Kolejne serie obligacji Grupy Integer.pl zadebiutuje na CATALYST

W dniu 12 lutego w alternatywnym systemie obrotu CATALYST zadebiutują kolejne serie obligacji Grupy Integer.pl – trzyletnie obligacje serii INT1217 oraz pięcioletnie obligacje serii INT1219. Obligacje obu serii zostały wyemitowane jako niezabezpieczone w grudniu 2014 roku. Obligacje - o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł - są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w wysokości wskaźnika WIBOR 6M, powiększonego o marżę. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 miesięcy. Integer.pl S.A. zadebiutował na Catalyst 24 lipca 2014 r. Wraz z bieżącymi seriami obligacji w obrocie znajdą się  obligacje o łącznej wartości nominalnej 120 milionów złotych.

Obligacje serii INT1217 oraz serii INT1219 zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Data wykupu obligacji serii INT1217 została określona na dzień 12.12.2017 roku, natomiast dla serii INT1219 na dzień 12.12.2019 roku.

„Dobrze zaplanowany program emisji obligacji oraz środki pozyskane z oferty prywatnej pozwalają nam rozwijać kluczowe obszary biznesowe i nadal inwestować w Paczkomaty® InPost na świecie. Finansowanie rozwoju easyPack w Europie jest zabezpieczone w ramach kapitałów wniesionych przez PineBridge i Integer.pl. W magazynach mamy gotowe do instalacji 1,8 tysiąca maszyn, które są przeznaczone na projekt włoski, francuski i dopełnienie brytyjskiego. Natomiast działalność w krajach spoza Europy rozwijamy z własnych środków. Dotyczy to np.: Kanady, Emiratów Arabskich czy Malezji. One również w przyszłości będą objęte projektem easyPack, gdyż wniesiemy do tej spółki aktywa, które finansowaliśmy. Dzięki temu mamy opcję utrzymania większościowego udziału w spółce, co jest naszym głównym celem” – mówi Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl S.A.

W 2014 roku spółka Integer.pl S.A. dokonała jeszcze dwóch innych emisji obligacji, które po przydziale także trafiły na rynek Catalyst. W lipcu 2014 roku do alternatywnego systemu obrotu wprowadzono 30 tysięcy obligacji na okaziciela serii INT0617 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Z kolei w grudniu 2014 roku na rynek Catalyst trafiło 60 tysięcy obligacji na okaziciela serii INT0918 o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł.

Grupa Integer.pl wypracowała po 3 kwartałach 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 436,73 mln zł, co oznacza wzrost o 82% rok do roku. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA wyniósł 21,66 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 9,49 mln zł.

Grupa Integer.pl intensywnie rozwija się w 3 głównych obszarach:

  • Paczkomaty® InPost

•    W Polsce działa 1.100 Paczkomatów® InPost, które będą systematycznie rozbudowywane jeśli chodzi o pojemność. Ponadto InPost zawarł porozumienie z Allegro o strategicznej współpracy w ramach dostaw produktów zamawianych online. Teraz w opcjach przesyłki każdy e-sprzedawca może dodać nowe możliwości: Allegro Paczkomaty® InPost (7,99 zł) i Allegro Polecony InPost (3,94 zł). Jesto to najtańsza dostępna forma dostawy – zarówno w odniesieniu do listu poleconego, jak i paczki. W każdej z tych opcji klienci mają zagwarantowany darmowy zwrot kupionego towaru. Poza Allegro, konsumenci kupujący we wszystkich sklepach internetowych także mają możliwość bezpłatnej wymiany towaru lub zwrotu za pośrednictwem Paczkomatów® InPost i serwisu SzybkieZwroty.pl. Wszystkie Paczkomaty® InPost są wyposażone w czytniki kart płatniczych, część obsługuje też płatności zbliżeniowe - docelowo funkcjonalność ta będzie wprowadzona we wszystkich urządzeniach.
•    Na świecie funkcjonuje – w różnych modelach biznesowych – ponad 3500 Paczkomatów® InPost. Innowacyjne terminale Grupy Integer.pl są dostępne na 5 kontynentach. Budowa własnych sieci Paczkomatów® InPost na świecie jest realizowana przez spółkę easyPack we współpracy z funduszem PineBridge Investments i obejmuje uruchomienie 12 – 16 tys. maszyn w Europie do końca 2016 roku. EasyPack kontynuuje dynamiczną ekspansję Paczkomatów® InPost – sieć terminali istotnie zwiększyła swój zasięg na terytorium kluczowych europejskich rynków e-commerce, m.in. w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Grupa Integer.pl zintensyfikowała swoje działania także na pozostałych kontynentach, rozpoczynając instalację urządzeń w: Azji, na Bliskim Wschodzie oraz Ameryce Północnej.

  • InPost – usługi pocztowe

Największy prywatny operator pocztowy w Polsce – na koniec III kwartału 2014 roku realizował kontrakty na obsługę korespondencji na rzecz aż 2600 przedsiębiorstw w Polsce, zarówno instytucji publicznych, jak i firm prywatnych. Oznacza to wzrost o 20% od początku roku.

W grudniu 2014 InPost – największy prywatny operator pocztowy w Polsce – sfinalizował przejęcie 100% akcji Polskiej Grupy Pocztowej SA. Spółki zintegrowały swoje struktury operacyjne, a formalne przejęcie akcji stanowiło ostatni etap w procesie akwizycji PGP. Tym samym zwiększy się potencjał obsługi korespondencji przez InPost, w tym także w zakresie kontraktów publicznych. PGP pozostanie jednak oddzielną spółką i marką dedykowaną dla klienta biznesowego wymagającego zaawansowanych usług pocztowych.

W ostatnim czasie InPost wygrał przetargi na obsługę korespondencji rządowego Centrum usług Wspólnych o wartości 33 mln zł oraz KRUS – wycenionego na niemal 23 mln zł. Ponadto InPost wraz z PGP od roku realizuje obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur – dwuletni kontrakt ma wartość niemal 500 mln zł i obejmuje 100 mln przesyłek.

InPost i PGP oferują atrakcyjne ceny usług pocztowych – nawet o 40% niższe niż konkurencja – oraz najwyższą na rynku skuteczność doręczeń – aż 75% przesyłek poleconych doręczonych jest bezpośrednio do adresata (bez awiza). Spółki notują także wyższą niż operator wyznaczony terminowość doręczeń przesyłek poleconych – 92% dla listów D+3 oraz 97,5% dla listów D+5.

InPost dysponuje siecią ponad 8.300 punktów obsługi klienta w całej Polsce, z których 76% czynna jest także w soboty, a 8 proc. w niedziele. Codziennie ponad 10.000 doręczycieli dostarcza pocztę do drzwi mieszkańców w całej Polsce. Adresaci i nadawcy mogą śledzić drogę listów na stronach inpost.pl. W 2013 roku liczba przesyłek obsłużonych przez InPost wyniosła około 240 mln sztuk, zaś w 2014 roku 300 mln sztuk. Listy i paczki dostarczane przez InPost są sekwencjonowane w nowoczesnej sortowni o powierzchni 10 tysięcy m2, która obsługuje nawet 1,2 mln przesyłek dziennie dzięki ultranowoczesnym sorterom.

  • InPost Finanse

InPost Finanse działa w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Spółka posiada bogatą ofertę produktową w obszarze: ubezpieczeń, dostarczania przekazów pieniężnych czy mobilnych płatności. Firma obsługuje miesięcznie ponad 100 tys. przekazów, m.in. na rzecz KRUS, Urzędów Miasta czy MOPS. Ponadto InPost Finanse uruchamia punkty kasowe w urzędach skarbowych.

InPost Finanse – w IV kwartale 2014 roku – po raz kolejny istotnie rozszerzył zasięg awizacji przekazów pieniężnych. Dzięki umowie partnerskiej z PKO Bankiem Polskim przekazy dostarczane przez operatora są awizowane do prawie 2300 nowych punktów zlokalizowanych w oddziałach własnych oraz agencyjnych największego polskiego banku na terenie całego kraju.

W I kwartale 2015 roku InPost Finanse wraz z InPost wprowadził do swojej oferty rozwiązanie finansowo-logistyczne, dzięki któremu doręczenie umowy oraz wypłata gotówki, realizowane będą w ramach jednej usługi. „Umowa Plus Gotówka” to rozwinięcie popularnej metody Smart Courier, w ramach której kurier dostarcza odbiorcy umowę, a jej podpisaną wersję zwrotnie przekazuje nadawcy. Usługa ma szansę istotnie rozszerzyć ofertę banków i instytucji finansowych, umożliwiając im wyjątkowo wygodny sposób dostarczania m.in. kredytów oraz pożyczek gotówkowych.

W segmencie ubezpieczeń InPost Finanse działa we współpracy z czołowymi rynkowymi graczami, m.in.: Generali T.U., LINK4, Liberty Ubezpieczenia oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Spółka – na szeroką skalę – świadczy również outsourcing procesów rozliczeniowo-transakcyjnych. W tym zakresie obsługuję m.in. największe telekomy w Polsce.

Więcej informacji na: www.integer.pl, www.paczkomaty.pl oraz www.inpost.pl.