Cenniki

Paczkomaty

Rozmiar paczki Cena brutto Opis
Gabaryt A 13,76 zł Maksymalne wymiary: 8 x 38 x 64 cm, waga do 25 kg
Gabaryt B 13,76 zł Maksymalne wymiary: 19 x 38 x 64 cm, waga do 25 kg
Gabaryt C 13,76 zł Maksymalne wymiary: 41 x 38 x 64 cm, waga do 25 kg

 

Usługi dodatkowe Cena brutto Opis
Ubezpieczenie przesyłki do 5 000 zł 1,85 zł Usługa dla przesyłek zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości do 5 000 zł brutto.
Ubezpieczenie przesyłki do 10 000 zł 2,57 zł Usługa dla przesyłek zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości do 10 000 zł brutto.
Ubezpieczenie przesyłki do 20 000 zł 3,00 zł Usługa dla przesyłek zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości do 20 000 zł brutto.
COD Pobranie do 5 000 zł 1,6% Realizacja usługi pobrania w Paczkomacie obejmuje płatność kartą kredytową, kartą płatniczą lub przez usługę Pay By Link realizowaną w momencie odbioru przesyłki.

 

Dopłaty Cena brutto Opis
Dopłata za odbiór przez kuriera 4,31 zł Odbiór przez kuriera przy nadaniu 5 i więcej paczek jest bezpłatny.
Opłata paliwowa 0,00 zł Opłata paliwowa nie jest naliczana w przypadku klientów indywidualnych.
Opłata za weryfikację wagi i wymiarów Przesyłki 12,30 zł  
Opłata za traktowanie Przesyłki, jako "ponadgabarytowej" 18,45 zł  
Opłata za przesyłkę ponad gabaryt 80x50x50 cm 246 zł  
Opłata za przesyłkę ponad wagę 30 kg 246 zł  
Dopłata za weryfikację paczki przy zmianie gabarytu 3,67 zł  

Opłata za zwrot Przesyłki: opłata za zwrot Przesyłki równa jest opłacie netto uiszczonej przy jej nadaniu (powiększonej o należny podatek VAT), z zastrzeżeniem, że w przypadku sytuacji opisanej w § 4 ust. 7 Regulaminu opłata ta będzie równa opłacie netto za Przesyłkę według jej faktycznej kategorii wielkości ustalonej przez Operatora (powiększonej o należny podatek VAT). Opłata za zwrot Przesyłki o wymiarach nie przekraczających (w milimetrach) 800x500x500 mm oraz wagi nie przekraczającej 30 kilogramów, w związku z § 4 ust. 8 Regulaminu, będzie równa wysokości opłaty netto za Przesyłkę w gabarycie „C” (powiększonej o należy podatek VAT). Opłaty za Przesyłkę w danym gabarycie określone są w Cenniku, a w przypadku Klienta Umownego – w odrębnej pisemnej umowie zawartej przez Operatora z takim klientem.

Opłata za doręczenie lub zwrot Przesyłki ponadgabarytowej, której wymiary lub waga przekraczają wymiary oraz wagę wskazane w § 4 ust. 8 Regulaminu, to jest 800x500x500 mm lub 30 kilogramów, wynosi 200,00 zł netto (246 zł brutto).

Allegro Kurier24 InPost

Nazwa usługi Cena brutto Opis
Allegro Kurier24 InPost 13,41 zł Gabaryt przesyłki: waga do 30 kg; maksymalne wymiary boku 80 cm; suma boków do 160 cm
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 5000 zł 0,00 zł Ubezpieczenie w cenie Paczki
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 10000 zł 2,57 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 20000 zł 3,00 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za pobranie podczas odbioru Paczki 2,46 zł Maksymalna kwota pobrania 5000 zł. Usługa jest dostępna wyłącznie z dodatkowym Ubezpieczeniem Paczki. Płatności tylko gotówką u Kuriera.
Opłata za nadanie 1 Paczki u Kuriera 6,15 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za nadanie 2 Paczek u Kuriera 5,54 zł Opłata dodatkowa do Paczki
 
Opłata za nadanie 3 Paczek u Kuriera 4,92 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za nadanie 4 Paczek u Kuriera 4,31 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za nadanie 5 i więcej Paczek u Kuriera 0,00 zł Usługa w cenie Paczki
Opłata za zwrot przesyłki 0,00 zł Zgodnie z § 5 Regulaminu
Dopłaty za przekroczenie wagi 3,69 zł Powyżej 30 kg, za każdy rozpoczęty kg
Dopłata za przekroczenie wagi 12,30 zł Opłata za weryfikację wagi
Dopłata za przekroczenie wymiaru powyżej sumy 3 boków - 160 cm 12,30 zł Opłata za weryfikację wagi
Dopłata za przekroczenie wymiaru powyżej sumy 3 boków - 160 cm 18,45 zł Opłata  NST

 

Kurier

Rozmiar paczki Cena brutto Opis
Gabaryt A 13,50 zł Maksymalne wymiary: 8 x 38 x 64 cm
Gabaryt B 16,99 zł Maksymalne wymiary: 19 x 38 x 64 cm
Gabaryt C 19,99 zł Maksymalne wymiary: 41 x 38 x 64 cm
Gabaryt D 28,99 zł Maksymalne wymiary: 50 x 50 x 80 cm. Paczkę o gabarycie D nadasz w Punkcie Obsługi Paczek lub zamawiając kuriera (za dopłatą)

 

Usługi dodatkowe Cena brutto Opis
Ubezpieczenie przesyłki do 5 000 zł 1,85 zł Usługa realizowana dla przesyłek kurierskich zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości 5 000 zł brutto.
Ubezpieczenie przesyłki do 10 000 zł 2,57 zł Usługa realizowana dla przesyłek kurierskich zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości 10 000 zł brutto.
Ubezpieczenie przesyłki do 20 000 zł 3,00 zł Usługa realizowana dla przesyłek kurierskich zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości 20 000 zł brutto.
COD Pobranie przez kuriera do 5 000 zł 4,00 zł W przypadku usługi kurierskiej z doręczeniem do drzwi adresata, usługa obejmuje pobranie należności za towar gotówką przez kuriera doręczającego przesyłkę.

 

Dopłaty Cena brutto Opis
Dopłata za odbiór przez kuriera 4,31 zł Opłata naliczana przy nadaniu do 4 paczek.
Opłata paliwowa 0,00 zł Opłata paliwowa nie jest naliczana w przypadku klientów indywidualnych.
Opłata za weryfikację wagi i wymiarów paczki 12,30 zł  
Opłata za traktowanie przesyłki jako "ponadgabarytowej" 18,45 zł  
Opłata za przesyłkę ponad gabaryt 80x50x50 cm 246 zł  
Opłata za przesyłkę ponad wagę 30 kg 246 zł  
Dopłata za weryfikację paczki przy zmianie gabarytu 3,67 zł  

Allegro Paczkomaty24/7 InPost

Nazwa usługi Cena brutto Opis
Allegro Paczkomaty24/7 InPost 8,99 zł Maksymalne wymiary: 41 x 38 x 64 cm (gabaryt C), waga do 25 kg
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 5 000 zł 0,00 zł Usługa w cenie Paczki
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 10 000 zł 1,50 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 20 000 zł 1,70 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za pobranie kwoty podczas odbioru paczki z Paczkomatu 3,50 zł Maksymalna kwota pobrania 5000 zł.
Usługa jest dostępna tylko przy płatności dokonywanej za pomocą karty płatniczej lub przez Pay By Link bezpośrednio przy Paczkomacie.
Opłata za nadanie 1 Paczki u Kuriera 6,15 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za nadanie 2 Paczek u Kuriera 5,54 zł Opłata dodatkowa do Paczki 
Opłata za nadanie 3 Paczek u Kuriera 4,92 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za nadanie 4 Paczek u Kuriera 4,31 zł Opłata dodatkowa do Paczki
 
Opłata za nadanie 5 i więcej Paczek u Kuriera     0,00 zł Usługa w cenie Paczki
 
Opłata za zwrot przesyłki 0,00 zł Zgodnie z § 5 Regulaminu
 
Opłata za przekroczenie dopuszczalnego
wymiaru / wagi przesyłki
12,30 zł Na zasadach określonych w aktualnym Regulaminie
świadczenia usługi Paczkomaty24/7 przez InPost Paczkomaty
Sp. z o.o 
Opłata za traktowanie przesyłki jako ponadgabarytowej 18,45 zł  

 

Allegro miniKurier24 InPost

Nazwa usługi Cena brutto Opis
Allegro miniKurier24 InPost 10,95 zł Gabaryt paczki: waga do 10 kg; maksymalne wymiary boku 80 cm; suma boków do 160 cm
Ubezpieczenie Paczki do 5 000 zł 0,00 zł Opłata wliczona w cenę usługi
Ubezpieczenie Paczki do 10 000 zł 2,57 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Ubezpieczenie Paczki do 20 000 zł 3,00 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za pobranie podczas odbioru Paczki 2,46 zł Maksymalna kwota pobrania 5000 zł. Usługa jest dostępna wyłącznie z dodatkowym Ubezpieczeniem Paczki. Płatności tylko gotówką u Kuriera.
Opłata za nadanie 1 Paczki u Kuriera     6,15 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za nadanie 2 Paczek u Kuriera     5,54 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za nadanie 3 Paczek u Kuriera     4,92 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za nadanie 4 Paczek u Kuriera 4,31 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za nadanie 5 i więcej Paczek u Kuriera 0,00 zł Usługa w cenie Paczek
Opłata za zwrot paczki 0,00 zł Zgodnie z § 5 Regulaminu.
Dopłaty za przekroczenie wagi 3,69 zł Powyżej 10 kg, za każdy rozpoczety kg
Dopłaty za przekroczenie wagi 12,30 zł Opłata za weryfikację wagi
Dopłaty za przekroczenie wymiaru powyżej sumy 3 boków - 160 cm 12,30 zł Opłata za weryfikację wagi
Dopłaty za przekroczenie wymiaru powyżej sumy 3 boków - 160 cm 18,45 zł Opłata za NST