Cenniki

Wybierz usługę:

Paczkomaty

Rozmiar paczki Cena brutto Opis
Gabaryt A 11,28 zł Maksymalne wymiary: 8 x 38 x 64 cm, waga do 25 kg
Gabaryt B 12,60 zł Maksymalne wymiary: 19 x 38 x 64 cm, waga do 25 kg
Gabaryt C 15,92 zł Maksymalne wymiary: 41 x 38 x 64 cm, waga do 25 kg

 

Usługi dodatkowe Cena brutto Opis
Ubezpieczenie przesyłki do 5 000 zł 1,85 zł Usługa dla przesyłek zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości do 5 000 zł brutto.
Ubezpieczenie przesyłki do 10 000 zł 2,57 zł Usługa dla przesyłek zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości do 10 000 zł brutto.
Ubezpieczenie przesyłki do 20 000 zł 3,00 zł Usługa dla przesyłek zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości do 20 000 zł brutto.
COD Pobranie do 5 000 zł 4,00 zł Realizacja usługi pobrania w Paczkomacie obejmuje płatność kartą kredytową lub płatniczą realizowaną w momencie odbioru przesyłki.

 

Dopłaty Cena brutto Opis
Dopłata za odbiór przez kuriera 4,31 zł Odbiór przez kuriera przy nadaniu 5 i więcej paczek jest bezpłatny.
Opłata paliwowa 0,00 zł Opłata paliwowa nie jest naliczana w przypadku klientów indywidualnych.

Allegro Kurier InPost

Nazwa usługi Cena brutto Opis
Allegro Kurier InPost 12,18 zł Gabaryt przesyłki: waga do 30 kg; maksymalne wymiary boku 80 cm; suma boków do 160 cm
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 5000 zł 1,50 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 10000 zł 2,03 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 20000 zł 2,44 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za pobranie podczas odbioru paczki 1,42 zł Maksymalna kwota pobrania 5000 zł. Usługa jest dostępna wyłącznie z dodatkowym Ubezpieczeniem Paczki. Płatności tylko gotówką u Kuriera.
Opłata za nadanie Paczek u Kuriera 3 zł lub bezpłatnie - Promocja Zgodnie z treścią regulaminu promocji (zobacz tutaj)
Opłata za zwrot przesyłki Brak opłat Zgodnie z § 5 Regulaminu
Opłata za przekroczenie dopuszczalnych gabarytów przesyłki 8,13 zł Za każde przekroczone 500 g dopuszczalnej wagi przesyłki oraz za każde rozpoczęte 5 cm sumy długości boków (opłata się sumuje). Uwaga: Przesyłki o wymiarach przekraczających wymiary wskazane w pkt 1 mogą być zwracane do Nadawcy za kwotę równą kwocie jak za nadanie.

 

Kurier

Rozmiar paczki Cena brutto Opis
Gabaryt A 13,50 zł Maksymalne wymiary: 8 x 38 x 64 cm
Gabaryt B 16,99 zł Maksymalne wymiary: 19 x 38 x 64 cm
Gabaryt C 19,99 zł Maksymalne wymiary: 41 x 38 x 64 cm
Gabaryt D 28,99 zł Maksymalne wymiary: 50 x 50 x 80 cm. Paczkę o gabarycie D nadasz w Punkcie Obsługi Paczek lub zamawiając kuriera

 

Usługi dodatkowe Cena brutto Opis
Ubezpieczenie przesyłki do 5 000 zł 1,85 zł Usługa dostępna w serwisie lokalnym i krajowym, realizowana dla przesyłek kurierskich zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości 5 000 zł brutto.
Ubezpieczenie przesyłki do 10 000 zł 2,57 zł Usługa dostępna w serwisie lokalnym i krajowym, realizowana dla przesyłek kurierskich zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości 10 000 zł brutto.
Ubezpieczenie przesyłki do 20 000 zł 3,00 zł Usługa dostępna w serwisie lokalnym i krajowym, realizowana dla przesyłek kurierskich zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości 20 000 zł brutto.
COD Pobranie przez kuriera do 5 000 zł 4,00 zł W przypadku usługi kurierskiej z doręczeniem do drzwi adresata, usługa obejmuje pobranie należności za towar gotówką przez kuriera doręczającego przesyłkę.

 

Dopłaty Cena brutto Opis
Dopłata za odbiór przez kuriera 6,00 zł Opłata naliczana przy nadaniu do 4 paczek.
Opłata paliwowa 0,00 zł
Opłata paliwowa nie jest naliczana w przypadku klientów indywidualnych.

Allegro Paczkomaty InPost

Nazwa usługi Cena brutto Opis
Allegro Paczkomaty InPost 8,60 zł Maksymalne wymiary: 41 x 38 x 64 cm (gabaryt C), waga do 25 kg
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 5 000 zł 1,23 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 10 000 zł 1,85 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 20 000 zł 2,09 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za pobranie kwoty podczas odbioru paczki z Paczkomatu 3,50 zł Maksymalna kwota pobrania 5000 zł.
Usługa jest dostępna tylko przy płatności dokonywanej za pomocą karty płatniczej bezpośrednio przy Paczkomacie.
Opłata za nadanie paczek u kuriera 6,15 zł lub 12,30 Zgodnie z treścią regulaminu
Opłata za zwrot przesyłki 0,00 zł  
Opłata za przekroczenie dopuszczalnej wagi przesyłki 12,30 zł Za każde przekroczone 500 g dopuszczalnej wagi przesyłki (opłata się sumuje)
Uwaga: Przesyłki o wymiarach przekraczających wymiary wskazane w par 5 pkt 1 lit c będą zwracane do Nadawcy za kwotę równą kwocie jak za nadanie.

 

Allegro MiniPaczka InPost

Nazwa usługi Cena brutto Opis
Allegro MiniPaczka InPost 7,20 zł W cenę wliczona jest cena koperty foliowej (foliopaka) o wymiarach 28 x 35 cm, stanowiącej zewnętrzne opakowanie przesyłki i opłata za ubezpieczenie przesyłki do kwoty 1 000 zł. Suma boków przesyłki nie może być większa niż 70 cm, waga do 2 kg.
Ubezpieczenie przesyłki do 1 000 zł 0,00 zł Opłata wliczona w cenę usługi.
Opłata za nadanie przesyłki u kuriera 4,31 zł Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu.
Opłata za zwrot Przesyłki do Nadawcy z powodu wyczerpania możliwości jej doręczenia (awizacja, odmowa przyjęcia) lub z powodu zwrotu na żądanie adresata przesyłki (wymiana towaru lub rezygnacja z zakupu). 0,00 zł Zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.
Opłata za zwrot Przesyłki do Nadawcy z powodu niespełnienia przez nią wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529, ze zm.), w Regulaminie świadczenia usług pocztowych przez InPost S.A. lub w niniejszym Regulaminie 7,20 zł Zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu.
Opłata za przekroczenie dopuszczalnego wymiaru / wagi przesyłki 18,45 zł W przypadku przekroczenia: maksymalnej dopuszczalnej sumy wymiarów Przesyłki (tj. sumy długości, szerokości, wysokości) o 5 cm, lub przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wagi Przesyłki o 100 g. Każde kolejne przekroczenie podlega odrębnej opłacie. Opłaty za naruszenia maksymalnych wartości ulegają zsumowaniu