Koszty założenia firmy – co należy brać pod uwagę?
Porady

Koszty założenia firmy – co należy brać pod uwagę?

19 Czerwca 2020

Decyzja o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej bywa niezmiernie trudna. Przede wszystkim wiąże się ona z ogromną odpowiedzialnością. Bardzo często przedsiębiorcy nie do końca zdają sobie sprawę, ile tak naprawdę wynosi całkowity koszt założenia firmy. Dlatego podjęcie się tego zadania, powinno być bardzo dobrze przemyślane, zaplanowane, a także obliczone.

Koszt rejestracji firmy

Wszelkie koszty związane z rejestracją firmy determinowane są przez formę prawną działalności, na jaką zdecyduje się przedsiębiorca. Najtańszymi opcjami będą: prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółka cywilna. W przypadku tych dwóch form rejestracja biznesu w CEIDG jest bezpłatna.

Jeżeli jednak przedsiębiorca pragnie założyć spółkę handlową, musi liczyć się z poniesieniem kosztów uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców kosztuje 500 zł. Dodatkowy koszt wiąże się z doliczeniem podatku od czynności cywilnoprawnej, bowiem ten rodzaj spółki zobowiązuje przedsiębiorcę do podpisania umowy cywilnoprawnej. Stawka podatku wynosi 0,5 proc. wartości wkładów wniesionych do spółki.

Koszty związane z administracją skarbową

Koszty administracyjno-skarbowe założenia firmy prawdopodobnie wymagają największego wkładu finansowego. Wszelkie tego typu opłaty są obowiązkowe, a na właścicielu ciąży dodatkowo obowiązek uiszczania ich terminowo. W głównej mierze koszty związane z administracją skarbową uzależnione są od formy prowadzenia działalności.

W tej grupie znajdują się przede wszystkim podatki czy składki ubezpieczeniowe (ZUS). W niektórych przypadkach są to także wpłaty na PFRON (jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia wymaganej liczby pracowników z niepełnosprawnością). Obowiązek uiszczania należytych opłat, a także rygorystyczne przestrzeganie terminu zapłaty, wydaje się niemałym obciążeniem. W rzeczywistości jednak nie jest to aż tak skomplikowane.

To, co wpisuje się w administracyjno-skarbowe koszty założenia firmy to:

To nic zaskakującego, iż państwo opodatkowuje dochód przedsiębiorcy. W zależności od formy prawnej prowadzonej działalności właściciel firmy może wybrać jedną z czterech form opodatkowania: podatek PIT, podatek CIT, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

W przypadku, w którym firma generuje przychody większe niż 200 tys. zł, przedsiębiorca zobligowany jest do płacenia podatku VAT. Oznacza to, że ciąży na nim obowiązek obliczenia takiego podatku, a następnie wpłacenia go do Urzędu Skarbowego. Obecnie podstawowa stawka VAT wynosi 23 proc.

Kolejną istotną i obowiązkową opłatą, wliczającą się w koszty założenia firmy, jest opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są one związane z ubezpieczeniami emerytalnym, rentowym, zdrowotnym i wypadkowym – natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolna. W 2020 roku po zsumowaniu wszystkich składek stawka ubezpieczenia wynosi 1431,48 zł oraz 1354,64 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Warto podkreślić, że przedsiębiorca, który w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadził działalności gospodarczej (lub jest to jego pierwsza firma), może skorzystać z tak zwanego małego ZUS-u. Oznacza to płacenie obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne przez 24 miesiące.

Ustawa o rehabilitacji wymaga, by w firmie, w której pracuje 25 pracowników etatowych, co najmniej 6 procent zespołu stanowiły osoby z niepełnosprawnością. W przypadku, w którym przedsiębiorstwo nie spełnia tych wymogów, musi dokonywać comiesięcznej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  • Dodatkowe opłaty

Administracyjno-skarbowe koszty założenia firmy zazwyczaj nie kończą się na tych, związanych z podatkami czy ZUS-em. Bardzo często dolicza się do nich także opłatę za rejestrację samochodu firmowego (jeżeli występuje taka potrzeba), czy wyrabianie wszelkich niezbędnych zaświadczeń i pozwoleń, umożliwiających legalne prowadzenie działalności.

Koszty związane z prowadzeniem firmy

Planując rozpoczęcie działalności, nie można brać pod uwagę wyłącznie kosztów, które muszą być przeznaczone na jej założenie. W dużej mierze prowadzenie firmy to także bieżące opłaty, związane z wynajęciem biura czy lokalu, zakupem niezbędnego sprzętu, kosztami prowadzenia księgowości oraz zatrudnieniem pracowników.