Grupa InPost: duże wzrosty wszystkich kluczowych wskaźników

Pocztowo-logistyczna spółka w ostatnich dziewięciu miesiącach wypracowała przychody na poziomie blisko 408 mln zł, czyli o 32 proc. wyższe niż przed rokiem. InPost obsłużył w tym okresie 279,9 mln przesyłek i odnotował bardzo dynamiczny rozwój uruchomionej w czerwcu usługi kurierskiej.

Zgodnie z założeniami strategicznymi jakie InPost prezentował przed giełdowym debiutem, Spółka skupiła się m.in. na stałym umacnianiu swojej pozycji w obszarze e-commerce. Przychody z obsługi przesyłek w tym sektorze wyniosły 62,1 mln zł, co stanowi wzrost o 281 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r. Największy wpływ na tak dobry wynik ma nawiązana pod koniec 2014r. współpraca z serwisem Allegro, w ramach której InPost obsłużył ponad 3,5 mln przesyłek w trzech kwartałach. Ponadto, od trzeciego kwartału ruszyła usługa skierowana do użytkowników sklepów internetowych „E-commerce  polecony InPost”.

Bardzo szybko rośnie także działalność kurierska, która rozwijana jest od czerwca 2015 r. Do końca września kurierzy InPost dostarczyli blisko 900 tys. przesyłek i z miesiąca na miesiąc liczba ta rośnie o kilkadziesiąt procent. Od listopada kurierzy InPost będą również dostarczać przesyłki dla użytkowników Allegro, co wpłynie na dynamikę wolumenów w kolejnych kwartałach.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników trzech kwartałów, ponieważ odnotowaliśmy wzrosty we wszystkich najważniejszych grupach produktów, zarówno po stronie przychodów, jak i obsłużonych wolumenów. Przełożyło się to na zysk z działalności operacyjnej, który osiągnął poziom 14,5 mln zł i jest wyższy o 12 proc. od zeszłorocznego. Wypracowane wyniki pokazują, że skutecznie realizujemy strategię rozwoju – komentuje Sebastian Anioł, Prezes Zarządu InPost S.A.

W październiku uruchomiona została kolejna usługa zapowiadana w strategii rozwoju Spółki. Jest to system dostaw międzynarodowych w ramach InPost Cross Border. Oferta przesyłek zagranicznych obejmuje usługi kurierskie ‘door-to-door’ do 15 europejskich krajów oraz dostawę do Paczkomatów® InPost w Czechach i na Słowacji.

Wyniki InPost:

tys. zł

9 mcy’15

9 mcy’14

Zmiana %

3Q 2015

3Q 2014

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

407 809

308 853

32%

137 998

96 376

43%

Zysk/(Strata) EBIT

14 486

12 913

12%

1 450

(3 524)

-

Zysk/(Strata) EBITDA

25 474

15 128

68%

5 174

(2 778)

-

Zysk/(Strata) netto

9 713

8 922

9%

170

(2 932)

-

 

***

InPost S.A. to największy niezależny operator pocztowy działający na rynku od 2006 r. w ramach Grupy Kapitałowej Integer.pl i jedyny tego typu podmiot działający na skalę ogólnopolską. Od października 2015 r. notowany na GPW. Jest jedynym prywatnym operatorem pocztowym posiadającym co najmniej jedną stałą placówkę pocztową w każdej gminie miejskiej i miejsko-wiejskiej. Od 1 czerwca 2014 r. realizacja usług pocztowych pod marką „InPost” organizowana jest wyłącznie w ramach Grupy InPost, do której w ubiegłym roku dołączyła Polska Grupa Pocztowa. W skład Grupy InPost wchodzą również spółki InPost Finanse sp. z o.o. i Bezpieczny List sp.z.o.o.

Ponadto, InPost S.A. jest wyłącznym operatorem logistycznym sieci Paczkomatów® dostępnych w całej Polsce. Jest również partnerem logistycznym Integer.pl w zakresie obsługi przesyłek kurierskich.  

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Kądziołka
Rzecznik Prasowy
InPost S.A.
wkadziolka@inpost.pl
+48 725 25 09 85

Kinga Fromlewicz
InnerValue
k.fromlewicz@innervalue.pl
+48 720 855 650

reklama na paczkomacie

Twoja reklama na Paczkomacie

Z początkiem stycznia wprowadziliśmy na rynek nową ofertą reklamową na Paczkomatach, która mocno namiesza na tradycyjnym rynku kampanii outdoorowych. Na kilku tysiącach Paczkomatów, rozmieszczonych w centrach i najbardziej atrakcyjnych miejscach polskich miast, będzie można wykupić spersonalizowaną reklamę.