roku 2009 posiada status organizacji pożytku publicznego. Ma siedzibę w Warszawie, jednak swoim wsparciem obejmuje osoby potrzebujące z całej Polski. Fundacja oferuje pomoc potrzebującym w obszarze finansowym, a także prowadzi szereg programów społecznych i edukacyjnych, mających na celu zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami w polskim społeczeństwie. Fundacja Avalon aktualnie wspiera blisko 13 000 osób z całej Polski. Łączna wartość pomocy udzielonej przez Fundację swoim podopiecznym wynosi ponad 300 mln złotych.