Uwaga fałszywe wiadomości e-mail!

W ostatnich dniach dostaliśmy informację o przypadkach podszywania się w wiadomościach e-mail pod firmę InPost.
Fałszywe wiadomości e-mail

Przestrzegamy wszystkich klientów przed otrzymaniem fałszywych wiadomości e-mail z informacją o przesyłce.

Ich treść zawiera link do pliku z niebezpieczną zawartością. Jego otwarcie grozi zainfekowaniem komputera, wyłudzeniem danych lub ich utratą.

 

Przykładowa niebezpieczna wiadomość e-mail:

Fałszywy sms

 

 

 Zalecamy ostrożność w podawaniu danych lub „klikaniu” w  podejrzane komunikaty czy wiadomości.