Reklamacja:
Przesyłka nadana do automatu Paczkomat

Rodzaj zgłaszającego
 
Dane kontaktowe
Dane reklamowanej przesyłki
Prosimy o wskazanie 24-cyfrowego numeru przesyłki lub 10-cyfrowego kodu zwrotu (kod uzyskany na stronie szybkiezwroty.pl lub w serwisie Allegro).
Powód reklamacji
Protokół szkody
Protokół szkody
Opakowanie zewnętrzne:
Rodzaj opakowania:
Rodzaj szkody:
Uszkodzenie opakowania zewnętrznego:
Zabezpieczenie wewnętrzne:
Uszkodzenie zabezpieczenia wewnętrznego:
Maksymalny rozmiar załącznika nie może przekroczyć 3MB. Nazwa nie może zawierać spacji i polskich znaków diakrytycznych.
Pamiętaj! Protokół jest niezbędny do prawidłowego zweryfikowania zgłoszenia. Jeżeli nie został wcześniej sporządzony, poprosimy Cię o uzupełnienie dokumentów potwierdzających uszkodzenie przesyłki. Może to wydłużyć czas rozpatrzenia reklamacji.
Zdjęcia
Prosimy o załączenie zdjęć przedstawiających
opakowanie zewnętrzne
Maksymalny rozmiar załącznika nie może przekroczyć 3MB. Nazwa nie może zawierać spacji i polskich znaków diakrytycznych.
Maksymalny rozmiar załącznika nie może przekroczyć 3MB. Nazwa nie może zawierać spacji i polskich znaków diakrytycznych.
zabezpieczenie wewnętrzne przesyłki
Maksymalny rozmiar załącznika nie może przekroczyć 3MB. Nazwa nie może zawierać spacji i polskich znaków diakrytycznych.
Maksymalny rozmiar załącznika nie może przekroczyć 3MB. Nazwa nie może zawierać spacji i polskich znaków diakrytycznych.
uszkodzenie zawartości
Maksymalny rozmiar załącznika nie może przekroczyć 3MB. Nazwa nie może zawierać spacji i polskich znaków diakrytycznych.
Maksymalny rozmiar załącznika nie może przekroczyć 3MB. Nazwa nie może zawierać spacji i polskich znaków diakrytycznych.
Szczegóły reklamacji
Dane do wypłaty odszkodowania
Szanowny Kliencie!
Podanie danych do wypłaty odszkodowania pozwoli nam szybciej zlikwidować Twoją szkodę w przypadku uznania reklamacji.
Oświadczam, że:
Jestem płatnikiem VAT
Ubiegam się o wypłatę odszkodowania u innego ubezpieczyciela
Potwierdzenie wartości towaru - prosimy o załączenie dokumentu potwierdzającego wartość towaru
Potwierdzenie wartości towaru – to dokument potwierdzający realną wartość wysyłanego towaru. Może nim być na przykład: Faktura VAT, zrzut ekranu z zakończonej aukcji sprzedażowej, inny dowód zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Jeśli przesyłka nie miała charakteru handlowego (tj. nie zawierała towaru uprzednio zakupionego np. w sklepie internetowym) – należy przedłożyć oświadczenie Adresata lub Nadawcy dotyczące zawartości przesyłki. Jednocześnie informujemy, że brak dołączenia wskazanej dokumentacji może wydłużyć czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
Maksymalny rozmiar załącznika nie może przekroczyć 3MB. Nazwa nie może zawierać spacji i polskich znaków diakrytycznych.
Inne załączniki
W tym miejscu możesz załączyć dodatkowe dokumenty dotyczące reklamacji
Maksymalny rozmiar załącznika nie może przekroczyć 3MB. Nazwa nie może zawierać spacji i polskich znaków diakrytycznych.
Maksymalny rozmiar załącznika nie może przekroczyć 3MB. Nazwa nie może zawierać spacji i polskich znaków diakrytycznych.