Radio Kraków przeprasza InPost

InPost informacja

Radio Kraków przeprasza za opublikowanie niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji nt InPost: 

"Radio Kraków przeprasza firmę InPost za podanie nieprawdziwych informacji o wycieku danych i posiadaniu „udokumentowanych informacji dotyczących ponad 7 400 000 przesyłek. Przy każdym zamówieniu widnieją dane osobowe takie jak numer telefonu, adres email, często złożony z imienia i nazwiska oraz - w wielu przypadkach - dokładny adres odbiorcy i nadawcy” - Radio Kraków nie było i nie jest w posiadaniu takich danych."

W dniach 18-19.03.2019 roku w trakcie aktualizacji aplikacji Manager Paczek (https://manager.paczkomaty.pl) został zidentyfikowany incydent związany z wyświetlaniem się niektórym użytkownikom aplikacji informacji dotyczących przesyłek, które nie były nadane przez aktualnie zalogowanego użytkownika. Incydent dotyczył 0.04% użytkowników ściśle przez nas zidentyfikowanych. Incydenty występowały okresowo i były krótkotrwałe. Dane obejmowały zakres, jaki podali nadawcy w serwisie.

Odpowiednie działania zapobiegawcze zostały w trybie natychmiastowym podjęte przez zespoły IT. Niezwłocznie wprowadzono także rozwiązanie, które uniemożliwia dostęp do informacji o przesyłkach. Zgodnie ze standardową procedurą bezpieczeństwa danych osobowych grupy Integer.pl zgłoszono incydent do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprzejmie prosimy o nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji dotyczących powyższego wydarzenia. Wszelkie celowe powielanie i komentowanie niesprawdzonych danych, będziemy zmuszeni skierować na odpowiednią drogę prawną.