Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Chcemy zadziwiać ludzi wykorzystując potencjał drzemiący w technologii dla dobra planety.

Wierzymy, że aby rozwijać się jako firma, musimy wsłuchiwać się w potrzeby naszych klientów, pracowników i partnerów biznesowych.

Chcemy czerpać z potencjału drzemiącego w technologii, aby dzięki niej wspólnie kształtować nową, bardziej zrównoważoną rzeczywistość.

Chcemy kreatywnością i innowacyjnością zasilać styl życia przyszłości, zmieniać miasta, przeciwdziałać zmianom klimatycznym, napędzać ludzi i biznesy.

Od lat podejmujemy kluczowe działania w wielu ważnych obszarach społeczno-środowiskowych. Nie startujemy od zera: mamy najbardziej zrównoważony model biznesowy, co doceniają zarówno nasi klienci jak i partnerzy biznesowi. Wspieramy aktywność zawodową kobiet, osiągniecia sportowców, wdrażamy rozwiązania ograniczające emisję CO2, poprawiamy efektywność logistyczną. Stworzyliśmy kompleksową strategię Zrównoważonego Rozwoju po to, aby zapewnić strukturę ramową dla naszych działań i określić jasne cele na przyszłość. Mamy na myśli nie tylko strukturalne programy i inicjatywy, które zamierzamy realizować, ale także rozwijanie koncepcji ładu korporacyjnego, zgodnie z którą będziemy kształtować nasze relacje z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Jak działamy?

Redefiniujemy branżę e-commerce.

Redefiniujemy branżę e-commerce. Jesteśmy istotnym elementem w łańcuchach wartości kluczowych marek. Dzięki atrakcyjnej ofercie skierowanej do klientów oraz partnerów biznesowych przyczyniamy się do kreowania nowego rynku, a także gwarantujemy większą różnorodność produktów, wygodę i oszczędność czasu.

Innowacyjność Grupy InPost jest narzędziem zrównoważonego rozwoju wspierającym zieloną transformację.

Rozumiemy naszą rolę w obliczu kryzysu klimatycznego. Ślad węglowy każdej paczki dostarczanej przez Paczkomat jest nawet o 75% niższy niż przesyłki dostarczanej w sposób tradycyjny do domu. Nie poprzestajemy na tym.
Jako jedni z pierwszych na rynku polskim przystąpiliśmy do inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Do 2040 roku zamierzamy osiągnąć pełną neutralność klimatyczną, a w ciągu 5 lat w pełni zamkniemy obieg surowców w operacjach własnych.

Definiujemy doświadczenie klientów na tzw. ostatniej mili.

Mamy już w Polsce ponad 19 000 automatów Paczkomat® InPost, w 2021 roku dostarczyliśmy ponad 400 mln paczek do 91% klientów korzystających z sieci urządzeń Paczkomat. Mamy ogromną skalę wpływu, a tym samym potencjał niesienia dobra. Chcemy, by innowacyjność stała się wyróżniającą cechą Grupy InPost na wszystkich rynkach, na których działamy. Mamy świadomość, że gdy chodzi o walkę ze zmianą klimatu, wiele zależy od zaangażowania klientów oraz budowania wśród nich odpowiednich nawyków, dlatego chcemy edukować i inspirować klientów i naszych partnerów biznesowych.

Wszystkie dane, na jakich operujemy i którymi się dzielimy, są poparte badaniami naukowymi. Nasz autorski kalkulator śladu węglowego powstał we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie i Polską Akademią Nauk."

Strategia ESG i jej filary w Grupie InPost

Strategia ESG Grupy InPost stanowi integralne uzupełnienie naszej strategii biznesowej, a jednocześnie wkład w realizację globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wyznaczonych przez ONZ w Agendzie 2030.

Strategia ta jest oparta na trzech filarach, które są kluczowe dla nas zarówno z perspektywy naszej działalności jak i rzeczywistego wpływu na środowisko. Zawsze byliśmy skupieni na naszych Klientach, wiemy, że w naszych pracownikach i partnerach biznesowych tkwi siła naszego wzrostu. Tak więc Klienci, planeta i szeroko pojęci partnerzy są podstawą naszej strategii, a zobowiązania podjętew jej ramach odpowiadają na wyzwania i potrzeby, które są kluczowe dla każdej z tych grup interesariuszy. Co najważniejsze, wszystkie zobowiązania łączą się z sobą, co gwarantuje stabilny i zrównoważony wzrost.

Kompleksowość naszej strategii ESG sprawia, że będzie ona kluczowym narzędziem wzmacniającym integrację Grupy InPost na wszystkich rynkach, na których działa.

Zmieniamy

styl życia przyszłości

Dowozimy

zeroemisyjny e-commerce

Motywujemy

pracowników i partnerów biznesowych

Zmieniamy styl życia przyszłości
Zmieniamy
styl życia przyszłości
 • 81% konsumentów deklaruje, że chętniej kupowaliby daną markę, jeśli umożliwiałaby recykling jej opakowania lub całego produktu
 • 68% starszych konsumentów uważa, że kupowanie przez e-commerce jest łatwe

To ludzie stoją w centrum naszej działalności. To dla nich każdego dnia chcemy stawać się lepsi. Sięgamy po potencjał drzemiący w technologii, aby już dziś dać wszystkim możliwość wejściaw zrównoważoną przyszłość.
Na wyciągnięcie ręki. Dla każdego.

Kreujemy nowe rozwiązania i przekształcamy otaczającą nas rzeczywistość, bo wierzymy, że dzięki technologii możemy stawać się coraz bardziej efektywni, a przez to życie naszych klientów może być prostsze i wygodniejsze. Naszą wizją zarażamy innych. Skupiamy ludzi podobnych do nas, z wizją, pełnych pasji i zaangażowania, szukających nowych wyzwań. Razem przełamujemy bariery, budujemy lokalne społeczności, aby wspólnie wznosić nowe miasta.

Cele do 2026 roku:
 1. Wprowadzenie minimum dwóch rozwiązań rocznie wspierających zrównoważone praktyki konsumenckie
 2. InPost pierwszym wyborem klientów (lider NPS na poszczególnych rynkach)
 3. 2 mln uczestników programów zaangażowania społecznego dotkniętych pozytywną zmianą
Zmieniamy styl życia przyszłości
Dowozimy
zeroemisyjny e-commerce
 • 81% ludzi na całym świecie martwi się zmianami klimatycznymi
 • 86% oczekuje, że biznes weźmie aktywną rolę w zwalczaniu kryzysu klimatycznego

Zadziwiającą cechą technologii jest jej zdolność do nieustannego ulepszania. Jej ciągłe doskonalenie, ciągła optymalizacja pozwalają na ambitne stawianie sobie celów nawet w tak złożonym obszarze, jakim jest hamowanie zmian klimatycznych i adaptacja do klimatu.

Technologia pozwala minimalizować, a nawet redukować, jednocześnie umożliwia przekształcanie i nadawanie nowych znaczeń. Wykorzystujemy te przeciwstawne siły po to, aby stawić czoła wyzwaniu dekarbonizacji i zamknięcia obiegu surowców. Wszędzie, gdzie jesteśmy obecni, zmieniamy otaczającą nas rzeczywistość, aby zapewnić, że nasza obecność będzie neutralna klimatycznie. Redefiniujemy znaczenie produktów i surowców – dajemy im drugie życie. W ten sposób nie tylko chronimy planetę, ale także dbamy o naszą wspólną jakość życia.

W strategii podkreślamy chęć rozwoju firmy bez negatywnego wpływu na środowisko:

 • w ramach programu InPost Green City, który jest obecny w 21 miastach podejmujemy inicjatywy zmierzające do minimalizowania naszego wpływu na środowisko (m.in. instalujemy czujniki jakości powietrza, sukcesywnie wymieniamy flotę elektryczną);
 • dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu dostaw przez Paczkomat, nasz wzrost przyczynia się do redukcji śladu węglowego w stosunku do tradycyjnych dostaw kurierskich nawet do 75%
 • naszą ambicją jest osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej na wszystkich rynkach, na których działamy.
Cele do 2026 roku:
 1. Neutralność klimatyczna do 2025 (Scope 1 i 2) oraz całkowita neutralność do 2040 roku (Scope 1, 2 i 3)
 2. Deklarujemy dążenie do bycia NET ZERO w zakresie Scope 1,2,3 do 2040 roku zgodnie z metodologią SBTi
 3. Do 2024 roku 100% opakowań w operacjach własnych będzie pochodzić z surowców z recyklingu
Motywujemy pracowników i partnerów biznesowych
Motywujemy pracowników i partnerów biznesowych
 • 72% pokolenia Z deklaruje, że nie będzie pracować w firmie, którą uważa za działającą w sposób niezrównoważony

Jeśli chcemy zmienić nasz świat, najpierw musimy zmienić ludzi. Wyposażyć ich w wiedzę, kompetencje, wiarę w swoje umiejętności i energię do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi. Dotyczy to nas samych, ale też naszych partnerów biznesowych. Chcemy kreować i rosnąć razem z nimi. Chcemy wspólnie szukać innowacji, pomysłów, wymieniać się wiedzą.
Siłą zmiany jest różnorodność, a technologia pozwala nam wszystkim być bliżej, pracować lepiej.

Każdego dnia czerpiemy z otwartości, gotowości do podejmowania nowych wyzwań i przekraczania granic. Rozwijamy się jako ludzie i jako firmy. Razem zadziwiamy świat.

Obraliśmy za cel, aby skalę naszego oddziaływania i wielość relacji z pracownikami oraz partnerami biznesowymi przekuć w główną siłę napędową naszego biznesu:

W strategii podkreślamy chęć rozwoju firmy bez negatywnego wpływu na środowisko:

 • planujemy tworzyć programy rozwoju i współpracy dla pracowników i partnerów biznesowych, w tym kurierów, tak aby umacniać ich więź, a tym samym odpowiadać na wyzwania rynku pracy;
 • naszym celem jest pogłębianie satysfakcji naszych pracowników i partnerów biznesowych, ponieważ ich umiejętności i zaangażowanie bezpośrednio przekładają się na pozycję Grupy InPost.
Cele do 2026 roku:
 1. Zaangażowanie pracowników nie niższe niż 50% (wg metodologii Kincentric)
 2. 1000 pracowników i kurierów współpracujących z InPost w wyniku realizacji programów wyrównywania szans
 3. Tworzymy miejsce pracy oparte na różnorodności. Silne poparcie dla równości płci jest fundamentem naszego rozwoju (do 2026 roku 30% Zarządu i N-1 Grupy InPost to kobiety)

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Cele zrównoważonego rozwoju

Ponieważ chcemy przyczynić się do trwającej globalnej transformacji w kierunku zrównoważonej i równej przyszłości dla wszystkich, nasza strategia odnosi się do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) powołanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Cele te są pilnym wezwaniem do działania kierowanym do wszystkich krajów - rozwiniętych i rozwijających się – aby razem stanęły do walki o lepszą przyszłość w globalnym partnerstwie.

W ramach strategii zidentyfikowaliśmy obszary, w których możemy mieć realny wpływ i wykorzystać nasze mocne strony i doświadczenie do tworzenia rozwiązań i budowania programów wspierających m.in. walkę ze zmianami klimatu, równości płci, poprawę jakości życia w miastach czy walkę z wykluczeniem geograficznym obszarów wiejskich.

Dobre praktyki zrównoważonego rozwoju (ESG)

Realizujemy różnorodne inicjatywy dla środowiska:

 • jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy test ekologicznych opakowań wielokrotnego użytku dla e-sklepów (razem z MODIVO, modową platformą e-commerce spółki eobuwie.pl z grupy CCC)
 • prowadzimy wyjątkowy program InPost Green City, w którym we współpracy z samorządami minimalizujemy nasz ślad węglowy w największych polskich miastach
 • montujemy czujniki jakości powietrza na urządzeniach Paczkomat
 • uczestniczymy w akcjach sprzątania polskich gór i Bałtyku
 • intensywnie rozwijamy flotę elektryczną i sieć ładowarek EV usytuowanych w pobliżu automatów Paczkomat InPost
 • inwestujemy w OZE
 • wprowadzamy „zielone” standardy we współpracy z partnerami biznesowymi
 • Wprowadziliśmy opakowania z recyklingu, m.in. z certyfikatem Blue Angel

Budujemy wartość społeczną:

 • wprowadzamy w naszych maszynach udogodnienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi
 • wspieramy zbiórki obuwia dla osób bezdomnych
 • wspieramy rozwój biznesowy kobiet
 • prowadzimy kampanie budujące świadomość troski o zdrowie psychiczne dla pracowników
 • dbamy o profilaktykę zdrowotną naszych pracowników

Jesteśmy transparentni:

 • upubliczniliśmy wszystkie polityki i kodeksy, które regulują pracę i zarządzanie Grupą InPost (od polityki antykorupcyjnej i przeciwdziałania praniu pieniędzy po kodeks etyki pracowników)
 • stale szkolimy naszych pracowników w zakresie Complience, dokładamy starań aby nasze środowisko pracy było przyjazne dla każdego
 • poddajemy się ocenom ratingów ESG i stale poprawiamy nasze wyniki
 • chcemy być wzorem ładu korporacyjnego dla innych firm

Nasze Partnerstwa

UN Global Compact - największa światowa inicjatywa skupiająca firmy i instytucje aktywnie działające w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Science Based Targets (SBTi) - najbardziej uznana platforma na rzecz neutralności klimatycznej powstała z inicjatywy CDP, UN Global Compact, WWF i World Resources Institute (WRI). Wyznacza naukową metodykę i wystandaryzowane podejście do dekarbonizacji.

EVCOM - część programu „EVE” (dobrowolne zobowiązania na rzecz środowiska) realizowanego we Francji przy wsparciu Ministerstwa ds. Środowiska. Inicjatywa zrzesza spedytorów, czyli firmy zajmujące się organizacją i transportem towarów, stawiających ambitne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Więcej o strategii ESG
Pobierz prezentację