Cennik

Wybierz usługę:

Allegro Kurier InPost

Nazwa usługi Cena netto Opis
Allegro Kurier InPost 9,90 zł Maksymalna długość boku paczki: 80 cm, suma długości boków nie może przekraczać 160 cm. Waga do 30 kg.
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 5000 zł 1,50 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 10000 zł 2,09 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 20000 zł 2,44 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za pobranie podczas odbioru paczki 1,34 zł Maksymalna kwota pobrania 5000 zł. Usługa jest dostępna wyłącznie z dodatkowym Ubezpieczeniem Paczki. Płatności tylko gotówką u Kuriera.
Opłata za nadanie Paczek u Kuriera 3,50 zł Opłata naliczana przy nadaniu do 4 paczek.
Opłata za zwrot przesyłki 0,00 zł Zgodnie z § 5 Regulaminu

 

Allegro Paczkomaty InPost

Nazwa usługi Cena netto Opis
Allegro Paczkomaty InPost 6,99 zł Waga do 25 kg, maksymalny Gabaryt C (wymiary 41 x 38 x 64 cm)
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 5000 zł 0,81 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 10000 zł 1,22 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Ubezpieczenie Paczki do kwoty 20000 zł 1,38 zł Opłata dodatkowa do Paczki
Opłata za pobranie kwoty podczas odbioru paczki z Paczkomatu 2,85 zł Maksymalna kwota pobrania 5000 zł.
Usługa jest dostępna tylko przy płatności dokonywanej za pomocą karty płatniczej lub usługi Pay By Link bezpośrednio przy Paczkomacie.
Opłata za nadanie Paczek u Kuriera 3,50 zł Opłata naliczana przy nadaniu do 4 paczek.
Opłata za zwrot przesyłki 0,00 zł  

 

Allegro MiniPaczka InPost

Nazwa usługi Cena netto Opis
Allegro MiniPaczka InPost 5,85 zł We wskazaną cenę wliczona jest cena koperty foliowej (foliopaka) o wymiarach 28 x 35 cm, stanowiącej zewnętrzne opakowanie Przesyłki oraz opłata za ubezpieczenie Przesyłki do kwoty 1000 zł. Waga do 2 kg, maksymalne gabaryty: suma boków przesyłki nie może być większa niż 70 cm.
Ubezpieczenie Przesyłki do 1000 zł 0,00 zł Opłata wliczona w cenę usługi.
Opłata za nadanie Przesyłki u Kuriera 3,50 zł Opłata naliczana przy nadaniu do 4 paczek.

 

Wybierz usługę:

Kurier Standard

Waga paczki Cena netto  
1 kg 15,00 zł  
2 kg 16,00 zł  
3 - 5 kg 19,00 zł  
6 - 10 kg 22,00 zł  
11 - 15 kg 26,00 zł  
16 - 20 kg 29,00 zł  
21 - 25 kg 32,00 zł  
26 - 30 kg 35,00 zł  
31 - 40 kg 53,00 zł  
41 - 50 kg 64,00 zł  

 

Usługi dodatkowe Cena netto Opis
COD pobranie przez kuriera 5,00 zł Maksymalna wartość pobrania: 5 000 zł
Serwis SMS 3,00 zł Przesłanie do Odbiorcy informacji SMS o kolejnych etapach procesu doręczenia przesyłki.
Serwis e-mail 1,00 zł Przesłanie do Odbiorcy wiadomości e-mail z informacją o kolejnych etapach procesu doręczenia przesyłki.
Zwrot dokumentów do Nadawcy 12,00 zł Zwrot potwierdzonych (pieczątką i/lub podpisem) dokumentów dołączonych do przesyłki w terminie do 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia po doręczeniu.
Doręczenie sobota 15,00 zł Doręczenie przesyłek w sobotę. Usługa realizowana tylko dla przesyłek nadanych w piątek do miast z oddziałami sieci kurierskiej InPost.
Doręczenie przesyłki na godzinę 40,00 zł Doręczenie przesyłki w dni robocze do określonej przez Nadawcę pełnej godziny. Doręczenie realizowane jest tylko dla godzin pomiędzy 9:00 a 17:00 w przedziale czasowym do 30 minut przed wyznaczona godziną.
Doręczenie przesyłki w godzinach pomiędzy 17:00 a 20:00 20,00 zł Doręczenie przesyłki do Odbiorcy w dni robocze w godzinach wieczornych pomiędzy 17:00 a 20:00, dostępna dla wszystkich miejscowości w Polsce.
Ekspress drogowy do 30 kg 2,00 zł Usługa dodatkowa dla przesyłek do 30 kg. Opłata jest naliczana za każdy kilometr.
Ekspress drogowy do 50 kg 2,50 zł Usługa dodatkowa dla przesyłek do 50 kg. Opłata jest naliczana za każdy kilometr.

 

Ubezpieczenie Cena netto Opis
Ubezpieczenie przesyłki do 5 000 zł 1,50 zł Usługa dostępna w serwisie lokalnym i krajowym, realizowana dla przesyłek kurierskich zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości do 5 000 zł brutto.
Ubezpieczenie przesyłki do 10 000 zł 2,09 zł Usługa dostępna w serwisie lokalnym i krajowym, realizowana dla przesyłek kurierskich zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości do 10 000 zł brutto.
Ubezpieczenie przesyłki do 20 000 zł 2,44 zł Usługa dostępna w serwisie lokalnym i krajowym, realizowana dla przesyłek kurierskich zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości do 20 000 zł brutto.
Ubezpieczenie przesyłki do 50 000 zł 5,00 zł Usługa dostępna w serwisie lokalnym i krajowym, realizowana dla przesyłek kurierskich zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości do 50 000 zł brutto.
Ubezpieczenie przesyłki do 100 000 zł 0,1% od wartości Usługa dostępna w serwisie lokalnym i krajowym, realizowana dla przesyłek kurierskich zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe o maksymalnej wartości do 100 000 zł brutto.

 

Dopłaty Cena netto Opis
Paczka pow. 50 kg 3,00 zł Dopłata do paczki powyżej 50 kg wagi gabarytowej za każdy kilogram, maksymalnie do 70 kg.
Dopłata za wymiar paczki niestandardowej 15,00 zł Paczka, której jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub której suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami. Nie dotyczy paczek dłużycowych.
Dopłata za wymiar do paczki dłużycowej 100,00 zł Paczka, której długość najdłuższego boku przekracza 200 cm, ale nie może przekraczać 350 cm. Maksymalna waga: 30 kg. Cenę paczki dłużycowej obliczamy doliczając 100 zł za każdy rozpoczęty metr długości paczki powyżej 200 cm.
Zmiana adresu doręczenia w obrębie oddziału doręczającego 15,00 zł Usługa dodatkowa lub dopłata realizowana tylko dla przesyłek kurierskich w serwisie krajowym.
Zmiana adresu doręczenia poza obszarem oddziału doręczającego Cena usługi podstawowej Usługa dodatkowa lub dopłata realizowana tylko dla przesyłek kurierskich w serwisie krajowym.
Zwrot do nadawcy Cena usługi Kurier Standard Zwrot przesyłki następuje, gdy okres przetrzymywania przesyłki awizowanej we wskazanym Punkcie Obsługi przekroczy 3 dni robocze, licząc od drugiej próby doręczenia, w przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę lub błędnego adresu Odbiorcy.
Weryfikacja wagi lub wymiarów 10,00 zł Opłata naliczana za każdą paczkę.
Dopłata za odbiór przez kuriera 6,00 zł Opłata naliczana przy nadaniu do 4 paczek.
Raport pobrań 1,50 zł Raport pobrań jest generowany automatycznie w aplikacji WebTrucker dla przesyłek kurierskich. Opłata pobierana za każdy raport.
Raport pobrań - abonament 10,00 zł Raport pobrań jest generowany automatycznie w aplikacji WebTrucker dla przesyłek kurierskich. Opłata abonamentowa miesięczna.
Opłata paliwowa 8% Opłata paliwowa dotyczy tylko usług kurierskich oraz paczkomatowych.
Faktura papierowa 7,00 zł Faktura papierowa za usługi świadczone przez InPost SA oraz za usługi kurierskie świadczone przez InPost Express.

Doręczenie do 10:00 | 12:00 | 17:00

Waga paczki Cena netto Cena netto Cena netto
  doręczenie do 10:00 doręczenie do 12:00 doręczenie do 17:00
1 kg 79,00 zł 22,00 zł 17,00 zł
2 kg 80,00 zł 24,00 zł 18,00 zł
3 - 5 kg 83,00 zł 27,00 zł 21,00 zł
6 - 10 kg 86,00 zł 29,00 zł 25,00 zł
11 - 15 kg 89,00 zł 31,00 zł 28,00 zł
16 - 20 kg 93,00 zł 34,00 zł 31,00 zł
21 - 25 kg 96,00 zł 37,00 zł 34,00 zł
26 - 30 kg 99,00 zł 40,00 zł 37,00 zł
31 - 40 kg 117,00 zł 64,00 zł 59,00 zł
41 - 50 kg 128,00 zł 75,00 zł 70,00 zł

Kurier Lokalny

Waga paczki Cena netto    
  Standard Express Super Express
  strefa I strefa II strefa I strefa II strefa I
1 - 10 kg 16,35 zł 97,50 zł 26,25 zł 127,50 zł 41,25 zł
11 - 20 kg 22,35 zł 103,50 zł 32,25 zł 133,50 zł 47,25 zł
21 - 30 kg 28,35 zł 109,50 zł 38,25 zł 139,50 zł 53,25 zł

Strefa I - obszar administracyjny miasta
Strefa II - do 30 km poza obszarem administracyjnym miasta

Paleta standard

Waga palety Cena netto  
  Strefa 1 (Polska)  
50 - 100 kg 220,00 zł  
101 - 200 kg 265,00 zł  
201 - 300 kg 306,00 zł  
301 - 400 kg 370,00 zł  
401 - 500 kg 435,00 zł  
501 - 600 kg 500,00 zł  
601 - 700 kg 565,00 zł  
701 - 800 kg 605,00 zł  

 

Dopłaty Cena netto Opis
Paleta powyżej 800 kg 3,00 zł Dopłata do wagi palety za każdy kilogram powyżej 800 kg

Paczkomaty dla biznesu

Rozmiar paczki Cena netto Opis
Gabaryt A 8,49 zł Maksymalne wymiary: 8 x 38 x 64 cm, waga do 25 kg
Gabaryt B 9,49 zł Maksymalne wymiary: 19 x 38 x 64 cm, waga do 25 kg
Gabaryt C 11,99 zł Maksymalne wymiary: 41 x 38 x 64 cm, waga do 25 kg

 

Usługi dodatkowe Cena netto Opis
COD Pobranie w Paczkomacie 1,6% Maksymalna kwota pobrania: 5 000 zł
Ubezpieczenie przesyłki do 5 000 zł 1,50 zł  
Ubezpieczenie przesyłki do 10 000 zł 2,09 zł  
Ubezpieczenie przesyłki do 20 000 zł 2,44 zł  

 

Dopłaty Cena netto Opis
Dopłata za odbiór przez kuriera 3,50 zł Opłata naliczana przy nadaniu do 4 paczek.
Raport pobrań 1,50 zł Raport pobrań jest generowany automatycznie w aplikacji WebTrucker dla przesyłek kurierskich. Opłata pobierana za każdy raport.
Raport pobrań - abonament 10,00 zł Raport pobrań jest generowany automatycznie w aplikacji WebTrucker dla przesyłek kurierskich. Opłata abonamentowa miesięczna.
Opłata paliwowa 8%  
Faktura papierowa 7,00 zł Faktura papierowa za usługi świadczone przez InPost SA oraz za usługi kurierskie świadczone przez InPost Express.
Opłata za weryfikację wagi i wymiarów Przesyłki 10,00 zł  
Opłata za traktowanie Przesyłki, jako ponadgabarytowej 15,00 zł  

Opłata za zwrot Przesyłki: opłata za zwrot Przesyłki równa jest opłacie netto uiszczonej przy jej nadaniu (powiększonej o należny podatek VAT), z zastrzeżeniem, że w przypadku sytuacji opisanej w § 4 ust. 7 Regulaminu opłata ta będzie równa opłacie netto za Przesyłkę według jej faktycznej kategorii wielkości ustalonej przez Operatora (powiększonej o należny podatek VAT). Opłata za zwrot Przesyłki o wymiarach nie przekraczających (w milimetrach) 800x500x500 mm oraz wagi nie przekraczającej 30 kilogramów, w związku z § 4 ust. 8 Regulaminu, będzie równa wysokości opłaty netto za Przesyłkę w gabarycie „C” (powiększonej o należy podatek VAT). Opłaty za Przesyłkę w danym gabarycie określone są w Cenniku, a w przypadku Klienta Umownego – w odrębnej pisemnej umowie zawartej przez Operatora z takim klientem.

Opłata za doręczenie lub zwrot Przesyłki ponadgabarytowej, której wymiary lub waga przekraczają wymiary oraz wagę wskazane w § 4 ust. 8 Regulaminu, to jest 800x500x500 mm lub 30 kilogramów, wynosi 200,00 zł netto (246 zł brutto).