Zmiany w zarządzie InPost S.A.

W dniu 27 września 2016 roku Rada Nadzorcza InPost delegowała na stanowisko prezesa zarządu spółki Pana Rafała Brzoskę i jednocześnie powierzyła Panu Sebastianowi Aniołowi stanowisko wiceprezesa InPost S.A.

 

Zmiany w zarządzie InPost są zgodne ze strategią spółki i mają na celu lepsze koordynowanie działań w ramach Grupy Kapitałowej Integer oraz przyspieszenie rozwoju InPost w kluczowy dla firmy sektorze e-commerce.

"Intensywnie przygotowujemy spółkę do kluczowego IV kwartału, który w tej chwili jest dla nas jak i dla całej branży najważniejszym wyzwaniem. Będzie to nas rekordowy kwartał, który tylko w samych wolumenach kurierskich będzie dwukrotnie większy od IV kwartału ubiegłego roku " - powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost - "Zamierzamy także wzmocnić dialog z akcjonariuszami oraz instytucjami finansowymi".

Rada Nadzorcza odwołała także z zarządu Pana Krystiana Szostaka, który będzie sprawował nadzór nad działaniami prawnymi całej grupy. Koncentracja na tym obszarze jest istotna w kontekście czekających grupę planowanych działań prawnych związanych z sytuacją na rynku usług pocztowych, a zwłaszcza nielegalnymi działaniami naszej konkurencji.

125 milionów finansowania z KKR

InPost: 125 milionów finansowania z KKR

Funduszu Advent International, jeden z największych globalnych inwestorów private equity i KKR – amerykańska firma inwestycyjna zawarły porozumienie gwarantujące 125 mln euro finansowania dla InPost w okresie 5,5 roku. A to zwiększy skalę działania i uruchomi nowe lokalizacje Paczkomatów – obecnie sieć liczy już 3800 maszyn w całej Polsce, w tym także w małych miejscowościach.
InPost Partnerem w Allegro Smart

InPost Partnerem w Allegro Smart! Mamy już 3800 Paczkomatów®

Nasza firma została partnerem Allegro w nowatorskiej usłudze Allegro Smart!, w której za abonament w wysokości 49 zł będzie można odebrać 365 paczek w roku w ponad 3800 Paczkomatach® InPost w całej Polsce. Gwarancją jakości InPost jest terminowość usługi paczkomatowej na poziomie 97 % w D+1 (dzień po nadaniu)
smart allegro

InPost partnerem nowej usługi Allegro SMART!

Chcesz robić zakupy na największym portalu aukcyjnym w Polsce codziennie przez okrągły rok, paczki odbierać wygodnie w Paczkomatach, a za przesyłki płacić jedną, niewielką opłatę roczną? Teraz to możliwe. A wszystko dzięki rewolucyjnej usłudze Allegro SMART!