List założyciela firmy do Klientów

List z dnia 24 lutego 2017 r.

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym poinformowałem o podpisaniu umowy inwestycyjnej z funduszem Advent International, jednym z największych i najbardziej doświadczonych globalnych funduszy private equity, który działa na rynku polskim od ponad 20 lat. Jego zamiarem jest nabycie 100% akcji Integer.pl S.A. oraz InPost S.A. w celu wycofania całej grupy z obrotu giełdowego oraz dokonania znaczących inwestycji kapitałowych, które zapewnią spółce dalszy intensywny rozwój. Zgodnie z zawartą umową pozostanę udziałowcem spółki i zostanę nim przez cały okres inwestycji Adventu. Bedę także nadal piastował funkcję Prezesa Zarządu.

Integer.pl stworzył i rozwinął wiodącą firmę usług kurierskich, która jest operatorem największej sieci Paczkomatów. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom staliśmy się motorem pionierskich zmian w branży logistycznej w Polsce i w całej Europie.

Naszą ambicją jest dostarczanie naszym klientom coraz lepszych i coraz bardziej nowatorskich usług. Misją naszej firmy jest by każdy z klientów mógł odbierać przesyłki tam gdzie chce i wtedy kiedy chce. Chcemy kontynuować rozbudowę sieci, dzięki której każdy z Państwa klientów będzie miał Paczkomat w zasięgu paru minut od swojego domu lub miejsca pracy. Wymaga to jednak zainwestowania znacznego kapitału i dlatego właśnie poszukiwaliśmy partnera, który będzie podzielał naszą wizję i będzie w stanie sfinansować potrzebne inwestycje. Advent specjalizuje się w inwestowaniu w spółki o ugruntowanej pozycji na rynku i w partnerskiej współpracy z kierownictwem tych spółek. Jako inwestor dąży do trwałego podnoszenia wartości firm i osiąganych przez nie wyników finansowych. Advent wnosi do Grupy Integer nie tylko doświadczenie, ale zobowiązał się także do przeznaczenia około 500 milionów złotych na wsparcie kapitałowe, które posłuży rozszerzeniu naszej działalności.

I nie chodzi tu tylko o większą liczbę Paczkomatów. Advent zdecydowany jest pomóc nam w kontynuowaniu rozwoju naszej działalności zarówno jeśli chodzi o zakres oferowanych usług, jak i ich zasięg geograficzny, chcemy bowiem rosnąć na rynkach zagranicznych. Zamierzamy nadal inwestować znaczące środki w innowacyjne rozwiązania, które zapewnią Waszym klientom dostęp do Paczkomatów oraz usług usprawniających dostawy paczek e-commerce, jak i do innych nowoczesnych rozwiązań logistycznych. Niezwykle cenimy sobie Państwa zaufanie i mamy nadzieję na dalszą wieloletnią współpracę.

Z poważaniem,

Rafał Brzoska
Założyciel i Prezes Zarządu