Kalendarz, który pomaga

Dziewczyny InPostu – charytatywny projekt dla Fundacji Sieć Kobiet Przedsiębiorczych.
kalendarz inpost 2018

W listopadzie br. na rynku pojawiło się nietypowe wydawnictwo firmowane znakiem grupy Integer. Charytatywny kalendarz „Dziewczyny InPost 2018” to zbiór 12 fotografii, prezentujących wybrane Panie pełniące na co dzień różne role w firmie, a zjawiskowe zdjęcia ilustrują wartości jakie kobiety wnoszą do swoich zespołów. Środki ze sprzedaży tego kalendarza zostaną przekazane Fundacji Sieć Kobiet Przedsiębiorczych na zrealizowanie projektu „Pokonałam Samą Siebie”, dzięki któremu wiele kobiet będzie miało szansę na zmianę swojego życia.

Kobiety w firmie InPost stanowią 45% załogi. To rzadkość, zwłaszcza w branży logistycznej. Ideą, jaka przyświecała stworzeniu charytatywnego kalendarza, było zwrócenie uwagi na różnice w kobiecym i męskim podejściu do pracy i biznesu i ich wpływ na wzrost wydajności i innowacyjności całych przedsiębiorstw.

Kobiety posiadają niezwykłą umiejętność budowania relacji międzyludzkich i integrowania ludzi. Potrafią odczytywać́ emocje i wczuć́ się̨ w potrzeby osób z którymi współpracują, niezależnie od tego czy są to klienci, podwykonawcy czy koledzy w pracy. Powołując do życia kalendarz „Dziewczyny InPost 2018” chcieliśmy właśnie zwrócić uwagę na wartość, jaką panie wnoszą do zespołów – mówi Anna Wiertel, Dyrektor Marketingu grupy Integer.