Globalne ocieplenie – fakty oraz mity tego zjawiska
Ekologia

Globalne ocieplenie – fakty oraz mity tego zjawiska

28 Stycznia 2023

Postępujące zmiany klimatyczne, które wynikają z globalnego ocieplenia to poważne zagrożenie dla życia na Ziemi. Niestety, za nasilony i postępujący wzrost średniej temperatury na planecie odpowiadają ludzie. Jak ograniczyć globalne ocieplenie?

​​​​​​​Globalne ocieplenie – skąd się bierze?

Globalnym ociepleniem określa się wzrost średniej temperatury na Ziemi. Jego przyczyną jest nasilenie efektu cieplarnianego, co jest najczęstszymi wątpliwościami osób powielających mity na temat globalnego ocieplenia Ziemi. Dlaczego tak się dzieje? Sam efekt cieplarniany jest naturalnym zjawiskiem polegającym na podwyższeniu temperatury danej planety. Dzieje się to za sprawą gazów cieplarnianych, które są obecne w atmosferze. Co więcej, jego występowanie to niezbędny czynnik, aby na Ziemi powstało życie.

Zjawisko przestaje być korzystne dla planety w momencie, gdy jest nasilone. Z kolei na pogłębianie się efektu cieplarnianego ogromny wpływ ma działalność człowieka, m.in. spalanie paliw kopalnych, masowe wykorzystywanie freonu we wcześniejszych latach i wysoko rozwinięte przemysł czy transport. Gdy w atmosferze Ziemi znajduje się zbyt duża ilość gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla czy metan, efekt cieplarniany się pogłębia. Powoduje to nagrzewanie się powierzchni planety i zwiększenie panującej na niej temperatury, a co za tym idzie, pojawiają się efekty globalnego ocieplenia, jak m.in. topnienie lodowców czy częste występowanie anomalii pogodowych.

Czy globalne ocieplenie przyśpiesza?

W kwestii tego, czy globalne ocieplenie istnieje, nie powinno być już żadnych wątpliwości, ponieważ jego skutki już teraz są widoczne gołym okiem. Drugą sprawą jest to, czy niebezpieczne zjawisko przyspiesza? Niestety tak, i żeby powstrzymać ten postępujący proces, konieczne jest natychmiastowe działanie. Naukowcy szacują, że już w ciągu najbliższych 20 lat średnia temperatura na Ziemi może wzrosnąć.

Dzięki dorobkowi naukowemu oraz licznym badaniom i analizom już teraz można wysunąć konkretne wnioski. Aby zapobiec katastrofie, konieczne jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 50% do 2030 roku i całkowite zniwelowanie ich produkcji do 2050 roku. W przeciwnym razie globalne ocieplenie klimatu doprowadzi do drastycznych zmian, które bezpośrednio zagrożą zdrowiu ludzi i życiu na Ziemi.

Jak można walczyć z globalnym ociepleniem?

Walka z globalnym ociepleniem polega na zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, który przedostaje się do atmosfery za sprawą spalania paliw kopalnianych. Nie ulega wątpliwości, że kluczowe w tym przypadku są decyzje poszczególnych krajów oraz największych koncernów i fabryk, a także instytucji zajmujących się ochroną środowiska.

Nie oznacza to jednak, że stanowisko pojedynczych osób nie ma tu znaczenia. Jak zapobiegać globalnemu ociepleniu? Bardzo ważne, aby w ramach przeciwdziałania temu zjawisku jak największa ilość gospodarstw domowych zrezygnowała z tradycyjnego ogrzewania na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Należą do nich, m.in. biomasa czy elektrownie geotermalne i wiatrowe.

Kolejnym sposobem walki z globalnym ociepleniem jest ograniczenie śladu węglowego poprzez codzienne nawyki jak gaszenie światła, gdy wychodzisz z pokoju, korzystanie z energooszczędnych żarówek czy rezygnacja z podróży samochodem spalinowym na rzecz publicznych środków transportu bądź roweru. W rzeczywistości nawet tak drobne przyzwyczajenia zastosowane przez wielu ludzi są w stanie pozytywnie zmienić sytuację klimatyczną na świecie.

Jak zapobiegać globalnemu ociepleniu w innych obszarach życia? Wybieraj usługi firm korzystających z ekologicznych rozwiązań i propagujących ideę zrównoważonego rozwoju. Świetnym przykładem jest InPost, który dzięki dostawom do automatów Paczkomat ogranicza emisję dwutlenku węgla nawet do 75% w porównaniu z dostawami paczek bezpośrednio do domów klientów.

Czy globalne ocieplenie można zatrzymać?

Jak zostało już wspomniane, zatrzymanie katastrofalnych skutków i minimalizacja zagrożeń globalnego ocieplenia, są możliwe tylko pod ściśle określonym warunkiem. Emisja gazów cieplarnianych w najbliższym czasie musi zostać maksymalnie ograniczona, a następnie zredukowana do zera. Ma to na celu ograniczenie przyrostu temperatury Ziemi maksymalnie do 1,5 st. C w porównaniu z epoką przedindustrialną.

Mowa tu przede wszystkim o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, a także usuwaniu go z atmosfery, a więc minimalizacji jego stężenia. Aby było to możliwe, wszelkie gałęzie przemysłu muszą oprzeć swoje procesy produkcyjne o alternatywne źródła energii, inne niż spalanie paliw kopalnych. To samo dotyczy również gospodarstw domowych, które do ogrzewania wykorzystują węgiel.

Kolejną kwestią są zmiany w rolnictwie i leśnictwie, które polegają m.in. na ograniczeniu hodowli bydła oraz szeroko pojętej ochronie ekosystemów. Należy pamiętać, że produkcja mięsa oraz produktów odzwierzęcych odpowiada za znaczną część gazów cieplarnianych emitowanych przez człowieka.

Jak powstrzymać globalne ocieplenie? Szkodliwe następstwa działalności firm z tego obszaru wynikają z ogromnego zapotrzebowania na mięso. Warto więc w miarę możliwości ograniczyć jego spożycie na co dzień. Jeśli tak się nie stanie, światu zagrażają następstwa globalnego ocieplenia. Antarktyda, a dokładniej topnienie znajdujących się na jej terenie lodowców, przyczyni się do podniesienia poziomu mórz. To natomiast doprowadzi do takich zagrożeń jak powodzie, huragany czy zanieczyszczenie gleb.

Globalne ocieplenie – jak wpływa na zmiany klimatu?

Niezliczona ilość naukowców przedstawiła szereg dowodów na globalne ocieplenie i nie ma już wątpliwości, że to poważny, zagrażający życiu na Ziemi problem. Często terminów globalnego ocieplenia i zmiany klimatu używa się zamiennie i choć oba zjawiska bezpośrednio się ze sobą wiążą, pojęcia te nie są tożsame.

Jednakże globalne ocieplenie polega na postępującym wzroście średniej temperatury powierzchni planety. Z kolei zmiany klimatu odnoszą się nie tylko do wzrostu średniej temperatury w skali globalnej, ale i wszelkich, coraz częściej występujących anomalii pogodowych.

Można powiedzieć, że globalne ocieplenie jest jednym ze skutków zmian klimatu. Już teraz obserwuje się konsekwencje tego zjawiska, jak pożary, susze czy wzmożone opady, które bez podjęcia niezbędnych środków będą się pogłębiać.

Na co jeszcze wpływają zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie? Lodowce, które topnieją na skutek podwyższenia średnich temperatur, przyczyniają się nie tylko do podniesienia poziomu wód. Zjawisko skutkuje też utratą środowiska naturalnego przez wiele gatunków zwierząt. Niektóre z nich, aby przeżyć, muszą przemieszczać się na inne tereny. Może to spowodować zaburzenia porządku łańcucha pokarmowego.

Postępujące zmiany klimatu mają więc wpływ również na florę i faunę. Ta część gatunków zwierząt i roślin, która nie potrafi na bieżąco przystosowywać się do postępujących przeobrażeń, jest zagrożona wyginięciem.

Negatywne skutki dotyczą jednak nie tylko środowiska naturalnego, ale i życia społecznego. Skrajnie wysokie temperatury mogą spowodować wzrost umieralności w porze letniej. Z kolei ekstremalne zjawiska pogodowe przyczyniają się do większej częstotliwości wypadków. Przykładami są skutki powodzi, pożarów i intensywnych burz, w wyniku których wiele osób może stracić swój dorobek.

Zmiany klimatyczne wynikające z emisji gazów cieplarnianych na skutek działalności człowieka już teraz są przerażające. Każda osoba powinna więc czuć się odpowiedzialna za podjęcie walki z postępującym globalnym ociepleniem.