Czy panele fotowoltaiczne są szkodliwe dla zdrowia?
Ekologia

Czy panele fotowoltaiczne są szkodliwe dla zdrowia?

11 Kwietnia 2023

W Polsce coraz częściej odchodzi się od wysoce szkodliwych paliw kopalnianych, takich jak węgiel kamienny czy brunatny na rzecz odnawialnych źródeł energii. Powszechnie wybieraną alternatywą dla paliw kopalnianych jest fotowoltaika, która mimo wszystko nadal budzi pewne obawy. Fotowoltaika a zdrowie – czy panele fotowoltaiczne są szkodliwe dla zdrowia?

Czy panele fotowoltaiczne są szkodliwe – technika wykonania paneli

Eksploatacja paneli fotowoltaicznych jest bezemisyjna i w żaden sposób nie wiąże się z zagrożeniem dla ludzi, zwierząt i środowiska. Bez względu na to, czy zdecydujesz się na instalację pojedynczego modułu, czy całej farmy fotowoltaicznej – szkodliwość takiego przedsięwzięcia jest zerowa. Bardzo często kwestią, która martwi potencjalnych posiadaczy instalacji fotowoltaicznej, jest promieniowanie elektromagnetyczne. Czy panele fotowoltaiczne wytwarzają pole magnetyczne? Owszem, działanie paneli generuje pole elektromagnetyczne, jednak jest ono niejonizujące. Oznacza to, że nie ma negatywnego wpływu na środowisko oraz stan zdrowia osób przebywających w pobliżu.​​​​​​​

To, jakie jest oddziaływanie fotowoltaiczne na zdrowie ludzkie, sprowadza się jednak do procesu produkcji paneli. Materiały wykorzystywane w tym celu takie jak kwas solny to substancje toksyczne o właściwościach wybuchowych. Co więcej, w momencie wytwarzania modułów fotowoltaicznych do atmosfery przedostaje się dwutlenek węgla. Jego emisja jest jednak o wiele niższa, niż w przypadku spalania paliw kopalnych. Szacuje się, że od momentu produkcji, aż po utylizację paneli, wygenerują one średnio 50-60 g CO2e za 1 kWh. Dla porównania do produkcji 1 kWh z paliw węglowych potrzebne jest blisko aż 1000 g CO2e.

Panele fotowoltaiczne a ryzyko pożaru i porażenia prądem

Zależność pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a polem magnetycznym to nie jedyne, czego obawiają się ich potencjalni użytkownicy. Niepokój w związku ze szkodliwością paneli słonecznych często dotyczy ryzyka pożaru. Moduły fotowoltaiczne dostępne na polskim rynku muszą spełniać wszystkie wymagania ochrony przeciwpożarowej, dlatego mitem jest, że zwiększają one ryzyko uderzenia pioruna i pożaru dachu. Istnieje również możliwość zakupu paneli niepalnych.

Kolejną kwestią jest ryzyko porażenia prądem. Większe instalacje fotowoltaiczne generują napięcie stałe sięgające nawet 1000 V. Jest ono niebezpieczne przede wszystkim dla osób dokonujących instalacji i konserwacji systemu. Przy eksploatacji poprawnie wykonanych i zamontowanych paneli fotowoltaicznych to ryzyko zostaje zniwelowane. Wykorzystanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych, zwarciowych i instalacji odgromowych rozwiewa więc wszelkie wątpliwości odnośnie tego, czy panele fotowoltaiczne są szkodliwe dla zdrowia.

 

Czy panele fotowoltaiczne są szkodliwe – utylizacja i recykling paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne zawierają niebezpieczne pierwiastki, jednak nie są one szkodliwe do momentu, kiedy komponenty instalacji pozostają nieuszkodzone. Kwestia tego, czy fotowoltaika jest szkodliwa dla zdrowia, zależy więc od właściwej utylizacji paneli. Całego procesu nie należy podejmować się samodzielnie – to producent jest zobowiązany do odbioru modułów, a następnie ich recyklingu lub utylizacji.​​​​​​​

Oczywiście lepiej, jeśli producent paneli słonecznych zakłada ich recykling, który obejmuje ponowne użycie jak największej ilości materiałów, między innymi aluminium czy krzemu. Wybór takiego procesu odgrywa kluczową rolę w trosce o środowisko i pozwala zniwelować negatywne zależności pomiędzy cyklem życia paneli fotowoltaicznych a zdrowiem. Odpowiedź na pytanie, czy fotowoltaika jest zdrowa, zależy więc od procesu produkcji paneli, ich eksploatacji oraz metod utylizacji.

Wiele wątpliwości na temat tego, czy panele fotowoltaiczne są bezpieczne, wynika ze strachu przed nowymi technologiami i mitów na ich temat. Taka inwestycja pozwoli Ci zgromadzić oszczędności i przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń prowadzących do degradacji środowiska naturalnego.