Poznaj najkorzystniejsze sposoby na dofinansowanie przedsiębiorstwa!
Porady

Poznaj najkorzystniejsze sposoby na dofinansowanie przedsiębiorstwa!

19 Czerwca 2020

W dzisiejszych czasach początkujący przedsiębiorca może liczyć na różnorodne wsparcie finansowe – zarówno ze strony państwa, jak i licznych organizacji pozarządowych. Pozyskane środki pozwolą mu nie tylko wystartować z własnym biznesem, ale także rozwijać i modernizować działalność. 

​​​​​​​

Każdy biznes do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje pieniędzy. Wielu przedsiębiorców decyduje się udźwignąć ten problem samodzielnie, poprzez samofinansowanie firmy. Wkład własny czy zysk wygenerowany przez firmę to z pewnością jedne z najmniej ryzykownych rozwiązań, bowiem w razie niepowodzenia, właściciel traci wyłącznie to, co sam zainwestował w biznes, tym samym nie popadając w długi.

Samofinansowanie to także najtańsza forma finansowania przedsiębiorstwa. Obracanie własnym kapitałem sprawia, że właściciel nie musi płacić odsetek. Dodatkowo to on decyduje, na co przeznaczy środki, którymi dysponuje.

Źródła finansowania przedsiębiorstw

Bardzo często jednak przedsiębiorca nie posiada wystarczających środków, na pokrycie wszystkich niezbędnych kosztów. W tym celu wiele osób decyduje się na skorzystanie z dofinansowania, które umożliwia im pozyskanie kapitału na prowadzenie własnego biznesu. Obecnie istnieje bardzo wiele źródeł, wspierających działalność przedsiębiorcy na różnych etapach jego rozwoju.

Dotacje

Jedną z najpopularniejszych form bezzwrotnego dofinansowania przedsiębiorstw są dotacje. Najczęściej są one przyznawane przez Unię Europejską, jako pomoc w realizacji konkretnego projektu. O dotację może ubiegać się także osoba, która ma skrupulatnie opracowany plan na biznes, jednak nie posiada wystarczających środków finansowych do jego wdrożenia. W tej sytuacji powinna zwrócić się o zapomogę do Urzędu Pracy.

Jeżeli pomysł zostanie prawidłowo zrealizowany, poprzez spełnienie odpowiednich norm i warunków, przedsiębiorca nie musi zwracać przyznanych mu pieniędzy. Jednak w sytuacji, gdy jakaś reguła nie zostanie spełniona, beneficjent musi liczyć się z koniecznością oddania pozyskanych środków finansowych z dofinansowania.

Pożyczki i kredyty

Popularnym źródłem dofinansowania przedsiębiorstw są także wszelkiego rodzaju kredyty i pożyczki. Największą wadą tej metody pozyskiwania środków na działalność jest oczywiście jej koszt – zazwyczaj spłata kredytu niesie ze sobą wysokie odsetki. Problemem może okazać się także sama chęć skorzystania z kredytu czy pożyczki, bowiem jej uzyskanie jest uzależnione od sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się firma.

To z czym musi liczyć się przedsiębiorca korzystający z tej formy dofinansowania to również brak swobody w wydawaniu uzyskanych środków finansowych. Warunkiem uzyskania kredytu czy pożyczki jest zazwyczaj konieczność wykorzystania otrzymanych pieniędzy na wyznaczone cele. Nie można zapominać także o comiesięcznych, terminowych płatnościach.

Dofinansowanie z samorządu

Dofinansowanie z samorządu jest przyznawane przez lokalny fundusz pożyczkowy. To instytucja samorządowa, powołana na terenie gmin, biorących udział w projekcie „Samorządowa Polska”. Celem tej formy dofinansowania jest wsparcie dla przedsiębiorców, działających na terenach lokalnych oraz dla budowanych przez nich nowych działalności. 

Fundusze venture capital i private equity

Zarówno venture capital, jak i private equity są funduszami, które działają na niepublicznym rynku kapitałowym. Takie źródło dofinansowania wiąże się z koniecznością poszukiwania inwestora, zainteresowanego sfinansowaniem danego projektu, rozpoczęcia działalności, a nawet jej modernizacji. Korzystanie z funduszu wiąże się z koniecznością odstąpienia inwestorowi części udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

Aniołowie Biznesu

Mianem Anioła Biznesu określa się zamożną osobę, która finansuje przedsiębiorstwa z własnej kieszeni. Decyzja o wsparciu firmy jest podejmowana samodzielnie i zdeterminowana najczęściej przez osobiste motywacje i zainteresowania fundatora. Głównym celem Aniołów Biznesu jest wspieranie nowo powstających, świeżych projektów, które mogą odnieść sukces na rynku.

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości to instytucja, której głównym celem jest wsparcie rozwoju biznesu. Zazwyczaj działa ona na zasadach stowarzyszenia, fundacji lub organizacji pozarządowej. Takie źródło dofinansowania firmy będzie skierowane przede wszystkim do młodych, początkujących przedsiębiorców, młodzieży i studentów oraz podmiotów społecznych.

Jak sama nazwa wskazuje, podstawowy cel inkubatorów przedsiębiorczości to wsparcie firm na starcie. Dobrze sprawdzają się one wtedy, gdy założyciele nie posiadają wiedzy potrzebnej , do samodzielnego prowadzenia działalności. Największą zaletą tej formy dofinansowania jest możliwość podpięcia przedsiębiorcy pod osobowość prawną inkubatora, co wiąże się z brakiem konieczności rejestracji działalności gospodarczej oraz dopełniania wszelkich formalności urzędowych.