Na czym polega ekologia społeczna?
Ekologia

Na czym polega ekologia społeczna?

29 Stycznia 2023

​​​​​​​Temat ekologii, poza tym, że jest coraz istotniejszy w dyskusjach, zauważalnie zaczyna rzutować na codzienne wybory oraz podejmowane decyzje – nie tylko jednostek. Ekologia społeczna to dziedzina nauki skupiająca się na świadomości obywatelskiej, co miało niebagatelny wpływ na rozpatrywanie problemów ekologicznych przez różne warstwy społeczne i grupy, tworząc chociażby ekologiczne kampanie klimatyczne.

Czym jest ekologia społeczna?

Termin ekologii społecznej w socjologii to pojęcie, odnoszące się do badań nad środowiskiem i jego wpływem na sposób życia skupisk ludzkich, procesów adaptacyjnych w odniesieniu do środowiska geograficznego oraz umiejscowienia w przestrzeni. Zajmuje się relacjami społeczeństwo-natura, kładąc szczególny nacisk na interesy grup społecznych w obszarze zarządzania przyrodą.

​​​​​​​Rodzaje ekologii społecznej

Wyróżniamy 5 rodzajów ekologii społecznej: legalną, demograficzną, futurologiczną, miejską i ekologiczną.

  • Typ ekonomiczny przede wszystkim skupia się na „moralnej ekonomii”, w której przekonaniu zachowanie równowagi pomiędzy światem przyrody i ludzi, a nie dążenie do maksymalizacji zysków wszelkim kosztem, byłoby rozwiązaniem wielu problemów społeczno-ekologicznych.
  • Ekologia demograficzna skupia swoje zasoby na obserwacji, modelowaniu i opisie populacji, jej stanu i dynamiki. Analizuje liczebność populacji i jej charakterystykę, jest poświęcona badaniu losów osobników i ich grup.
  • Typ futurologiczny skupia się na prognozach, głównie w sferze zagrożeń i możliwości związanych z ekologią. Jest „generatorem scenariuszy”, które mogą się pojawić. Pozwala na opracowanie sposobów odpowiednio wczesnego reagowania, dzięki odpowiedniemu przewidywaniu i dostępnej technologii.
  • Miejski rodzaj ekologii społecznej w głównej mierze skupia się na aglomeracjach, ekologicznych ruchach społecznych w miastach, ich funkcjonowaniu, produkowanych zanieczyszczeniach, relacjach społeczno-przestrzennych oraz procesach takich jak: segregacja, koncentracja, inwazja i sukcesja, które stanowią czynniki funkcjonowania i istnienia miast.
 

Ekologia społeczna – zadania i wyzwania

Głównym zadaniem ekologii społecznej jest badanie i obserwacja mechanizmów wpływania człowieka na środowisko i zachodzących przemian, będących wynikiem działalności ludzkiej. Główne wyzwania i problemy, z jakimi mierzy się ekologia społeczna, można sprowadzić do trzech najważniejszych punktów związanych ze skalą:

  • w skali planetarnej dochodzi do skupienia na prognozie populacji i zasobów, w warunkach dynamicznego rozwoju przemysłowego oraz planowaniu sposobów na dalszy rozwój społeczeństwa;
  • w skali regionalnej praca ekologii społecznej sprowadza się do badania poszczególnych ekosystemów w danym obszarze (regionie);
  • w mikroskali działania skupiają się na badaniu i określaniu parametrów i głównych cech życia w mieście, jego jakości i możliwości poprawy.

Ekologia społeczna, poza polem naukowym, kształtuje się także jako ekologiczny ruch społeczny, to znaczy, że może mieć ogromny wpływ na wygląd miast i gospodarowanie zasobami aglomeracji. Daje nadzieje na to, że problemy natury, z którymi się mierzymy, wynikają z głęboko zakorzenionych problemów społecznych. Zmieniając jedno, możemy pozytywnie wpłynąć na drugie, zapewniając równowagę w funkcjonowaniu dzisiejszego świata.