Kilka słów o źródłach finansowania w firmach
Porady

Kilka słów o źródłach finansowania w firmach

16 Czerwca 2020

Nie wystarczy jedynie własny wkład finansowy, gdy otwieramy biznes – często potrzebujemy zastrzyku gotówki, gdy chcemy zakupić nowy sprzęt lub zwiększyć skalę działalności. Co zrobić w takiej sytuacji? Poznaj najpopularniejsze zewnętrzne źródła finansowania firm i rozwiąż swoje problemy z kapitałem.

Źródła finansowania przedsiębiorstw – co mamy do dyspozycji?

Każda działalność przechodzi przez różne etapy i cykle, wówczas niezbędne mogą być zewnętrzne źródła finansowania, dzięki którym będziemy w stanie osiągnąć wyznaczone cele. Sposób pozyskiwania środków finansowych jest zależny od różnych czynników: wielkości przedsiębiorstwa, obecnego poziomu rozwoju biznesu, branży, a nawet perspektyw wzrostu. Kiedy myślimy o źródłach finansowania, od razu nasuwa się rozwiązanie w postaci zysku netto – czyli sumy pozostającej na firmowym koncie po opłaceniu wszystkich zobowiązań. Nie zawsze dysponujemy jednak wystarczającą ilością kapitału i wtedy przydadzą się zewnętrzne źródła finansowania.

Dotacja to bezzwrotny zastrzyk gotówki będący formą pomocy na realizację określonego celu przedsiębiorstwa. Dofinansowanie może być rządowe lub unijne, a otrzymasz je na:

  • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • dalszy rozwój biznesu,
  • wprowadzenie innowacji na rynek.

Ten rodzaj źródła finansowania ma szczególne znaczenie dla małych i średnich firm, ponieważ to one najczęściej borykają się z problemem pozyskania potrzebnego kapitału. Warto jednak pamiętać, że otrzymane środki muszą zostać przeznaczone na konkretne wydatki – przeważnie związane z tworzeniem nowych produktów lub usług.

Przedsiębiorcy, którym udało się rozwinąć biznes, mogą liczyć na wsparcie w postaci udzielonego kredytu bankowego. To rozwiązanie niestety nie będzie dostępne, gdy dopiero startujemy z działalnością gospodarczą, ponieważ nie uda nam się przedstawić wiarygodnej historii kredytowej. Banki zasadniczo oferują dwa rodzaje pożyczki: kredyt zabezpieczony hipoteką oraz kredyt niezabezpieczony. Jeśli zdecydujemy się na pierwszą propozycję, uda nam się uzyskać zdecydowanie większą kwotę. Kredyt wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami, takimi jak: marża banku, prowizje, miesięczne opłaty.

Popularny wśród właścicieli firm leasing świetnie sprawdza się, jako sposób pozyskania potrzebnego sprzętu. Polega na nawiązaniu umowy pomiędzy właścicielem przedmiotu a przedsiębiorcą odnośnie warunków korzystania z danej rzeczy przez określony czas. Przedmiotem leasingu często są: pojazdy, komputery, specjalistyczne maszyny czy nieruchomości. Usługobiorca płaci raty leasingowe oraz części odsetkowe. Warto wiedzieć, że wydatki spowodowane leasingiem można rozliczyć w kosztach prowadzenia działalności, ale dotyczy to tylko leasingu operacyjnego.

Inną formą zewnętrznego finansowania firmy jest tak zwany anioł biznesu, czyli osoba, która odniosła sukces, prowadząc własne przedsiębiorstwo i chce zainwestować środki pieniężne w nowe przedsięwzięcie – branża nie ma tu dużego znaczenia. Anioł biznesu z reguły wybiera projekty obarczone ryzykiem i wspiera firmy we wczesnych fazach rozwoju. Oprócz wniesienia kapitału, anioł biznesu może stać się mentorem przedsiębiorcy: podzielić się z nim swoją wiedzą i doświadczeniem, a także cennymi kontaktami biznesowymi. Właściciel firmy gwarantuje takiej osobie udziały dostosowane do wysokości zainwestowanych przez niego środków finansowych. Anioły biznesu bardzo często zrzeszają się w kluby. Istnieje na przykład Sieć Aniołów Biznesu Amber oraz Lewiatan Business Angels.

Venture capital, czyli środki funduszy inwestycyjnych są dobrą opcją finansowania zewnętrznego dla start-upów oraz dla firm z innowacyjnym modelem biznesowym.  Otrzymane wsparcie kapitałowe przyda się do dalszego rozwoju, wszelkich działań związanych z badaniami lub udoskonalaniem produktów albo wejściem na zupełnie nowe rynki. Przedsiębiorstwa zajmujące się innowacjami nierzadko nie mają szans na przyznanie kredytu bankowego, dlatego jedynym ratunkiem w niektórych sytuacjach będą właśnie wyspecjalizowane fundusze. To one przejmują na siebie ryzyko inwestycji poprzez wprowadzenie do zarządu firmy przedstawiciela venture capital. Oczywiście przedsiębiorca traci wówczas część kontroli nad spółką, co jest niewątpliwą wadą tego rozwiązania.

Podsumowanie

Jak widzimy, istnieje wiele źródeł finansowania działalności gospodarczej, więc nie powinniśmy mieć problemu z wyborem odpowiedniej opcji dla naszego biznesu. Zawsze musimy brać pod uwagę aktualny etap rozwoju firmy i wyznaczyć najważniejsze cele. Wielu przedsiębiorców decyduje się na kilka źródeł finansowania, co chroni przed nagłą koniecznością oddania pożyczonych pieniędzy.