InPost – wyniki finansowe za 2020 rok i prognoza na 2021

InPost – wyniki finansowe za 2020 rok i prognoza na 2021

30 Marca 2021

Przychody wzrosły o ponad 100%

InPost – lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie – opublikował wyniki finansowe za 2020 rok. Przychody wzrosły o 104% do 2,53 mld zł, EBITDA o 184% do 994 mln zł, marża EBITDA wzrosła o ~ 1100 pb do 39,3%, a skorygowany poziom EBITDA zwiększył się o 186% do 1,00 mld zł. W tym okresie wydatki inwestycyjne wzrosły o 68% do 537 mln zł, a wolne przepływy pieniężne zwiększyły się dziesięciokrotnie – do 380 mln zł. Spółka zakończyła rok z dźwignią finansową pro-forma netto na poziomie 2,4x[1].

W 2020 roku InPost zwiększył wolumen przesyłek o 115% do 310 mln, a sieć Paczkomatów® wzrosła o 47% do 12.254 maszyn. Łączna liczba skrytek w Polsce wzrosła o 78%, do prawie 1,5 mln, wdrożono system bezdotykowych odbiorów z Paczkomatów i zwrotów bez etykiet – dzięki rewolucyjnej aplikacji InPost Mobile, która ma już 6 mln użytkowników. InPost realizował strategię przyspieszonej ekspansji międzynarodowej, ze wzrostem wolumenu w Wielkiej Brytanii o 400% w czwartym kwartale 2020 (rok do roku).

„Pandemia COVID-19 przyspieszyła strukturalne zmiany w kierunku gospodarki cyfrowej – tym samym InPost miał świetny rok 2020. Podjęliśmy wiele działań, aby wzmocnić naszą ogólnoeuropejską strategię rozwoju i osiągnęliśmy znakomite wyniki finansowe. Przychody wzrosły ponad dwukrotnie, skorygowany poziom EBITDA przekroczył 1 mld zł, a wolne przepływy pieniężne wzrosły dziesięciokrotnie, podczas gdy wciąż zwiększaliśmy inwestycje w Polsce i Wielkiej Brytanii. Liczba przesyłek zwiększyła się ponad dwukrotnie, sieć Paczkomatów® także rosła dynamicznie i wprowadziliśmy liczne innowacje – jak nasza aplikacja mobilna, bezdotykowy odbiór paczek czy zwroty bez etykiet. Ta niezwykła dynamika utrzymywała się nadal na początku 2021 roku, stąd zakładamy dalsze znaczące wzrosty. Paczkomaty® są najbardziej ekologiczną formą dostawy – w ciągu roku zmniejszyliśmy emisję CO2 w porównaniu do tradycyjnych form dostawy o 180.000 ton, jednocześnie redukując ruch uliczny i poziom hałasu. W odpowiedzi na wiele wyzwań, jakie COVID-19 postawił przed naszymi społecznościami, Paczkomaty® InPost szybko stały się najbezpieczniejszą formą odbioru przesyłek dla kilkudziesięciu milionów konsumentów – dzięki zdalnemu otwieraniu skrytek. Od początku 2021 roku osiągnęliśmy również dwa ważne kamienie milowe. Po pierwsze, udany debiut na giełdzie EURONEXT Amsterdam i zakończoną sukcesem największą w historii ofertę publiczną polskiej firmy na europejskim rynku kapitałowym. Po drugie, ogłosiliśmy planowane przejęcie Mondial Relay – co przyspieszy naszą międzynarodową ekspansję, zapewniając obecność na jednym z największych rynków e-commerce w Europie. W połączeniu z szybkim rozwojem w Wielkiej Brytanii, będziemy wiodącą w Europie platformą dostaw dla e-commerce umożliwiającą odbiór przesyłek poza adresem odbiorcy. Chciałbym szczególnie podziękować naszym pracownikom za ich poświęcenie i pasję, a także naszym klientom, partnerom i inwestorom za ich stałe wsparcie. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom i jasnej misji z optymizmem patrzymy w przyszłość” – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

W styczniu 2020 roku InPost z sukcesem sfinalizował IPO i rozpoczął na giełdzie EURONEXT Amsterdam notowania pod symbolem „INPST”. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów zapisy na akcje zostały skrócone. Całkowity wyemitowany i pozostający w obrocie kapitał zakładowy składa się z 500.000.000 akcji zwykłych. Liczba akcji zwykłych w ofercie obejmującej pełne wykonanie Opcji Dodatkowego Przydziału wyniosła 201.250.000, co stanowi 40,3% ogólnej liczby akcji.

InPost planuje akwizycję Mondial Relay, wiodącej francuskiej platformy dostaw przesyłek e-commerce, za ok. 565 milionów euro (ok. 2,6 mld zł). Tym samym InPost znacząco rozszerzy zakres działalności, przyspieszając rozwój międzynarodowy oraz umocni swoją pozycję jako wiodącego gracza na europejskim rynku dostaw dla e-commerce. Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay oraz pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych. Finansowanie pomostowe transakcji w okresie 365 dni zapewni konsorcjum siedmiu banków. Spółka zakłada, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca drugiego kwartału 2021 roku. W okresie 12 miesięcy 2020 Mondial Relay uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 437 mln euro oraz wypracował około 60 mln euro EBITDA.

Perspektywa 2021

Prognozy dotyczące segmentu międzynarodowego uwzględniają wpływ pro-forma planowanego nabycia Mondial Relay.

Grupa Kapitałowa Inpost S.A. (z uwzględnieniem spodziewanego wpływu pro-forma z nabycia Mondial Relay)

Mln zł, chyba że określono inaczej

 

FY 2020A

 

FY2021E

FY2020A

(pro-forma) [2]

FY 2021E

(pro-forma) [3]

Liczba Paczkomatów

12,254

16.5-18.5 tys.

12,254

16.5-18.5 tys.

Wolumen paczek (w milionach)

310

445-465

441

615-645

Przychody

2,532

3,460-3,610

4,498

5,665-5,910

Skorygowana marża EBITDA

39.7%

Niskie 40%

28.3%

Niskie 30%

Nakłady inwestycyjne

537

700-745

609

850-945

Konwersja gotówki

38%

Średnie 40%[4]

43.8%[5]

Średnie 40%[6]

Segment Polska

 

Rok finansowy 2020A

Rok finansowy 2021E

Liczba Paczkomatów (#)

10776

14,500-15,500

Wolumen / wzrost liczby przesyłek paczkomatowych

247,2 milionów

45-50% r / r

Wolumen / wzrost liczby przesyłek kurierskich

60,6 milionów

25-30% r / r

Paczkomaty - przychody/wzrost

1815,3 mln zł

40-45% r / r

Przesyłki do domów - przychody/wzrost

634,9 mln zł

25-30% r / r

Skorygowana marża EBITDA

41,7%

43-45%

Nakłady inwestycyjne

509,1 mln zł

600-625 mln zł

Segment międzynarodowy (z uwzględnieniem spodziewanego wpływu pro-forma nabycia Mondial Relay)

 

Rok finansowy 2020A

Rok finansowy 2021E (pro forma)[7]

Liczba Paczkomatów (#)

1478

2000-3000

Wolumen przesyłek

2,2 milionów

180-195 milionów

Całkowite przychody – rynki zagraniczne  

17,7 mln zł

2260-2380 mln zł

Skorygowana marża EBITDA

(249%)

Kilkanaście

Nakłady inwestycyjne

27,4 mln zł

250-320 mln zł​​​​​​​

 

Przegląd finansowy i operacyjny za rok finansowy 2020

 

Mln zł, chyba że określono inaczej

Rok finansowy 2020

Rok finansowy 2019

Wzrost rok do roku

Przychody

2532,1

1242,6

104%

W tym: Polska

2514,4

1235,6

103%

W tym: Rynki zagraniczne

   17,7

7,0

153%

EBITDA

994,3

350,1

184%

W tym: Polska

1038,4

375,6

176%

W tym: Rynki zagraniczne

(44,1)

(25,5)

 

Marża EBITDA

39,3%

28,2%

+ 1110 pb

Skorygowana EBITDA[8]

1004,4

351,8

186%

W tym: Polska

1048,5

377,3

178%

W tym: Międzynarodowe

(44,1)

(25,5)

 

Skorygowana marża EBITDA

39,7%

28,3%

+ 1140 pb

Nakłady inwestycyjne

536,5

319,7

68%

     % przychodu

21,2%

25,7%

 

Wolne przepływy gotówkowe (FCF)[9]

379,8

34,9

988%

Konwersja gotówki[10]

38%

10%

 

Dźwignia finansowa netto[11]

2,4x

2,2x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paczkomaty i wolumeny paczek

 

Rok finansowy 2020

Rok finansowy 2019

Wzrost rok do roku

Liczba Paczkomatów

12254

8352

47%

Polska

10776

7186

50%

Międzynarodowe

1478

1166

27%

Całkowity wolumen paczek (w milionach)

310,0

144,0

115%

Doręczenia do paczkomatów – Polska

247,2

103,1

140%

Doręczenia kurierskie

60,5

40,4

50%

Rynki zagraniczne

2,2

0,5

340%

Przychody i inne dochody operacyjne

Mln zł, chyba że określono inaczej

Rok finansowy 2020

Rok finansowy 2019

Wzrost rok do roku

Polska

2514,4

1235,6

103%

Segment Paczkomatów

1815,3

776,4

134%

Segment doręczeń kurierskich

634,9

420,1

51%

Inne

66,8

71,4

(6)%

Eliminacja międzysegmentowa

(2,7)

(32,3)

 

Rynki zagraniczne

17,7

7,0

153%

RAZEM

2532,1

1242,6

104%

Zysk brutto

Mln zł, chyba że określono inaczej

Rok finansowy 2020

Rok finansowy 2019

Wzrost rok do roku

Polska

1333,0

560,1

138%

Marża brutto (%)

53,0%

45,3%

1,230 pb

Segment Paczkomatów

1074,0

418,9

156%

Marża brutto (%)

59,2%

54,0%

520 pb

Segment doręczeń kurierskich

198,3

106,6

86%

Marża brutto (%)

31,2%

25,4%

580 pb

Inne[12]

62,1

50,2

24%

Eliminacja międzysegmentowa[13]

(1,4)

(15,6)

 

Rynki zagraniczne

(9,8)

(7,4)

 

Marża brutto (%)

(55,4%)

(105,7%)

 

RAZEM

1323,2

552,7

139%

Marża brutto (%)

52,3%

44,5%

780 pb

EBITDA

Mln zł, chyba że określono inaczej

Rok finansowy 2020

Rok finansowy 2019

Wzrost rok do roku

Polska

1038,4

375,6

176%

Marża EBITDA (%)

41,3%

30,4%

1090 pb

Rynki zagraniczne

(44,1)

(25,5)

nieistotne

Marża EBITDA (%)

nieistotne

nieistotne

 

RAZEM

994,3

350,1

184%

Marża EBITDA (%)

39,3%

28,2%

 

Podsumowanie przepływów pieniężnych i wydatków inwestycyjnych

Mln zł, chyba że określono inaczej

Rok finansowy 2020

Rok finansowy 2019

Wzrost rok do roku

EBITDA

994,3

350,1

184%

Zmiany w kapitale obrotowym

(78,0)

4,5

 

Wolny przepływ gotówkowy z działalności operacyjnej[14]

916,3

354,6

153%

CAPEX

(536,5)

(319,7)

68%

Wolne przepływy gotówkowe (FCF)

379,8

34,9

988%

Współczynnik konwersji wolnych przepływów pieniężnych[15]

38%

10%

 

Bilans

Mln zł, chyba że określono inaczej

Rok finansowy 2020

Rok finansowy 2019

Wzrost rok do roku

Dług pro-forma

2535,1

894,9

183%

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

139,4

113,0

24%

Dług pro-forma netto[16]

2395,7

781,9

206%

Dźwignia finansowa pro-forma netto[17]

2,4x

2,2x

 

 

 

InPost S.A („InPost”) to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów® w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 milionów przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów®, współpracując z ponad 26000 e-sprzedawców. Strategicznie umiejscowiony w szybko rozwijającym się ekosystemie e-commerce, korzysta ze sprzyjających trendów rynkowych – co pozwala na szybkie wdrażanie nowych maszyn. Paczkomaty® InPost zapewniają konsumentom tańszą, elastyczną, wygodną, przyjazną dla środowiska i bezdotykową opcję dostawy. Dzięki temu InPost tworzy najbardziej ekologiczne rozwiązanie dostaw dla handlu elektronicznego – dostawa do Paczkomatów® redukuje emisję CO2 o dwie trzecie w porównaniu z dostawami kurierskimi na obszarach miejskich i aż o 90% na obszarach wiejskich. Ponadto pozwala na zmniejszenie zatorów komunikacyjnych, a także zapewnienie wygodniejszego rozwiązania w zakresie dostarczania paczek konsumentom w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i bez konieczności oczekiwania na przesyłkę w domu. Wysoce wydajna infrastruktura IT i szybkie wdrażanie nowych technologii stanowią podstawę działalności i rozwoju InPost. Aplikacja mobilna InPost „InPost Mobile” to jedna z najpopularniejszych aplikacji w Polsce z 6 mln aktywnych użytkowników.

Więcej informacji na: www.inpost.pl; www.inpost.eu

 

[1]Informacje finansowe pro-forma oparte są na skonsolidowanych informacjach finansowych InPost SA oraz Integer.pl z uwzględnieniem „Transakcji reorganizacji i refinansowania”, które miały miejsce w styczniu 2021 r. zgodnie z opisem w Prospekcie oferty publicznej

[2]6,17,21,22  Assumes full year contribution of Mondial Relay for 2021

18,19, 20 Defined as Adjusted EBITDA – Change in Net Working Capital – Maintenance and Expansion Capex. Before IFRS-16 lease payments)/Adjusted  EBITDA​​​​​​​

18 Zakłada całoroczny wpływ pro-forma Mondial Relay na 2021 rok

[8]Zdefiniowana jako EBITDA skorygowany o wypłaty w formie akcji zgodnie z MSSF2

[9]Zdefiniowana jako EBITDA - zmiana kapitału obrotowego netto - nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję, przed płatnościami leasingowymi zgodnie z MSSF-16

[10]Zdefiniowana jako EBITDA - zmiana kapitału obrotowego netto - nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję, przed płatnościami leasingowymi zgodnie z MSSF-16 / poziom EBITDA

[11]Zdefiniowany jako dług netto pro-forma ÷ EBITDA

[12]Inne obejmują głównie produkcję i sprzedaż Paczkomatów (na rzecz osób trzecich) oraz usługi marketingowe i informatyczne (na rzecz osób trzecich)

[13]Transakcje pomiędzy segmentami są eliminowane w momencie konsolidacji i odzwierciedlane w wierszu „eliminacja między segmentami”.

[14]Zdefiniowana jako poziom EBITDA skorygowany o zmiany Kapitału Obrotowego

[15]Zdefiniowana jako poziom EBITDA - zmiana kapitału obrotowego netto - nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję. (przed ratami leasingowymi wg MSSF-16) / poziom EBITDA

[16]Informacje finansowe pro-forma oparte są na skonsolidowanych informacjach finansowych InPost SA oraz Integer.pl z uwzględnieniem „Transakcji reorganizacji i refinansowania”, które miały miejsce w styczniu 2021 r. zgodnie z opisem w Prospekcie oferty publicznej

[17]Zdefiniowany jako dług netto pro-forma ÷ poziom EBITDA