Fundacja InPost

Fundacja InPost -wspieramy naszych Pracowników
i rozwój ich pasji

InPost tworzą LUDZIE. Fundacja InPost powstała, aby wspierać naszych Pracowników i pomóc im rozwijać ich pasje. Chcemy, by mogli zdobywać nowe kompetencje i budować pewność siebie, która pozwala odważnie przeć do przodu i realizować marzenia. Kreatywne myślenie i odwaga to nieodłączne elementy w historii rozwoju naszych usług, chcemy więc w tym zakresie wspierać cały #InPostTeam. Pomagamy również naszym Pracownikom w trudnych sytuacjach losowych oraz w prowadzeniu ich własnych działań charytatywnych.

InPost to dziś międzynarodowa organizacja, ale naszą siłą na zawsze pozostanie pielęgnowanie ducha startupu - elastyczność, wykraczanie poza schemat, ciągłe doskonalenie usług i szukanie nowych możliwości. Nigdy nie zapominamy o naszych korzeniach!

Główne cele naszej Fundacji InPost:

  1. Wspieramy Pracowników InPost i ich rodziny w trudnych sytuacjach losowych
  2. Pomagamy Pracownikom w realizacji działań, które przekładają się na pozytywne zaangażowanie społeczne, bo dotyczą, przykładowo, zrównoważonego rozwoju, pomocy lokalnym społecznościom, edukacji dzieci i młodzieży lub są realizowane w duchu przedsiębiorczości i innowacyjności,
  3. Wspieramy Pracowników realizujących swoje pasje sportowe.

W InPost chcemy inspirować i dawać naszym ludziom narzędzia, by w codziennym życiu towarzyszyła im pewność, że mogą sięgać jak najwyżej. Właśnie dlatego powołaliśmy Fundację InPost.

Zarząd Fundacji

Marcin Pulchny
prezes zarządu

 

Adam Aleksandrowicz
wiceprezes zarządu

Kontakt

Email: [email protected] służy tylko do składania wniosków o wsparcie. Wszystkie maile o innej treści (reklamacje, zapytania) nie będą obsługiwane.