Wyciek danych – co należy robić w tej sytuacji?
Porady

Wyciek danych – co należy robić w tej sytuacji?

10 Grudnia 2023

Dane osobowe to poufne informacje, które służą do zidentyfikowania tożsamości danej osoby. Z tego powodu powinny być należycie chronione. Ich publiczne udostępnienie w internecie może nieść za sobą skutki prawne i wizerunkowe. Dowiedz się, czym jest wyciek danych osobowych, gdzie zgłosić taką sytuację i jakie mogą być jej konsekwencje.

Wyciek danych – na czym polega?

Mianem wycieku danych określa się niepożądane zdarzenie, które prowadzi do upublicznienia poufnych informacji (np. nazwisk i adresów pracowników) i umożliwia osobom nieupoważnionym ich przetwarzanie i wykorzystywanie. W tym kontekście mówi się o naruszeniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wyciek danych najczęściej pochodzi z dużych lub mniejszych organizacji, takich jak urząd, bank czy firma, w której pracujemy. Takie naruszenie może dotyczyć także prywatnej jednostki (np. poprzez upowszechnienie informacji z dowodu osobistego czy paszportu), a w rezultacie doprowadzić do utracenia części majątku.

Co należy zrobić, kiedy wyciekły moje dane osobowe?

Pierwszym krokiem jest przede wszystkim zgłoszenie wycieku danych. Jeśli są to dane pochodzące z ważnych dokumentów, takich jak dowód osobisty, paszport czy karta kredytowa, to należy sprawę przekazać odpowiednim organom. Gdy podejrzewasz, że ktoś ukradł Twój dokument, to od razu zgłoś to na policję (kartę bankową należy również zastrzec w banku). Jeśli jednak nie była to kradzież, a jedynie zgubienie, to skieruj się do organu wydającego dokument, czyli w przypadku dowodu osobistego do gminy, a karty bankowej – banku.

Nierzadko dochodzi jednak do internetowego wycieku danych – jak sprawdzić, które informacje zostały udostępnione? Warto od razu przekazać sprawę administratorowi danych. Jedną z opcji jest również złożenie skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ważne, by dokonać tego w ciągu 72 h od wycieku. Dzięki temu uzyskasz lepsze zabezpieczenie na przyszłość. Niestety, sama skarga do tego organu nie wystarczy, by otrzymać rekompensatę finansową.

​​​​​​​Wyciek danych osobowych – odszkodowanie

Wyciek danych jest w stanie doprowadzić do strat finansowych osoby, której poufne informacje zostały upowszechnione. W takim wypadku przysługuje prawo do ubiegania się o rekompensatę. Wtedy należy podjąć odpowiednie kroki prawne np. zgłosić sprawę na policję, szczególnie gdy podejrzewa się działanie czynu karalnego, takiego jak kradzież czy hakerstwo. Jeśli postępowanie wejdzie na drogę sądową, to sąd po skazaniu ma prawo zobowiązać przestępcę do naprawienia wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę.

Każda osoba może samodzielnie ubiegać się w sądzie o wypłacenie odszkodowania, jeśli dojdzie do naruszeń ochrony danych osobowych. Co prawda, wiążą się z tym koszty postępowania sądowego, jednak są przypadki, w których zostaje się z nich zwolnionym. A jaka jest wysokość odszkodowania za wyciek danych? To, oczywiście, zależy od charakteru wyrządzonej szkody, a także konsekwencji, jakie za sobą niesie.

Jakie mogą być skutki wycieku danych?

Upowszechnienie danych osobowych przytrafia się nie tylko pojedynczym osobom, ale również przedsiębiorstwom i organizacjom. Warto zdawać sobie sprawę, że taki wyciek danych osobowych z firmy prowadzi bezpośrednio do naruszenia jej wizerunku, a w dalszych krokach nawet do poważnych strat finansowych, a nawet i upadłości.

Tego rodzaju niepożądane zdarzenie świadczy o kompromitacji danej instytucji na rynku, przez co z pewnością straci na zaufaniu klientów. To z kolei przełoży się na mniejsze zyski. Nie jest to jedyne ryzyko. Czasami wysokość kar za ujawnienie danych przybierze formę 4% całkowitego obrotu z poprzedniego roku obrotowego lub konkretnie – 200 000 euro. Jak więc można się domyślić, dla mniejszych firm będzie to przypuszczalnie koniec działalności.

Wiesz już, na czym polega wyciek danych osobowych, co zrobić w takiej sytuacji i jakim organom to zgłosić. Można również ubiegać się o odszkodowanie, jednak zawsze warto pamiętać o zapewnieniu lepszego bezpieczeństwa konkretnym danym, aby uniknąć wycieku w przyszłości.

InPost mobile
Nie masz jeszcze apki InPost Mobile? Pobierz ją już teraz!
Z aplikacją InPost życie jest prostsze. Wysyłaj paczki szybciej niż kiedykolwiek, dzięki funkcji zdalnego otwarcia skrytki i nadaniu bez etykiety. Oszczędzaj czas z apką!
Nie masz jeszcze apki InPost Mobile? Pobierz ją już teraz!
Z aplikacją InPost życie jest prostsze. Wysyłaj paczki szybciej niż kiedykolwiek, dzięki funkcji zdalnego otwarcia skrytki i nadaniu bez etykiety. Oszczędzaj czas z apką!