Zmiany w zarządzie InPost S.A.
Dla biznesu

Zmiany w zarządzie InPost S.A.

28 Września 2016

Wpis archiwalny

 

Zmiany w zarządzie InPost są zgodne ze strategią spółki i mają na celu lepsze koordynowanie działań w ramach Grupy Kapitałowej Integer oraz przyspieszenie rozwoju InPost w kluczowy dla firmy sektorze e-commerce.

"Intensywnie przygotowujemy spółkę do kluczowego IV kwartału, który w tej chwili jest dla nas jak i dla całej branży najważniejszym wyzwaniem. Będzie to nas rekordowy kwartał, który tylko w samych wolumenach kurierskich będzie dwukrotnie większy od IV kwartału ubiegłego roku " - powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost - "Zamierzamy także wzmocnić dialog z akcjonariuszami oraz instytucjami finansowymi".

Rada Nadzorcza odwołała także z zarządu Pana Krystiana Szostaka, który będzie sprawował nadzór nad działaniami prawnymi całej grupy. Koncentracja na tym obszarze jest istotna w kontekście czekających grupę planowanych działań prawnych związanych z sytuacją na rynku usług pocztowych, a zwłaszcza nielegalnymi działaniami naszej konkurencji.