InPost w gronie Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu!

InPost w gronie Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu!

16 Maja 2023

Dołączyliśmy do grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu! Przyjęcie do prestiżowego Programu Partnerstwa FOB traktujemy jako ogromne wyróżnienie. Cieszy nas fakt, że nasze kompleksowe podejście do odpowiedzialnego prowadzenia działalności docenia coraz więcej niezależnych organizacji eksperckich!

Czym jest FOB?

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największa i najdłużej działająca organizacja ekspercka w Polsce zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu w kompleksowy sposób – działa od 23 lat! Inicjuje i partneruje przedsięwzięciom kluczowym dla polskiego CSR/ESG. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju,  inspiruje biznes, który zmienia świat i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. W tym celu opiera się na zaangażowaniu firm i partnerstwach sektorowych i międzysektorowych, projektach realizowanych wspólnie z administracją publiczną, środowiskami akademickimi i organizacjami pozarządowymi.

FOB to:

 • ponad 150 publikacji
 • blisko 60 firm w Programie Partnerstwa
 • niemal 300 organizacji w Karcie Różnorodności
 • 21 edycji Raportu dobrych praktyk
 • ponad 7,5 tys. dobrych praktyk w bazie odpowiedzialnybiznes.pl
 • 16 edycji konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju
 • 540 raportów w bibliotece konkursu
 • 9 edycji Targów CSR
 • 19 edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Na czym polega Program Partnerstwa?

Program Partnerstwa to główny program FOB, który jest platformą dla firm do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz networkingu i dzielenie się dobrymi praktykami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Program ten tworzą firmy – liderzy CSR/ESG, przedsiębiorstwa będące w czołówce swoich branż, ale też odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Program Partnerstwa opiera się komunikacji oraz budowaniu relacji między firmami, angażowaniu Partnerów w działania FOB oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i edukacji. Poprzez udział w tym programie, możliwe jest zdobycie cennych doświadczeń związanych z dobrymi praktykami zarówno w Polsce, jak i za granicą, a także prezentowanie osiągnięć swojej firmy. Warto również podkreślić, że uczestnictwo w Programie Partnerstwa daje możliwość nawiązywania kontaktów i budowania koalicji oraz partnerstw, co jest niezwykle ważne w drodze do zrównoważonego rozwoju.

Na Program Partnerstwa składają się m.in.:

 • zamknięte spotkania merytoryczne: z ekspertami, tematyczne, webinaria, szkolenia
 • zamknięty portal dla Partnerów FOB
 • cykliczny newsletter Programu Partnerstwa
 • współpraca przy publikacjach i  analizach tematycznych tworzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • prezentacja praktyk firmy i jej dokonań m.in. podczas spotkań, w artykułach, poprzez publikację informacji prasowych
 • możliwość włączenia się w inicjatywy FOB

Jak będziemy działać w ramach Partnerstwa?

W ramach inicjatywy chcemy zdobywać nowe doświadczenie, dzielić się swoimi dobrymi praktykami i osiągnięciami w obszarze zrównoważonego rozwoju. Wspólnie z innymi liderami CSR/ESG, w kompleksowy sposób będziemy rozwijać i upowszechniać wiedzę oraz przyczyniać się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Będziemy promować CSR biorąc udział w wydarzeniach FOB, będziemy współpracować przy przygotowaniu publikacji, analiz i raportów. W ramach Partnerstwa chcemy wykorzystywać wiedzę w praktyce, korzystać z konsultacji z ekspertami FOB  w zakresie strategii, narzędzi i polityk.

Dyplom przystąpienia do Partnerstwa odebraliśmy 17 kwietnia z rąk Marzeny Strzelczak, prezeski, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe podczas premiery Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Wydarzeniu towarzyszył m.in. panel dyskusyjny o wyzwaniach i napięciach związanych z realizacją celów środowiskowych i społecznych przez biznes. Gościem specjalnym premiery Raportu był prof. Marcin Napiórkowski, który wygłosił wykład  na temat roli narracji związanych z kluczowymi aspektami zrównoważonego rozwoju. Europejski kontekst wyzwań w zakresie Social Green Deal naświetliła z kolei Hana Kreso, Project Manager CSR Europe.

Zdjęcie: Forum Odpowiedzialnego Biznesu


InPost mobile
Nie masz jeszcze apki InPost Mobile? Pobierz ją już teraz!
Z aplikacją InPost życie jest prostsze. Wysyłaj paczki szybciej niż kiedykolwiek, dzięki funkcji zdalnego otwarcia skrytki i nadaniu bez etykiety. Oszczędzaj czas z apką!
Nie masz jeszcze apki InPost Mobile? Pobierz ją już teraz!
Z aplikacją InPost życie jest prostsze. Wysyłaj paczki szybciej niż kiedykolwiek, dzięki funkcji zdalnego otwarcia skrytki i nadaniu bez etykiety. Oszczędzaj czas z apką!