Odprawa celna krok po kroku — wszystko, co musisz wiedzieć
Porady

Odprawa celna krok po kroku — wszystko, co musisz wiedzieć

3 Października 2022

Odprawa celna stanowi nieodzowny element międzynarodowego transportu towarów. Podlegają jej zarówno przesyłki importowane do naszego kraju, jak i eksportowane poza jego granicę. Dotyczy również towarów przywożonych z państwa pozaeuropejskiego na teren UE oraz wywożonych z kraju unijnego. Zobacz, na czym polega odprawa celna i jak się do niej przygotować.

Odprawa celna — co to jest?

Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym polega odprawa celna. W najprostszym ujęciu  jest to proces polegający na wykonaniu wszelkich czynności związanych z odprawą towarów przez granicę celną danego państwa. Procedurze podlegają paczki wysyłane z Polski do adresatów spoza Unii Europejskiej oraz przesyłki dostarczane z państw nieunijnych do odbiorców w Polsce.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej należą jednocześnie do Unii Celnej. Z tego tytułu korzystają ze swobody handlu między krajami UE. Przedsiębiorcy dokonujący importu lub eksportu towarów na obszarze UE nie muszą uiszczać opłat celnych.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym przepływ towarów między Polską a krajami nienależącymi do Unii Europejskiej jest Unijny Kodeks Celny. Został on utworzony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z października 2013 r. Obowiązuje od 1 maja 2016 r.

Eksportowa lub importowa odprawa celna ma na celu weryfikację zawartość paczki. Kontroli podlegają następujące kwestie:

 • czy transportowane przedmioty są objęte podatkiem VAT i opłatą celną;
 • czy zawartość przesyłki jest przeznaczona na handel;
 • czy w przesyłce znajdują się produkty objęte akcyzą.

Pamiętajmy, że konieczność opłaty cła dotyczy wszystkich paczek, których wartość przekracza kwotę 150 euro. Nieco inaczej wygląda to w przypadku podatku VAT – zapłaci go każda osoba kupująca towar z kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

O koszt odprawy celnej nie trzeba się martwić, gdyż jest on wliczony w cenę usługi przewoźnika. Przedsiębiorcy wysyłający lub sprowadzający większą ilość towaru za odprawy celne muszą zapłacić. Stawka opłaty celnej jest ustalona z góry i zależna od rodzaju towaru. Aktualne taryfy celne można sprawdzić w systemie ISZTAR, czyli Informacyjnym Systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej.​​​​​​​

Jak przebiega odprawa celna?

Wiedząc, jak wygląda odprawa celna, można się do niej odpowiednio przygotować. Cały proces właściwie rozpoczyna się już w chwili złożenia zamówienia na dany towar. Klient jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji celnej oraz innych dokumentów dotyczących m.in. ilości i rodzaju towarów.

Jak przebiega odprawa celna eksportowa krok po kroku? Fizycznej kontroli towarów dokonuje celnik, a wszystko odbywa się w wyznaczonym magazynie. Każda paczka jest prześwietlana. Celnik weryfikuje w ten sposób rzeczywistą zawartość przesyłki i porównuje ją z opisem zawartym przez nadawcę w deklaracji.

W przypadku wątpliwości paczka jest rozpakowywana. Jeśli okaże się, że zawiera niedozwolone produkty, zostanie zarekwirowana, a nawet zniszczona. Nadawca natomiast będzie wezwany do złożenia wyjaśnień.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na rodzaj odprawy celnej. Wyróżniamy: 

 • odprawę celną czasową (warunkową) – transportowany towar po pewnym czasie wraca za granicę celną (np. towary wysyłane na zagraniczne targi czy w celu naprawy);
 • odprawę celną ostateczną – odprawiony towar nie wraca już za granicę celną;
 • odprawę celną odroczoną – ma miejsce w przypadku, kiedy dany urząd celny z powodu braku odpowiednich technik nie jest w stanie przeprowadzić kontroli i przekazuje ten obowiązek innemu urzędowi celnemu.

Odprawę celną można podzielić również ze względu na stopień dokładności. Wyróżniamy:

 • odprawę celną uproszczoną — jest to procedura przyspieszona i ułatwiająca całą odprawę celną. Mogą z niej skorzystać jedynie firmy, które zostały uznane przez służby celne za godne zaufania oraz zajmujące się wysyłką towarów niereglamentowanych. Taka odprawa zazwyczaj odbywa się w magazynie lub siedzibie przedsiębiorstwa. W wyjątkowych sytuacjach odprawy dokonuje się po przedstawieniu niekompletnego zgłoszenia celnego;
 • odprawę celną zwykłą — polega na zastosowaniu wszystkich procedur celnych. Należy wówczas przedstawić wszystkie wymagane dokumenty wraz z towarem.

Jak długo może trwać odprawa celna paczek?

Zapewne wiele osób zastanawia się, ile trwa odprawa celna paczek. Warto zaznaczyć, że ostateczny czas tego procesu jest uzależniony od kilku czynników. Standardowo odprawa celna przesyłki prywatnej trwa od kilku godzin do 1-2 dni roboczych. O tyle również wydłuży się czas realizacji usługi kurierskiej, a co za tym idzie – doręczenia towaru.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości. Chodzi tutaj zarówno o sam towar, jak i nieprawidłowo wypełniony dokument odprawy celnej. Wówczas czas odprawy wydłuży się nawet do miesiąca. Warto zadbać o prawidłowe wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów, a następnie przyklejenie ich na paczkę po umieszczeniu  w przezroczystej koszulce.

Co zrobić, kiedy paczka zostanie zatrzymana w magazynie celnym? Na początku urząd celny wysyła listownie powiadomienie o konieczności opłacenia podatku VAT i/lub cła. Oprócz uiszczenia należności konieczne będzie wypełnienie dodatkowych dokumentów. Urząd celny zwykle wymaga potwierdzenia zakupu, określenia specyfikacji towaru, wysłania danych takich jak adres do korespondencji, numer PESEL czy numer dowodu osobistego.

Na jakie towary musisz zwrócić szczególną uwagę przy odprawie celnej?

Dokonując importu bądź eksportu, należy zwrócić uwagę na obowiązujące zakazy i ograniczenia dotyczące obrotu danym towarem. W niektórych przypadkach dopuszczenie określonych produktów do sprzedaży wiąże się z koniecznością uzyskania stosownego pozwolenia. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim produkty o dużym znaczeniu dla zdrowia, życia, bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska naturalnego.

Listę produktów wyłączonych z transportu międzynarodowego możesz znaleźć na stronie InPost. Zakazy obejmują przede wszystkim brak możliwości wysłania:

 • broni palnej,
 • materiałów pirotechnicznych,
 • używek,
 • alkoholi,
 • materiałów żrących i łatwopalnych,
 • żywych i martwych roślin oraz zwierząt i ich szczątków,
 • przedmiotów o dużej wartości materialnej np. antyków, dzieł sztuki, biżuterii,
 • żywności o krótkim terminie przydatności.

Jak dokonać zgłoszenia celnego?

Istotną czynnością, którą musi dokonać przedsiębiorca, jest zgłoszenie towaru do odprawy celnej. Wbrew pozorom nie jest to czynność skomplikowana ani czasochłonna. Wystarczy elektroniczne zgłoszenie w systemie ECS, czyli Systemie Kontroli Eksportu. Korzystają z niego wszystkie Urzędy Celne Unii Europejskiej.

Zostanie wówczas wystawiony dokument – Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC). Jak sama nazwa wskazuje, w przypadku importu stanowi potwierdzenie przebytej procedury. Zawiera informacje o dacie i godzinie przyjęcia zgłoszenia oraz adnotację o przyznaniu numeru odprawy celnej (OGL).

Odprawa celna zakończona — co to znaczy? Po przeprowadzeniu kontroli oraz zwolnieniu towarów system wystawia dokument EAD i wysyła informację o zakończeniu odprawy celnej. Urząd Celny udziela wówczas zgody na wywóz towaru z terytorium Polski. Ostatnim krokiem jest wygenerowanie dokumentu IE599 potwierdzającego wywóz towarów z obszaru Unii Europejskiej.

Rozwiń swój biznes z InPost Fulfillment

Magazynowanie, pakowanie, wysyłka – nie musisz tego robić sam! Oddaj to w ręce profesjonalistów.

Poświęć 1 minutę i zostaw kontakt do siebie, aby zyskać więcej czasu i zredukować koszty.


 • Błyskawiczna dostawa
 • Redukcja kosztów
 • Zero problemów z wysyłką
 • Obsługa szczytów sprzedaży
 • Oferta szyta na miarę
 • Brak minimalnej liczby wysyłek

Wypełnij formularz, a szybko oddzwonimy

Dzieje się u nas dużo dobrego. Chcesz być na bieżąco? Jeśli to jeszcze przed Tobą, wyraź zgodę na otrzymywanie od InPost sp. z o.o. informacji o promocjach, produktach i usługach InPost sp. z o.o., innych spółek z Grupy Integer oraz podmiotów współpracujących z tymi spółkami za pośrednictwem:

Powyższe zgody są dobrowolne. Możesz wycofać je w każdym czasie poprzez wysłanie żądania na następujący adres e-mail: [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Administratorem Twoich danych osobowych jest InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-727), przy ul. Pana Tadeusza 4.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach znajduje się w Polityce Prywatności.