Aż 5 tysięcy nowych skrzynek oddawczych dla mieszkańców terenów wiejskich

InPost – największy prywatny operator pocztowy w Polsce – rozdaje 5.000 darmowych skrzynek oddawczych odbiorcom indywidualnym na terenach wiejskich w ramach akcji „Skrzynka na listy”. Inicjatywa wynika z wciąż niewystarczająco rozwiniętej infrastruktury pocztowej w Polsce i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom odbiorców indywidualnych, którzy według ustawy Prawo pocztowe mają obowiązek zainstalowania prywatnych skrzynek pocztowych na swoich posesjach. Dzięki temu InPost zwiększy bezpieczeństwo korespondencji i ułatwi Polakom wypełnienie regulacji prawnych.

 

Akcja potrwa do 31 maja lub do wyczerpania zapasów. Bezpłatną skrzynkę może otrzymać osoba mieszkająca na terenie wiejskim, która poświadczy brak prywatnej skrzynki oddawczej oraz wypełni wniosek i złoży go w Punkcie Obsługi Klienta lub u doręczyciela InPost. Skrzynki na listy przyznane w ramach Akcji dostarczane będą na koszt InPost w ciągu 30 dni od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

„Priorytetem InPost jest skuteczność, jednakże brak skrzynki na listy często bardzo utrudnia to zadanie. Zamiast kierować sprawę do organów egzekwujących przestrzeganie prawa, a tym samym narażać klientów na kary pieniężne – InPost rozda bezpłatnie skrzynki na listy. Dzięki temu pomożemy Polakom wypełnić obowiązujące ich regulacje, zwiększając bezpieczeństwo korespondencji” – mówi Sebastian Anioł, prezes InPost.

Ponadto w kwietniu 2015 roku InPost podpisał z Pocztą Polską umowę na płatny dostęp do infrastruktury pocztowej. Jej kluczowym elementem jest udostępnienie InPost ponad 115 tysięcy zestawów skrytkowych, z których do tej pory mogli korzystać jedynie listonosze Poczty Polskiej. Umowa obowiązywać będzie na terenie całego kraju i stanowi milowy krok we współpracy operatorów z branży pocztowo-kurierskiej w Polsce. Dzięki zawartemu porozumieniu InPost dostarczy korespondencję do ponad 500 000 odbiorców, nieposiadających prywatnej skrzynki odbiorczej. Największe korzyści ze współpracy odniosą przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi. Podpisana pomiędzy operatorami umowa pozwoli im odbierać korespondencję InPost w ramach publicznej infrastruktury pocztowej, z której dotychczas korzystali.

InPost dysponuje siecią ponad 8.300 punktów obsługi klienta w całej Polsce, z których 76% czynna jest także w soboty, a 8% w niedziele. Codziennie ponad 10.000 doręczycieli dostarcza pocztę do drzwi mieszkańców w całej Polsce. Adresaci i nadawcy mogą śledzić drogę listów na stronach inpost.pl.

Aż 96% klientów twierdzi, że obsługa w placówkach InPost jest "dobra" i "bardzo dobra" – tak wynika z badań konsumenckich przeprowadzonych w punktach największego prywatnego operatora pocztowego w Polsce1. Sondaż potwierdza także zadowolenie Klientów z funkcjonowania całej sieci POK InPost w Polsce. Aż 76% ankietowanych uważa, że znajdują się one „blisko” lub „bardzo blisko” ich miejsca zamieszkania. Ponadto z badań MillwardBrown wynika, że aż 61% Polaków zna firmę InPost2.

W 2014 roku liczba przesyłek obsłużonych przez InPost wyniosła około 280 mln sztuk. Listy i paczki dostarczane przez InPost są sekwencjonowane w nowoczesnej sortowni, która obsługuje nawet 1,2 mln przesyłek dziennie dzięki zaawansowanym technologicznie urządzeniom sortującym.

W grudniu 2014 InPost sfinalizował przejęcie 100% akcji Polskiej Grupy Pocztowej SA. Spółki zintegrowały swoje struktury operacyjne, a formalne przejęcie akcji stanowiło ostatni etap w procesie akwizycji PGP. Tym samym zwiększy się potencjał obsługi korespondencji przez InPost, w tym także w zakresie kontraktów publicznych. PGP pozostanie jednak oddzielną spółką i marką dedykowaną dla klienta biznesowego wymagającego zaawansowanych usług pocztowych. W ostatnim czasie InPost wygrał przetargi na obsługę korespondencji rządowego Centrum usług Wspólnych o wartości 33 mln zł oraz KRUS – wycenionego na niemal 23 mln zł. Ponadto InPost wraz z PGP od roku realizuje obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur – dwuletni kontrakt ma wartość niemal 500 mln zł i obejmuje 100 mln przesyłek.

InPost i PGP dzięki efektywności operacyjnej oferują klientom najwyższą na rynku skuteczność doręczeń – aż 75% przesyłek poleconych doręczonych jest bezpośrednio do adresata (bez awiza). Spółki notują także wyższą niż operator wyznaczony terminowość doręczeń przesyłek poleconych – 92% dla listów D+3 oraz 97,5% dla listów D+5.